Edarivaalien ehdokasasettelu alkaa – Edessä kolmannet poikkeukselliset vaalit

Edustajistovaaleihin ehdokkaaksi lähteminen avaa enemmän ovia kuin sulkee, toteaa ylioppilaskunnan pääsihteeri Roope Tukia. Syksyn vaalien myötä koronaa edeltävältä ajalta tutut vaalitapahtumat palaavat kampuksille.

Teksti: Arttu Timonen

Kuvitus: Pauliina Lindell

Edustajistovaaleihin ehdokkaaksi lähteminen avaa enemmän ovia kuin sulkee, toteaa ylioppilaskunnan pääsihteeri Roope Tukia. Syksyn vaalien myötä koronaa edeltävältä ajalta tutut vaalitapahtumat palaavat kampuksille.

Kaksi vuotta on jälleen vierähtänyt Tampereen ylioppilaskunta Treyn edustajiston toiminnassa. Se tarkoittaa, että tulevana syksynä on aika valita uudet edustajat päättämään ylioppilaskunnan toiminnasta. Vaalien ehdokasasettelu avattiin elokuun puolivälissä, ja se kestää syyskuun 28. päivään saakka.

Edustajistovaaleissa ylioppilaskunnan jäsenet pääsevät vaikuttamaan suoraan siihen, millaiselta seuraavat kaksi vuotta Treyssä tulevat näyttämään. Treyn pääsihteeri Roope Tukia kertoo, että hallituksessa ja edustajistossa odotetaan tulevaa syksyä innolla.

”Vaaleihin on valmistauduttu jo hyvän aikaa, ja pääajatus on keskittyä äänestämiseen kannustamiseen. Meillä on sitä varten kyllä hyvät eväät.”

Edustajistovaaleihin ehdokkaaksi lähteminen avaa enemmän ovia kuin sulkee, toteaa ylioppilaskunnan pääsihteeri Roope Tukia.

Edustajistovaalien lisäksi ylioppilaskunnalla on tähtäimessä myös seuraavan kevään eduskuntavaalit. Trey tekee vaikuttamistyötä yhdessä Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa syksystä lähtien.

”Pohjatyötä ja vaikuttamista on Treyn puolesta tehty jo hyvän aikaa. Eduskuntavaaleissa määritellään pitkälti se, mihin suuntaan suomalainen koulutus ja koulutuspolitiikka tulevien vuosien aikana menee.”

Edustajisto, eli tuttavallisemmin edari, koostuu 49 edustajasta eli edaattorista, jotka päättävät ylioppilaskunnan linjasta. Näihin kuuluvat muun muassa päätöksenteko Treyn hallituksen kokoonpanosta, ylioppilaskunnan strategiasta ja jäsenmaksun suuruudesta. Suurempien linjojen lisäksi edustajisto päättää suoraan jäseniä koskettavista asioista, kuten opiskelijakulttuurin kehittämisestä, jäsenpalveluista ja esimerkiksi tästä ylioppilaslehdestä, jota tällä hetkellä luet.

Lisäksi edustajiston keskuudesta lähtee vuosittain delegaatio Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Opiskelevien liikuntaliiton suuriin liittokokouksiin.

Edustajisto päättää suuret ja pienet linjat

Edustajisto käy tiivistä keskustelua eri vaaliliittojen, eli edustajistoryhmien ja renkaiden välillä. Ryhmien jäsenet jakavat keskenään samat tavoitteet siitä, millaisia asioita he haluavat ajaa ylioppilaskunnassa.

Edustajistossa on lähtökohtaisesti kolmen tyyppisiä ryhmiä: ainejärjestöjen ja kiltojen ryhmiä, useampaa alaa yhdistäviä ryhmiä sekä poliittisia ryhmiä. Ryhmät, jotka haluavat tehdä keskenään tiiviimpää yhteistyötä, muodostavat puolestaan vaalirenkaita. Nykyisessä edustajistossa on kolme rengasta: Tekijä, Silta ja Punavihreä kupla.

Edustajiston renkaista suurin on teekkari-, kilta- ja järjestöryhmiä sisältävä Tekijä-rengas 33 paikalla. Silta- ja Punavihreä kupla -renkaat pitävät molemmat edustajistossa seitsemää paikkaa. Kahta paikkaa pitävä Kokoomus-oikeisto-opiskelijoiden ryhmä on ainoa nykyisten vaalirenkaiden ulkopuolinen ryhmä. Treyn edustajistossa voimasuhteet ovat pysyneet viime vuosina suurin piirtein samanlaisina. Silta ja Punavihreä kupla ovat pitäneet saman määrän paikkoja molemmissa vaaleissa. Vain Tekijä-rengas menetti viime vaaleissa yhden paikan. Yksittäisissä ryhmissä paikkamäärien vaihtelu on ollut vilkkaampaa.

Pääsihteeri Roope Tukia ei lähde arvioimaan, miten tulevissa vaaleissa eri ryhmien ja renkaiden väliset voima-suhteet tulevat muuttumaan.

”Siihen vaikuttaa vielä niin paljon se, minkälaisia liittoja tulee ja miten renkaat muodostuvat. Keskustelut asiasta ovat vielä käsittääkseni edustajistoryhmillä käynnissä, joten on mahdoton sanoa, miten ne vaikuttavat voimasuhteisiin.”

Tavoitteena nostaa äänestysaktiivisuutta

Treyllä on historiansa aikana ollut nyt kahdet edustajistovaalit. Ne ovat molemmat olleet poikkeuksellisia. Vuonna 2018 käytiin uuden ylioppilaskunnan ensimmäiset vaalit, jolloin äänestysaktiivisuus oli verrattain hyvä. Äänestysaktiivisuus nousi 38,9 prosenttiin, joka oli selvästi valtakunnallista keskiarvoa suurempi.

Seuraavat edustajistovaalit vuonna 2020 olivat poikkeukselliset puolestaan koronapandemian vuoksi. Kulkurajoitukset heikensivät vaalien näkyvyyttä opiskelijoille, ja esimerkiksi vaalimarkkinat ja -tentti järjestettiin etäyhteyksin. Äänestys suoritettiin täysin sähköisesti, eikä kampuksilla ollut edes epävirallisia äänestyspaikkoja. Äänestysprosentti vaaleissa putosi lähes kymmenen prosenttiyksikköä edellisiin verrattuna.

Pääsihteeri Roope Tukian mukaan Treyn tavoitteena on pitää äänestysaktiivisuus vähintään viime vaalien tasolla, joka vastaa suunnilleen valtakunnallista keskiarvoa. Toki töitä tehdään sen eteen, että vaalien äänestysprosentti saataisiin kasvuun. Trey viestii vaaleista aktiivisesti niin jäsenistölleen kuin järjestöille.

Treyllä on historiansa aikana ollut nyt kahdet edustajistovaalit. Ne ovat molemmat olleet poikkeuksellisia.

Syksyn vaalien myötä kampuksille palaavat vanhat tutut vaalitapahtumat, kuten vaalimarkkinat, missä ehdokkaat pääsevät keskustelemaan suoraan äänestäjien kanssa. Viestintää ehdokkaaksi lähtemisestä tehdään myös aktiivisesti. Treyn keväällä teettämän jäsenkyselyn perusteella jäsenten kiinnostus äänestämistä kohtaan on korkealla, mutta tietoa edustajistosta pitää lisätä, jotta myös innostus ehdokkaaksi asettumista kohtaan kasvaisi.

Vaalien viestinnästä vastaava Treyn viestintäasiantuntija Saana Hytönen kertoo, että vaalien järjestävä organisaatio voi tehdä kaikkensa viestinnän puolesta, mutta ei voi vaikuttaa suoraan opiskelijoihin.

”Viestinnällisestä näkökulmasta voimme vain tiettyyn pisteeseen asti lisätä tietoisuutta ehdokkaaksi lähtemisestä. Loppupeleissä päätös ehdokkaaksi lähtemisestä on opiskelijalla itsellään.”

Hytönen kertoo, että järjestäjän puolesta on mielenkiintoista rakentaa tulevia vaaleja, sillä jokaiset tähän mennessä käydyt Treyn edustajistovaalit ovat olleet erilaiset. Eikä tämä vuosi ole poikkeus. Menneistä vuosista opitaan ja sovelletaan, mutta mahdollisuudet luoda uusia toimintamalleja ovat hyvät.

Vaaleja markkinoidaan perinteisin tavoin esimerkiksi ylioppilaskunnan sosiaalisessa mediassa ja kampuksille ehdokasjulisteita levittämällä. Treyllä on myös uusia ideoita esimerkiksi siihen, miten opiskelijoita saadaan mukaan ehdolle vaaleihin.

Hytönen toivoo, että vaaleihin saadaan mukaan mahdollisimman paljon niin uusia kuin vanhojakin ehdokkaita. Hän on myös pääsihteeri Tukian kanssa samaa mieltä siitä, että ehdokasasettelun lopputulosta on vaikeaa ennakoida.

”Voi vain toivoa, että ehdokkaita lähtee paljon mukaan. Ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon tuttuja ryhmiä lähtee vaaleihin, ja millä brändäyksellä he lähtevät markkinoimaan itseään.”

Trey on tehnyt yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa edustajistovaalien viestinnässä. Järjestöille on avattu materiaalipankki, josta he voivat helposti ottaa omaan viestintäänsä sopivaa markkinointimateriaalia. Hytönen tiedostaa, että pelkästään viestintä Treyn omissa kanavissa ei välttämättä riitä.

”On selvää, että kaikki opiskelijat eivät seuraa Treyn kaikkia viestintäkanavia tai lue uutiskirjettä. On siis tärkeää, että järjestöt osallistuvat myös vaalien viestintään omissa kanavissaan.”

”Tällaisille uusille asioille kannattaa aina sanoa kyllä. Se avaa paljon enemmän ovia kuin sulkee, sillä edustajistosta löytää niin paljon uusia ystäviä ja osaamista. Myös sellaisia mahdollisuuksia, joita ei etukäteen uskalla edes ajatella.”

Treyn pääsihteeri Roope Tukia

Uusia mahdollisuuksia ja ovia

Täysin uusille edustajistovaaleista kiinnostuneille opiskelijoille Trey tarjoaa tietopankin edustajiston toiminnasta. Viestintäasiantuntija Saana Hytönen kertoo, että näin ehdokkuutta pohtiva voi tutustua edustajistoon ja oppia lisää sen toiminnasta. Tavoitteena on, että tietopankkia tutkiva potentiaalinen ehdokas löytäisi lopulta itselleen sopivan ehdokaslistan.

Ehdokkaiden aktivoiminen ei ole suinkaan pelkästään Treyn vastuulla vaan myös edustajistoryhmät tekevät aktiivista ehdokkaiden rekrytointia. Vaaleihin mukaan lähtemistä miettivä voi itse myös olla yhteydessä ryhmiin ja vanhoihin edustajiin. Lisätietoa uudet opiskelijat voivat saada vaikka tuutoreiltaan.

Treyn pääsihteeri Roope Tukia nostaakin oman ainejärjestön ja kaverit merkittäväksi avuksi, mikäli pohtii ehdolle asettumista. Sen lisäksi, että omasta järjestöstä voi löytää yhteyksiä ryhmiin, sieltä saa myös tukea. Tukia kannustaa jokaista opiskelijaa, joka vähänkin pohtii ehdokkaaksi lähtemistä.

”Tällaisille uusille asioille kannattaa aina sanoa kyllä. Se avaa paljon enemmän ovia kuin sulkee, sillä edustajistosta löytää niin paljon uusia ystäviä ja osaamista. Myös sellaisia mahdollisuuksia, joita ei etukäteen uskalla edes ajatella.”

 MISTÄ LISÄTIETOA EHDOKKAAKSI LÄHTEMISEEN?

»Trey tarjoaa edustajistovaaleista tietoa nettisivuillaan.

»Oman järjestön hallitukselta tai tuutorilta.

»Ota yhteyttä suoraan edustajistoryhmään tai edaattoriin.