”Etsi itselle sopivat opiskelutavat ”– gradussa syvennyttiin opintojen tuunaamiseen

Teksti: Ilari Hauhia

Kuvat: Heini Luotola

Otto Laakso tutki gradussaan opintotuunausta.

Opiskelu muiden ihmisten kanssa lisää opiskelun miellekyyttä ja parantaa opiskelijan hyvinvointia.

Psykologiksi valmistunut Otto Laakso selvitti gradussaan, miten työn ”tuunaamisen” keinoja voisi hyödyntää myös opiskelussa ja miten ne vaikuttivat opiskelijoiden hyvinvointiin.

Nykyään monet työntekijät muokkaavat nykyään työntekoaan mieluisampaan suuntaan. Niin sanottu työn tuunaus onnistuu erilaisin tavoin, joita ovat esimerkiksi rutiinien rikkominen, sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääminen ja työtapojen suunnittelu paremmin itselle sopiviksi.

Samankaltaisia keinoja hyödyntää myös opiskelutuunaus. Laakson gradussa tehokkaimmaksi keinoksi osoittautui omien opiskeluun liittyvien työskentelytapojen muokkaaminen. Jos huomaa esimerkiksi nauttivansa enemmän videoiden katselusta kuin oppikirjan pänttäämisestä, kannattaa silloin keskittyä videoiden katseluun. Toinen opiskelija voi puolestaan nauttia lukemisesta enemmän kuin vaikkapa luennoista.

Opiskelun mielekkyyttä selvästi parantava tapa on opiskella yhdessä muiden kanssa. Esimerkiksi lukupiirit, tehtävien ratkominen porukalla ja muut vastaavat sosiaaliset työtavat osoittautuivat mielekkäiksi ja hyvinvointia kehittäviksi tavoiksi oppia.

Sosiaalisuus vähensi myös opiskelijoiden kokemaa pahoinvointia.

“Kannattaa pyrkiä löytämään itselleen parhaiten sopivat opiskelutavat. Näin opiskelusta voi tehdä itselleen sekä tehokkaampaa että motivoivampaa”, Laakso toteaa.

Aineiston Laakso keräsi keväällä 2020 Tampereen yliopiston opiskelijoilta kyselylomakkeella. Siinä Laakso selvitti, millaisia opiskelutuunauksen keinoja opiskelijat käyttävät ja millaisia yhteyksiä niillä on opiskelijoiden hyvinvointiin.

“Aiheen tutkiminen lähti liikkeelle jo kandidaatintyön aikana. Pidin aihetta niin kiinnostavana, että jatkoin sen tutkimusta käytännössä heti kandidaatintutkinnon valmistuttua gradun merkeissä”, Laakso toteaa.

Laakson mukaan opintojen edistymisen ja mielekkyyden säilyvyyden kannalta on tärkeää, että opiskelijat ovat itselleen armollisia. Itsensä kannustaminen on tärkeää, ja tarvittaessa on viisasta myös keventää työkuormaa.

Vaikka viime metreillä gradun tekeminen alkoikin jo vähän painaa, on aika kokonaisuudessaan kullannut lopputyöhön liittyvät muistot.

“Noin puolitoista vuotta kestänyt graduprosessi oli kokonaisuudessaan mielekäs ja motivoiva projekti”, Laakso tiivistää.

GRADU

OTSIKKO: ”Opiskelutuunaus: Faktorirakenne ja yhteydet opiskeluhyvinvointiin.”
MITTA: 49 sivua.
ALA: Psykologia.
KAUAN KESTI? Yhteensä noin puolitoista vuotta.
JÄIKÖ TRAUMOJA? ”Vain vähän, aika on kullannut muistot.”