”Jonkinlaista hyötyä on tasa-arvokamppailusta tullut” – lasten ja nuorten stereotypiat gradun aiheena

Teksti: Suvi Tuomisto

Kuvat: Hilma Toivonen

Anni Kiilavuoren gradu syntyi keittiössä Sibeliuksen soidessa

Jokainen meistä sortuu joskus stereotyyppisiin oletuksiin. Psykologian näkökulmasta stereotypiat kehittyvät siksi, että normit helpottavat ajattelua. Stereotyyppinen ajattelu voi kuitenkin pahimmillaan luoda haitallisia ennakkoluuloja.

Anni Kiilavuori halusi psykologian graduunsa yhteiskunnallisen näkökulman. Hän päätyi tutkimaan sukupuolittuneita oletuksia, joita eri ammatteihin yhdistetään.
”Ammattiin liittyvät sukupuolistereotypiat ovat konkreettinen esimerkki siitä, miten stereotypiat voivat rajoittaa elämää.”

Psykologian alalla on tehty jonkin verran tutkimusta sukupuolistereotypioista. Kiilavuoren gradussa uutta
oli vertailu stereotypioiden esiintymisestä eri ikäryhmissä. Aineistossa tutkittiin 5-vuotiaita, 10-vuotiaita, 14-vuotiaita sekä 17-vuotiaita.

Päiväkoti-, alakoulu- ja yläkouluikäisillä oli vahvoja uskomuksia siitä, että tietyt ammatit sopivat vain yhdelle sukupuolelle.
”Nuoremmilla lapsilla ajattelu on vielä mustavalkoista. Lapset tekevät herkemmin yleistyksiä.”
Sukupuolistereotypiat näyttivät vähenevän lineaarisesti vanhempia ikäryhmiä kohti. Lukiolaisilla stereotypioita ei havaittu käytännössä lainkaan.
”Jonkinlaista hyötyä on tasa-arvokamppailusta tullut. Nuorissa on toivoa.”

Isommat lapset ja nuoret täyttivät kyselylomakkeita, mutta päiväkoti-ikäisiä Kiilavuori pääsi itse haastattelemaan. Lasten haastattelu oli hänestä ehdottomasti hauskin osuus.
”Muuten aineistonkeruu oli stressaavaa, eivätkä ne muutkaan osuudet mitään lastenleikkiä olleet. Jos nyt
tekisin gradun uudestaan, ottaisin vähemmän stressiä. Ei se gradu ole maailman isoin asia.”


Korona-aikana oli helppo kirjoittaa lopputyötä pyjamassa.
”Valtaosan gradusta olen kirjoittanut keittiön pöydän ääressä. Olen aamulla herännyt, keittänyt kahvin
ja jämähtänyt siihen tekemään gradua koko päiväksi.”
Gradun kirjoittaminen on usein yksinäistä puurtamista. On kuitenkin eräs, jota Kiilavuori tahtoo erityisesti kiittää.
”Täytyy antaa kiitokset Sibeliukselle. Hän on ollut graduni soundtrack.”

GRADU

OTSIKKO: ”Autonasentaja on tietenkin mies” – Lasten ja nuorten ammatteihin liittyvät sukupuolistereotypiat.
MITTA: 40 sivua.
ALA: Psykologian tutkinto-ohjelma.
KAUAN KESTI? Puolitoista vuotta.
JÄIKÖ TRAUMOJA? ”Jonkinmoisia. Ei se kivaa ollut.”