Lue tästä, miten opiskelijoiden terveydenhuolto muuttuu vuoden alusta – Muista maksaa Kelalle

YTHS:n asiakasmäärä kasvaa Tampereella vuodenvaihteessa miltei puolella. Palvelumallin muuttuessa digipalvelujen kirjo laajenee ja vastaanottotiloja laajennetaan. Muista maksaa terveydenhoitomaksu jatkossa Kelaan, ettei summaa vähennetä opintorahastasi.

Teksti ja kuvat: Maiju Manninen

Uusi laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2021. Laki on luonteeltaan mullistava, ja tähtää kaikkien korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisuuteen, kun velvollisuus opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy Kelalle. Palveluiden tuottaminen on jatkossa YTHS:n vastuulla.

Uudistuksen olennaisin muutos on, että vuoden alusta alkaen YTHS:n palveluiden piiriin kuuluvat myös kaikki Suomen ammattikorkeakoulujen perustutkinto-opiskelijat.

Tampereella YTHS saa siis noin 10 000 asiakasta lisää Tamkin ja poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoista. Kansainväliset vaihto-opiskelijat puolestaan tippuvat YTHS:n piiristä. Jatko-opiskelijat ja avoimen korkeakoulun opiskelijat turvautuvat edelleen kunnalliseen terveydenhuoltoon, kuten tähänkin asti.

YTHS vastaa lakiuudistukseen muuttamalla palvelumalliaan. Tavoite on, että laissa määritellyt terveydenhuollon palvelut ovat jokaisen korkeakouluopiskelijan saavutettavissa opiskelupaikkakunnasta riippumatta.

Miten tämä näkyy konkreettisesti Tampereella opiskelevalle?

Suunterveys Hervannassa, muut Kalevantiellä

Kasvavaan asiakasmäärään on Tampereella varauduttu laajentamalla YTHS:n palvelupisteiden tiloja sekä Hervannassa että keskustassa. Osana uudistusta suunterveydenhoito keskitettiin Hervantaan ja muut terveydenhoitoasiat keskustaan.

Tampereen toimipisteisiin rekrytoidaan kymmeniä uusia terveydenhuollon ammattilaisia. Eniten kasvaa psykiatristen sairaanhoitajien määrä, jolla pyritään vastaamaan jatkuvasti nousseeseen avuntarpeeseen mielenterveyden pulmissa.

Tampere ei ole ainut vaihtoehto

YHTS määritti yhdessä Kelan kanssa rajat, joiden puitteissa terveyspalvelujen tulisi olla kaikkien opiskelijoiden käytettävissä riippumatta opiskelupaikkakunnan sijainnista. Esimerkiksi yleisterveydenpalveluihin tulee päästä julkisilla kulkuneuvoilla vähintään kerran tunnissa kulkevin yhteyksin ja matka saa olla korkeintaan 45 minuuttia pitkä.

Saavutettavuuden toteutumiseksi YTHS on kilpailuttamisen perusteella valinnut yhteistyökumppaneita, joiden palvelupisteet ovat vuoden alusta alkaen opiskelijoiden käytettävissä. Ne sijaitsevat pienemmillä paikkakunnilla, joille ei olisi ollut mielekästä perustaa YTHS:n omia palvelupisteitä. Yhteistyökumppaneiden palveluita voivat käyttää vain kyseisellä paikkakunnalla opiskelevat.

Sen sijaan missä tahansa YTHS:n omista 23 palvelupisteestä voi asioida vapaasti, mikäli kuuluu YTHS:n palvelujen piiriin. Käytännössä jos esimerkiksi Tampereen yliopiston opiskelija viettää joululomaa vanhempiensa luona Oulussa ja tarvitsee terveydenhuollon palveluita, voi varata ajan Oulussa sijaitsevaan YTHS:n palvelupisteeseen.

Yhä enemmän palveluja etänä

Osana YTHS:n uutta palvelumallia on jo otettu käyttöön uudenlainen hoidontarpeen arviointi. Palvelupistekohtaisista puhelinnumeroista ja ajanvarauksista on jo siirrytty keskitettyyn malliin. Yleisterveyden ja mielenterveyden palvelujen erottelusta on luovuttu. Palveluita tarjotaan jo nyt myös verkko-chatin kautta.

Hoidontarpeen arvioinnista opiskelija joko ohjataan valtakunnalliselle digilääkärin vastaanotolle tai hänelle annetaan aika oman opiskelukaupungin vastaanotolle. Sekin voidaan pitää joko kasvokkain tai etäyhteydellä. Vuoden vaihduttua digitaaliset ja etäpalvelut laajentuvat. Ne tulevat käsittämään muun muassa seksuaaliterveyden etäpalveluja, suunterveyteen ja matkailuterveyteen liittyviä etäneuvontapalveluja, ihotautilääkäreiden konsultaatiopalveluja, puhe- ja ravitsemusterapeuttipalveluja sekä etäryhmätoimintaa.

Terveydenhuollosta tiimityötä

Digipalvelujen ohella iso muutos YTHS:n palvelumalliin ovat niin sanotut vastuutiimit. Ne tarkoittavat, että yleislääkäristä, terveydenhoitajasta, mielenterveystyöhön suuntautuvasta hoitajasta ja fysioterapeutista koostuvat ryhmä vastaa tietyn opiskelijajoukon palveluista, jolloin myös alakohtaiset tarpeet voidaan huomioida.

Tällaisia tarpeita on esimerkiksi se, että lääketieteellisen ja sairaanhoitoalan opiskelijat tarvitsevat enemmän rokotuksia kuin muiden alojen opiskelijat.

Muuttuvatko palvelut?

Oleellisia muutoksia YTHS:n palveluihin ei ole Tampereella tulossa. Jatkossa palvelut ovat kuitenkin jokaisella paikkakunnalla samat. Se luultavasti ilahduttaa opiskelijoita pienemmillä paikkakunnilla, joissa esimerkiksi erikoislääkäreiden vastaanotot ovat olleet useamman kiven alla kuin isoissa kaupungeissa.

Käyntimaksut poistuvat

Vuoden vaihduttua YTHS:n palveluista ei peritä enää käyntimaksuja. Esimerkiksi hammaslääkärikäynneistä enää siis veloiteta erikseen. Myös lääkärinlausunnot muuttuvat maksuttomiksi. Peruuttamatta jääneistä vastaanottoajoista veloitetaan edelleen.

Ei enää kesätaukoa

1.1.2021 lähtien YTHS:n palvelut ovat käytettävissä arkisin läpi vuoden. Totuttua heinäkuun sulkua ei jatkossa ole. Lyhennettyjä aukioloaikoja on kiirastorstaina ja uudenvuoden- ja vapunaaton osuessa arkipäiville.

Maksa jatkossa Kelalle

Jokainen YHTS:n palveluihin oikeutettu on myös velvollinen maksamaan terveydenhoitomaksun. Aiemmin maksu on veloitettu lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä, jatkossa summa maksetaan erikseen Kelalle. Huomionarvoista on, että jos on maksanut YTHS-maksun syksyllä ilmoittautumisen yhteydessä, kyseessä on ollut vain syyslukukauden hinta. Kevätlukukaudesta on maksettava Kelalle.

Alustavasti maksu on 38,50 € lukukaudessa. Kela tiedottaa tarkasta summasta joulukuussa. Kelasta ei tule laskua, vaan opiskelija on itse vastuussa maksun hoitamisesta. Kevätlukukauden 2021 maksun voi hoitaa Kelan asiointipalvelussa (kela.fi) joulukuusta 2020 alkaen.

Kevään terveydenhoitomaksun eräpäivä on 31.1.2021. Eräpäivän ylittämisestä seuraa maksumuistutus ja kiinteä viivästymismaksu. Viime kädessä Kela voi periä maksun suoraan opintorahasta. Jos opiskelija ei saa opintorahaa, maksu siirtyy ulosottoon.

Terveydenhoitomaksu maksetaan riippumatta siitä, käyttääkö opiskelija YTHS:n palveluja. Kela perustelee tämän sillä, että terveydenhoitomaksu on enemmänkin veron kuin maksun kaltainen, koska se on tarkoitettu yleisesti opiskelijaterveydenhuollon rahoittamiseen.

Jos on ilmoittautunut läsnä olevaksi useampaan kuin yhteen korkeakouluun, ei maksua tarvitse silti maksaa moneen kertaan. Kesken lukukauden valmistuva opiskelija voi käyttää YTHS:n palveluja kyseisen lukukauden loppuun asti.

Tekstiä varten on haastateltu YTHS 2021 -projektipäällikkö Tiina Andersénia ja YTHS Keskisen alueen toiminnanjohtaja Anna Järvi-Arolaa.