Onko yliopisto turvallinen, tasa-arvoinen ja saavutettava? Vastaa TREY:n yhdenvertaisuuskyselyyn!

TREY kerää opiskelijoiden kokemuksia yliopisto-opetuksen, yliopiston tilojen ja tapahtumien tasa-arvoisuudesta ja saavutettavuudesta. Edellisen kerran yliopistoyhteisön yhdenvertaisuuskyselyn ovat tehneet Tamy ja TTY vuonna 2018. Uuden kyselyn tuloksia käytetään TREY:n yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisessä ensi vuonna.

Kyselyn loppuraportti julkaistaan muun muassa korkeakouluyhteisön intrassa ja TREY:n sivuilla. Raportista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Esiin nousseita asioita voidaan tarvittaessa tuoda myös YTHS:n, opiskelijajärjestöjen ja muiden sidosryhmien tietoon.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, ja tiedot arkistoidaan anonymisoituina.

Vastaa kyselyyn 11.4. mennessä täällä.