“Prinsessakouluilla on tarkoitettu hyvää, mutta lopputulos on päinvastainen” – Gradu perehtyi sukupuolten tasa-arvoon jalkapalloharrastuksessa 

Teksti ja kuvat: Saara Peltola

“Olen pelannut koko ikäni jalkapalloa ja huomannut, kuinka huonossa asemassa tytöt ja naiset ovat jalkapallomaailmassa. Halusin syventyä kokemaani ja herätellä keskustelua aiheesta, joten pro gradu -tutkielmani aiheeksi valikoituivat kokemukset sekajoukkueissa pelaamisesta ja niiden valmentamisesta. Aiheessa yhdistyivät myös liikunta-aiheinen kandidaatin tutkielmani ja fysioterapeuttikoulutuksen opinnäytetyöni. 

Olin jo pitkään seurannut mediakeskustelua aiheen ympärillä, mutta viimeisen niitin aihevalinnalle antoi Suomen Palloliiton Frozen-jalkapallokoulun lanseeraaminen, jolla haluttiin saada lisää tyttöjä harrastuksen pariin. Erilaisilla prinsessajalkapallokouluilla on aina tarkoitettu hyvää, mutta lopputulos on päinvastainen. Tällaiset projektit luovat mielikuvia siitä, ettei tytöille voi tarjota samanlaista jalkapalloa kuin pojille.  

Haastatteluaineistosta selvisi, että sekajalkapallojoukkueista on enemmän hyötyä kuin haittaa, ja lähes kaikilla oli päällimmäisinä positiivisia kokemuksia. Haastateltavat kokivat sekajoukkueet yhdenvertaistavana kokemuksena ja tytöille fyysisesti hyödyllisenä, vaikka sosiaalisten kokemusten joukkoon mahtui myös ikäviä tilanteita. Tyttöjen haastatteluissa toistui kokemus syrjityksi tulemisesta. He olivat kokeneet fyysisiä ylilyöntejä esimerkiksi kaksinkamppailuissa pojan kanssa. 

Aluksi tarkoituksenani oli kerätä vain tyttöjen kokemuksia, mutta aihetta pyöritellessä haastateltavien tarve tarkentui. Haastattelin kolme naista, kaksi miestä ja kaksi valmentajaa, joilla kaikilla oli kokemusta sekajoukkueista. Päätin käytännön syistä haastatella vain täysi-ikäisiä ihmisiä, joten pelaajat puhuivat lapsuuden ja nuoruuden kokemuksistaan. 

Valitsin menetelmäkseni kokemusten tutkimiseen sopivan fenomenologisen lähestymistavan. Analysoin haastatteluaineiston IPA-menetelmällä (Interpretative Phenomenological Analysis), jonka avulla etsin teemojen välisiä yhteyksiä ja muodostin niistä taulukoita. Vaikeinta tutkielman tekemisessä oli menetelmän valitseminen ja paisuneen haastatteluaineiston analysoiminen. 

Tuleville lopputyön ja etenkin haastattelujen kanssa kamppaileville vinkkaisin, että vähempikin riittää. Koko maailmaa ei tarvitse haalia tutkittavaksi.” 

GRADU

TEKIJÄ: Helena Hakala
OTSIKKO: Yhdessä jalkapallokentillä – Kokemuksia sekajoukkueissa harrastamisesta
ALA: Kasvatustieteet
KAUAN KESTI: Reilu vuosi
JÄIKÖ TRAUMOJA: ”Ei tästä traumoja jäänyt.”
MITTA: 106 sivua