Keskustakampuksen kappeli täyttää tänä vuonna 20 vuotta – mitä yliopiston kappeleissa edes tapahtuu?

Kirkon ja yliopiston yhteistyöllä on vuosikymmenten perinteet. Jos tarve päästä avioliiton satamaan yllättää, yliopiston kappelissa voi mennä jopa naimisiin. 

Teksti: Aurora Kuusisto

Kuvat: Saara Peltola

Oppilaitospastori Risto Korhonen

This article is also available in English.

Raskas opintopäivä takana? Suunnatako kirkkoon rauhoittumaan? Tampereen yliopiston keskustan ja Hervannan kampuksilla se on mahdollista. Keskustakampuksen kappelilla on harras tunnelma keskiviikkoaamupäivänä, mutta hengellisyys ei kuitenkaan liihota niin korkeissa sfääreissä, etteikö oppilaitospastori Risto Korhonen ehtisi muutamaa sanaa vaihtamaan.  

Se on nimittäin kampuskappeleiden tehtävä: toimia opiskelijoille ja henkilökunnalle matalan kynnyksen rauhoittumisen tilana, jossa on mahdollista tulla myös kohdatuksi. Pastori Korhonen kertoo kampuskappeleiden olevan yliopiston tiloista niitä harvoja, jotka ovat työstä ja vaatimuksista vapaita vyöhykkeitä.  

“Pyrimme tarjoamaan avointen ovien, ystävyyden ja vieraanvaraisuuden hengessä näitä tiloja myös niille, jotka eivät ole kirkon jäseniä tai kuulu mihinkään uskonnolliseen viiteryhmään.” 

Seurakunnat tekevät oppilaitosyhteistyötä kaikilla koulutusasteilla ympäri Suomea. Suomen evankelisluterilaisen seurakunnan verkkosivuilla kerrotaan, että kirkon oppilaitosyhteistyön tehtävänä on tukea oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokasvatusta ja laaja-alaista sivistystä. Kirkon verkkosivujen mukaan oppilaitosyhteistyön tarkoituksena on edistää oppilaitosyhteisön ja sen jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukea ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisenrakkauden toteutumista oppilaitosyhteisöissä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa.  

Pitkät perinteet

Tampereen yliopiston ja Tampereen seurakunnan yhteistyön perinteet juontavat 1960-luvulle, jolloin yhteistyötä lähdettiin rakentamaan. 1980-luvulle tultaessa keskustakampuksen alueelle rakennettiin Atalpa-rakennus, jonne myös ensimmäinen kampuskappeli avautui. Nykyinen Pinni B:ssä sijaitseva Taivaankansi-kappeli täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Toinen kampuskappeli löytyy Hervannan kampukselta Festia-talosta. Sen toiminta on kuitenkin hieman pienimuotoisempaa. Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa ei ole kampuskappelia, mutta siellä opiskelija voi suunnata oleskelupaikka Pappilaan, jonka yhteydestä löytyy myös oppilaitospappien työtila. 

Risto Korhosen työhuoneessa on näyttävä kirjahylly, työpöytä ja kaksi nojatuolia vastakkain. Oppilaitospastorin yksi tehtävä on tarjota keskusteluaikoja. Keskusteluja käydään pääsääntöisesti opiskelijoita askarruttavista teemoista, kuten toimeentulosta, maailmantilanteesta ja ilmastonmuutoksesta, mutta myös hengelliset asiat ovat säännöllisesti pöydällä.  

“Kun luottamus alkaa vahvistua, aika usein sieltä nousee elämänkatsomukseen tai uskontoon liittyviä kysymyksiä tai teemoja, joita varten myös koen olevani seurakuntien mahdollistama keskustelukumppani.” 

Vaikka keskusteluja käydään seurakunnan tiloissa, kristillisen arvopohjan puitteissa, Korhonen korostaa oppilaitospastorin työetiikkaa. Käsiteltävät asiat ovat aina opiskelijan tai henkilökuntaan kuuluvan omiin kysymyksiin perustuvia, eikä pastorin tarkoitus ole keskustelussa koskaan nousta asiakkaan yläpuolelle.  

“Parhaimmassa tapauksessa löydämme keskusteluissa polun päitä, ja umpisolmu alkaa aueta”, Korhonen sanoo.

Tiede vai uskonto?

Oppilaitospastori Korhosen mukaan yliopisto- ja ammattikorkeakouluissa toimivat kappelit ja seurakuntayhteisöt ovat aallonharjalla tasa-arvoasioissa, joiden vuoksi kirkko voi joillekin opiskelijoille tuntua etäiseltä instituutiolta. Kampuskappelit muun muassa tarjoavat opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille tilaa dialogille, oli kyse sitten minkälaisista poliittisista näkökulmista tahansa. Kampuskappelit ovat myös sitoutuneet turvallisemman tilan periaatteisiin ja yhdenvertaisuuteen.  

“Minä ja kollegani yliopistopaikkakunnilla olemme yhdenvertaisen avioliittokäsityksen ja avioliittoon vihkimisen pioneereja. Suomen kirkon piispat ovat juuri julistaneet kannanoton, että enää ei joudu piispan puhutteluun, jos vihkii samaa sukupuolta olevan pariskunnan. Oletettavasti minäkin tulen joskus tulevaisuudessa vihkineeksi, mikäli tehtävään pyydetään”, Korhonen toteaa.  

Kampuskappelit tarjoavat tilojaan opiskelijoiden käyttöön melko vapaamuotoisesti. Tiloissa voi järjestää esimerkiksi kerhotoimintaa ja keskustakampuksen kappelin pianolle voi varata omia soittovuoroja. Ompahan järjestetty vihkimisiä ja kasteitakin. Seuraava onnellinen pari suuntaa avioliiton satamaan Taivaakansi-kappelissa kesän 2024 lopulla.  

Suomalaiset ovat kuitenkin melko tiedemyönteistä kansaa. Sanotaan, että siitä mihin tiede loppuu, alkaa usko, ja tällä hetkellä tiede pystyy selittämään jo paljon. Kampuskappeleilla uskonto ja tiede tulevat toisiaan vastaan jo pelkän tilallisuuden sanelemana. Näiden kahden vastakkainasettelu on Korhosen mielestä kuitenkin vähentynyt merkittävästi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.  

“Itselleni uskon ja tieteen dialogi on tärkeää, ja yksi syy siihen, miksi olen aikanaan tullut valituksi yliopistopapin tehtävään. Koen tärkeänä, että dialogisuus säilyy, ja että teologinen tiede menee eteenpäin. Toivon, että löytyy enemmän yhteistä kosketuspintaa kuin jyrkkää vastakkainasettelua.” 

Hän lisää, että molemmista suunnista väliä on silloitettu, ja ainakin evankelisluterilaisen kirkon viralliset kannanotot puoltavat sitä, että uskonto ja tiede eivät ole toisensa kumoavia tekijöitä. Sen sijaan ne antavat ihmiselle erilaiset linssit todellisuuden tarkastelemiseksi ja parhaimmillaan täydentävät toisiaan, Korhonen sanoo.  

Yliopiston kappelit 
– Taivaanranta-kappeli, keskustakampuksen Pinni B:n ylin kerros. Avoinna arkisin klo 8:sta pitkälle iltapäivään. Kappelilla paikalla oppilaitospastori Risto Korhonen, jolle voi varata myös keskusteluaikoja. Tiloja mahdollista varata omaan käyttöön esimerkiksi kerhotoimintaan tai musisointiin. Café Taivaankansi palvelee torstaisin klo 12–14. Tarjolla kahvia, teetä ja juttuseuraa.  

– Hervannan kampuskappeli Festia-talossa. Tilat varattavissa omaan käyttöön esimerkiksi kerhotoimintaa varten. Oppilaitospastori Mervi Ulmanen ottaa vastaan keskusteluaikojen ajanvarauksia.

– Kaupin kampuksella Kuntokatu 4:ssä sijaitsee opiskelijoiden oleskelupaikka Pappila, jonka yhteydessä ovat myös oppilaitospappien työtilat. Oppilaitospastori Jussi Houttu vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja  henkilökunnan seurakuntayhteistyöstä. 


Lisätietoja:

www.tampereenseurakunnat.fi/opiskelijat