Tampereen yliopiston uusi konsistori järjestäytyi

Yliopiston ylin akateeminen elin sai marraskuussa järjestetyissä vaaleissa uudet jäsenet ja aloitti nyt uuden toimikautensa.

Teksti: Toimitus

Tampereen yliopiston konsistori piti järjestäytymikokouksen 25. tammikuuta. Konsistorin kokous oli ensimmäinen uudella kokoonpanolla, joka valittiin 29. marraskuuta pidetyissä konsistorin vaaleissa.

Kokouksessa konsistori valitsi puheenjohtajakseen farmakologian professorin Eeva Moilasen ja varapuheenjohtajaksi sosiaalipolitiikan professorin Liisa Häikiön. Moilanen jatkaa tehtävässä viime kaudelta.

Yliopiston johtosäännön mukaisesti 19-jäsenisessä konsistorissa on 8 professorikunnan edustajaa, 6 opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilökunnan edustajaa ja 5 opiskelijoiden edustajaa. Puheenjohtajat valitaan professorijäsenten keskuudesta.

Yliopistossa ylintä akateemista valtaa edustavan konsistorin keskeisiin tehtäviin kuuluu muun muassa yliopiston hallituksen jäsenten nimittäminen, opetussuunnitelmista päättäminen sekä mahdollinen tutkinto-ohjelmien perustaminen ja lakkauttaminen.

Konsistorin jäsenten toimikausi on 4 vuotta, eli vuoden 2025 loppuun, paitsi opiskelijajäsenten osalta, joiden toimikausi on 2 vuotta.

Konsistorin jäsenet

Professorit
Eeva Moilanen, farmakologia, konsistorin puheenjohtaja
Liisa Häikiö, sosiaalipolitiikka, varapuheenjohtaja
Hannu-Matti Järvinen, ohjelmistotekniikka
Arto Laitinen, filosofia
Matti Mäntysalo, elektroniikka
Matti Nykter, lääketieteellinen teknologia ja bioteknologia
Arri Priimägi, materiaalitiede ja ympäristötekniikka
Juha Vinha, rakennusfysiikka

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö
Ismo Isopoussu, erikoissuunnittelija, koulutus ja oppiminen
Hanna Kuusela, akatemiatutkija, viestintätieteet
Riikka Lahtinen, yliopistonlehtori, kemia
Maria Mäkelä, yliopistonlehtori, yleinen kirjallisuustiede
Soile Nymark, akatemiatutkija, lääketieteellinen teknologia
Sinikka Torkkola, yliopistotutkija, viestintätieteet

Opiskelijaedustajat
Ville Jäppinen
Mikko Kauhanen
Eemeli Lahtinen
Ella Meriläinen
Suvi Parhankangas

Konsistorin sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Paula Järvenpää.