”Ei kunnioita lainkaan Tampereen yliopiston arvoja” – Yliopiston johdon yt-toimille ei heru ymmärrystä mistään suunnasta

Yliopistoyhteisö moittii yt-neuvottelujen taloudellisia perusteluja sekä sitä, että "ydintoimintojen turvaamisen" nojalla ei voi leikata opetusta ja tutkimusta tukevia palveluita.

Teksti: Toimitus

Tampereen yliopisto tiedotti maanantaina aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteeksi on ilmoitettu 215 henkilötyövuoden vähentäminen yliopiston tukipalveluista. Neuvottelujen piirissä on 1 100 ihmistä.

Yt-neuvottelujen piirissä ovat yliopiston niin sanotut keskitetyt tukipalvelut, joihin kuuluvat muun muassa kirjaston, laboratorioiden, tietohallinnon sekä henkilöstö- ja tutkimuspalveluiden työntekijät.

Irtisanomisilla tavoitellaan 14 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.

Yt-neuvottelut ovat keränneet kritiikkiä paitsi sisältönsä, myös viestintänsä puolesta. Henkilökuntaa edustavat pääluottamushenkilöt saivat tiedon asiasta sähköpostitse vain kahdeksaa minuuttia ennen kuin neuvotteluista tiedotettiin mediassa.

Myös muut kuin yt-neuvottelujen alaiset yliopiston henkilöstöryhmät ovat osoittaneet hämmästyksensä neuvotteluista.


Tampereen yliopiston tieteentekijöiden ammattiyhdistys Tatte julkaisi kannanoton tiistaina 14.9. Siinä yt-neuvotteluja kutsuttiin kohtuuttomiksi ja lyhytnäköisiksi.

“Tukipalveluista leikkaaminen on todella lyhytnäköistä. Hallinnollista työtä on jo nyt valunut kasvavia määriä tutkimus- ja opetushenkilöstölle. Tukipalveluista leikkaaminen syö tosiasiallisesti yliopiston koko toiminnan eli tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edellytyksiä”, toteaa varapuheenjohtaja Sanni Tiitinen Tatten kannanotossa.

Tatten tiedotteessa myös taloudelliseen pakkoon ja ja rahoituksen vähenemiseen vetoamista pidetään keinotekoisena keppihevosena.

”Tähän saakka johto ei ole pitänyt alijäämää minkäänlaisena ongelmana, vaan päinvastoin pitänyt alijäämää tavoiteltavana ja luonnollisena asiana. Nyt sillä yhtäkkiä perustellaankin massiivista irtisanomistarvetta”, kirjoittaa konsistorin jäsen Hanna Kuusela.

Tampereen ylioppilaskunta Trey kuvailee omassa kannanotossaan yt-neuvottelujen olevan ”märkä rätti yhteisön naamalle”.

”Trey on syvästi pettynyt siihen, että yliopiston johto ei ole käynyt avointa talouskeskustelua yliopistoyhteisön kanssa. Vastuullinen työnantaja ei toimi näin”, todetaan ylioppilaskunnan kannanotossa.


Professoriliitto julkaisi kannanottonsa perjantaina 17.9. Professorikuntaa on ihmetyttänyt tapa, jolla yt-neuvotteluista on viestitty. Kannaotossa nostetaan Tatten tapaan esiin esityksen taloudellinen tausta. Yliopiston hallitus on aiemmin hyväksynyt toiminnallisen tuloksen alijäämän, jota nyt käytetään perusteluna irtisanomisille.

”Fuusion jälkeinen tukihenkilökunnan resurssien suuntaaminen moniin perustoimintoja tukemattomiin kehityshankkeisiin on ollut johdon tietoinen valinta, ei automaattinen seuraus fuusiosta. Todella paljon työaikaa on tuhlattu myös toistuviin organisaatiomuutoksiin ja huonosti suunniteltuihin järjestelmäuudistuksiin”, toteaa kannanotossa professori Mari Hatavara.

”Tapa, jolla yt-prosessi on nyt käynnistetty, ei kunnioita lainkaan Tampereen yliopiston arvoja, joita ovat vastuullisuus, avoimuus, kriittisyys, moninaisuus, oppijalähtöisyys, rohkeus ja sivistys. Haluamme osoittaa täyden tukemme tukipalvelujen henkilöstölle tässä vaikeassa tilanteessa ja peräänkuulutamme yliopiston johdolta arvojemme mukaista toimintaa”, jatkaa professori Johanna Kujala.


Tampereen yliopiston yt-neuvottelut alkavat tiistaina 21. syyskuuta. Työntekijäpuolta edustavat pääluottamushenkilöt Jukosta, JHL:stä ja Pro:sta.