”Teknologia ei synny tyhjiössä” – Insinöörien ilmastorintama kaipaa keskusteluun lisää numeroita ja koulutukseen vähemmän tabuja

Kansalaisliike pyrkii luomaan ilmastokeskusteluun mukavuusaluetta, jossa tekniikan alan ihmiset löytävät itselleen sopivia tapoja vaikuttaa.

Teksti: Aapo Laakso

Kuvitus: Pauliina Lindell

”Insinöörit eivät ole niitä, jotka ovat ensimmäisenä laittamassa pystyyn mielenilmausta, eivätkä ehkä mielellään sellaisiin osallistu. Itsellenikään ne eivät ole mukavuusaluetta”, toteaa ykskantaan Jussi-Pekka Teini

Teini on yksi kesällä alkunsa saaneen Insinöörien ilmastorintaman aktiiveista. Ryhmää hän kuvailee ”orgaaniseksi liikkeeksi, ei mitenkään kauhean formaaliksi porukaksi”. Sen tavoitteena on löytää keinoja, joilla insinöörit saadaan paitsi mukaan ilmastonmuutoksesta käytävään julkiseen keskusteluun, myös nykyistä paremmin osallisiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan. 

Sointuvasta nimestään huolimatta rintama edustaa kaikkia tekniikan alan korkeakoulutettuja: niin diplomi-insinöörejä, insinöörejä, arkkitehteja kuin luonnontieteellisen puolen maistereitakin. Teini itse on TTY:ltä valmistunut sähkötekniikan diplomi-insinööri ja työskentelee asiantuntijatehtävissä TEK:llä.  

Rintaman ensimmäinen varsinainen toimi on syyskuussa julkaistu koulutuspoliittinen manifesti. Manifestissa rintama esittää kuusikohtaisen listan toimenpiteistä, joilla tekniikan alan koulutusta pitäisi uudistaa.  

Jussi-Pekka Teinin mukaan juuri koulutus on väylä, jonka kautta tekniikan aloille voi tuoda uusia tuulia. Ilmastokeskustelu saattaa monille tekniikan alan ihmisille näyttäytyä turhan sidoksiselta puoluepolitiikan kanssa, joka perinteisesti on kiinnostanut tekniikan alan ihmisiä sangen vähänlaisesti.   

”Tekniikan ammattilaisten maailmankuvaan kuuluu, että kaikki ongelmat ovat ratkaistavissa teknologialla. Itsekin uskon näin, mutta toisaalta ratkaiseva teknologia ei synny tyhjiössä. Se vaatii politiikkaa ja aktiivista vaikuttamistyötä. Ymmärrys tästä jää ehkä ammattikunnan koulutuksen äidinmaidossa tulematta.”  

Siksi manifestissa peräänkuulutetaan insinöörien roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä nykyistä monitieteellisempää, muun muassa tekniikan etiikan esiin tuovaa koulutusta.  Teinin mukaan tärkeässä osassa on myös opetushenkilökunnan koulutus. 

”Opetushenkilökunta voi kokea ilmastoasiat araksi aiheeksi. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa nämä eivät olisi mitään tabuja koulutuksessa.” 

Jussi-pekka teini, insinöörien ilmastorintama

Manifesti ei ole jäänyt huomiotta, sillä sen ovat allekirjoittaneet muun muassa TEK, Insinööriliitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, kaikkien suomenkielistä DI-koulutusta tarjoavien yliopistojen ylioppilaskunnat sekä useat jäsenmäärältään suuret teekkarikillat Otaniemestä ja Hervannasta.  

Koulutusmanifesti on ensimmäinen Insinöörien ilmastorintaman kolmesta julkaisusta, joita ryhmä kutsuu ”palveluiksi”. Seuraavana vuorossa on opas ilmastoystävällisemmän työpaikan edistämiseksi ja loppuvuodesta on luvassa vielä insinöörimäistä kansalaisvaikuttamista käsittelevä paketti.  

Jussi-Pekka Teini toteaa, että Insinöörien ilmastorintama on avoin ja epähierarkkinen alusta, jonka kautta voi toteuttaa myös omia ilmastoprojektejaan. Myös yritysyhteistyö on lähitulevaisuuden tähtäimessä. 

”Firmojen mukaan saaminen on ihan avainkysymys. Kestävä kehitys on jo yritysten juhlapuheissa ja strategioissa, mutta haluamme, että se näkyisi aidosti myös toiminnassa”, Teini summaa.