Visiiri esittelee Tampereen yliopiston rehtorihakijat – mukana tuttuja, tuntemattomia ja Mari Walls

Tampereen yliopiston rehtoriksi haki 21 henkilöä. Korkeakoulusäätiön hallitus päättää haastateltavista 31. tammikuuta.

Teksti: Miira Parhiala ja Maria Muilu

Kuva: Henrik Laakkonen

Tampereen yliopiston rehtorihaku etenee. 

Kärkiehdokkaaksi valikoituneet hakijat ovat yliopiston kuultavina 16. maaliskuuta. Uusi rehtori aloittaa toimikautensa alkuvuodesta 2024. 

Tuttuja nimiä Tampereelta 

Rehtoreiksi hakivat sekä Tampereen yliopiston nykyinen rehtori Mari Walls että tutkimuksesta vastaava vararehtori Tapio Visakorpi. Muita korkeissa hallintotehtävissä toimivia hakijoita ovat esimerkiksi konsistorin puheenjohtaja Eeva Moilanen, joka on työskennellyt vuodesta 1999 alkaen farmakologian professorina.  

Visiirin tietojen mukaan Moilanen valittiin konsistoriin yliopistodemokratiaa kannattavalta listalta professorien ääniharavana. 

Tampereen yliopistosta hakivat myös rakennetun ympäristön tiedekunnan dekaani Antti Lönnqvist, informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani Jyrki Vuorinen ja tiedotusopin professori Risto Kunelius, joka toimi silloisen yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtajana.  

Tietokirjailija ja yrityskonsultti Erkki J. Anttila työskenteli silloisessa Tampereen teknillisessä yliopistossa 15 vuotta luennoitsijana. Hakijoiden joukossa nähdään myös opiskelija: Peetu Ahopelto opiskelee Tampereen yliopistossa kone- ja tuotantotekniikkaa. 

Hakijajoukossa pistää silmään miesvoittoisuus. Walls ja Moilanen ovat koko 21 henkilön hakijajoukosta nimien perusteella ainoat naishakijat. 

Nykyisiä ja entisiä rehtoreita 

Rehtoriksi on yhteensä yhdeksän hakijaa muista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. 

Heidän joukostaan pistää silmään Keijo Hämäläinen, joka on Jyväskylän yliopiston nykyinen rehtori ja Helsingin yliopiston entinen päätoiminen vararehtori.  

Vaasasta saamme kaksi hakijaa. Jari Kuusisto on Vaasan yliopiston entinen rehtori, Raine Hermans tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön dekaani. 

Turun yliopistosta rehtoriksi haki kaksi professoria. Mika Hannula on tietojohtamisen professori, joka toimi myös silloisen Tampereen teknillisen yliopiston rehtorina. Visiirin tietojen mukaan hän ajoi kaudellaan säätiöyliopistomallia. 

Kalle-Antti Suominen on Turun yliopiston fysiikan professori. Suominen toimii tällä hetkellä myös tutkimuksen ja sen edellytysten kehittämisestä vastaavana vararehtorina. 

Hakijoista Kimmo Nuotio on oikeustieteen tohtori ja Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori. Nuotio on joukon ainoa hakija Helsingin yliopistosta. Nuotio haki rehtoriksi myös Helsingin yliopistoon. 

Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori Jari Multisilta toimi ennen nykyistä tehtäväänsä Porin yliopistokeskuksen johtajana ja Tampereen teknillisen yliopiston professorina. LUT-yliopistosta haki professori Jari Hämäläinen. Atlantin tuolta puolen, North Carolina State Universitystä (NCSU), rehtoriksi haki fysiikan professori Marko Hakovirta

Villit kortit 

Hakijoita saatiin myös professorikehdon ulkopuolelta.

Kim Sjöström on helsinkiläinen diplomi-insinööri, Suomen Sosiaaliliberaalien ja Akateemiset Liberaalit ry:n puheenjohtaja sekä tuotanto- ja materiaalitalouden opettaja. Sjöströmin tiedot löytyivät Vapaa-ajattelijain liitto ry:n kotisivuilta. 

Kolmesta hakijasta tiedot ovat niukassa.  

Heikki Toivanen on Twitter-profiilin mukaan positiivisesti pohtiva toimitusjohtaja. Sebastian Willforista taas ei löydy mitään tietoja. 

Yksi hakijoista ei halua nimeään julkaistavan. 

Rehtorin tehtävä 

Rehtori on sanana meistä jokaiselle tuttu ja hänen kansliansa on paikka, jota tiesi ainakin alakoulussa pelätä. 

Mutta mitä tämä tyyppi oikeastaan tekee yliopistossa? 

Rehtori johtaa yliopiston ja korkeakouluyhteisön muodostaman konsernin toimintaa.  

Rehtori vastaa yliopiston operatiivisesta puolesta, eli hän on vastuussa strategian toimeenpanosta ja talouden hoitamisesta ja kehittämisestä. Rehtori myös esittelee ja toimeenpanee hallituksessa käsiteltäviä asioita. 

Isoja hommia, iso vastuu. Siksi seuraamme Visiirissä tiiviisti rehtorihaun käänteitä hetki hetkeltä.