Yliopiston hallitukseen teollisuusjohtaja ja kaksi professoria

Yliopiston hallituksen kokoonpano muuttuu vuodenvaihteessa, kun kolmen nykyisen jäsenen toimikausi tulee päätökseensä.

Teksti: Toimitus

Tampereen yliopiston konsistori nimitti tiistaina 26.10. yliopiston hallituksen uusiksi jäseniksi vuorineuvos Jorma Elorannan, professori Jukka Törrösen ja professori Jussi Välimaan. Valittujen hallituskausi alkaa tammikuun alusta.

Jorma Eloranta on nykyinen hallitusammattilainen ja aiemmin työskennellyt useiden teollisuusyhtiöiden toimitusjohtajana. Vuonna 2011 hän toimi myös nykyisen Tampereen yliopiston perustajatahoihin kuuluvan Teknologiateollisuus Ry:n puheenjohtajana. Koulutukseltaan Eloranta on diplomi-insinööri. Hän on toiminut myös muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana 1970-luvun lopulla.

Jukka Törrönen on kansanterveystieteen professori Tukholman yliopistossa. Virassa hän on toiminut vuodesta 2006 alkaen. Ennen tätä hän työskenteli tutkijana Alkoholitutkimussäätiössä ja on työssään erikoistunut alkoholin ja riippuvuuksien tutkimiseen yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Törrönen on valmistunut lääketieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2000.

Jussi Välimaa toimii Jyväskylän yliopistossa korkeakoulututkimuksen professorina ja koulutuksen tutkimuslaitoksen johtajana. Tehtävään hänet valittiin vuonna 2017. Professuuri hänellä on ollut vuodesta 2001. Välimaa valmistui filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1995. Viime vuosina hän on tutkinut muun muassa suomalaisen korkeakoulutuksen historiaa keskiajalta lähtien.

Eloranta, Törrönen ja Välimaa korvaavat hallituksen jättävät Ilkka Herlinin, Jari Kinaretin ja Pirkko Liisa Raudaskosken.

Visiiri-lehti hankki yliopistolta julkisuuslain mukaisella tietopyynnöllä listan henkilöistä, joita oli yliopistoyhteiston piiristä esitetty hallituksen jäseniksi. Eri tahojen tekemät ehdotukset kokoaa yliopiston nimityskomitea, joka puolestaan tekee niiden perusteella nimitysesityksen, jonka konsistori joko hyväksyy tai hylkää. Listalla ovat vain henkilöt, jotka ovat antaneet suostumuksensa siihen, että heitä voidaan ehdottaa yliopiston hallituksen jäseniksi.

Nimityskomitealle ehdotettiin valittujen henkilöiden lisäksi hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä:

Jari Kinaret, professori, Chalmersin yliopisto (Ruotsi), Tampereen yliopiston hallituksen istuva jäsen
Pirkko Liisa Raudaskoski, professori, Aalborgin yliopisto (Tanska), Tampereen yliopiston hallituksen istuva jäsen
Marjo Miettinen, KM, yritysjohtaja, Teknologiateollisuus Ry:n puheenjohtaja
Jussi-Pekka Teini, DI, TEK:n kestävän teknologiayhteiskunann asiantuntija.

Henkilöistä Jussi-Pekka Teini oli Tampereen ylioppilaskunta Treyn ehdotus. Yliopiston hallituksen jäsenet vaihtuvat pari-kolme kerrallaan sitä mukaa, kun heidän toimikautensa tulee täyteen. Yliopiston johtosäännön mukaan hallituksessa voi toimia enintään kolme kautta peräkkäin.

Hallituksessa jatkavat:

Anne Jalkala, TkT, Fortumin kasvuliiketoimintojen johtaja
Johanna Kantola, professori, Tampereen yliopisto
Ville Tynkkynen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Outi Vaarala, professori, Orion Pharman tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja.