”Aloita tehtävien tekeminen ajoissa” – Dippatyössä tutkittiin matematiikan opiskelijoita

Teksti: Hanna Eskelinen

Kuvat: Heini Luotola

Mitä aikaisemmin tehtävien tekemisen aloittaa, sitä paremmin opiskelija pärjää. Se oli keskeinen johtopäätös Jaakko Saukkosen diplomityössä.
Siinä Saukkonen tutki tekniikan alan kandidaattiopiskelijoiden minäpystyvyyden kokemusta, matematiikan tehtäviin käytettyä aikaa ja opintomenestystä. Minäpystyvyydellä tarkoitetaan opiskelijan omaa tunnetta siitä, miten hyvin hän kykenee suoriutumaan tehtävistä.

Dippatyön ideaa tarjottiin Saukkoselle, kun hän siirtyi tutkimusapulaiseksi Tampereen yliopiston teknologialla tuetun matematiikan opetuksen tutkimusryhmään (TTMOT). Työtään varten Saukkonen loi mittarin, jolla mitattiin opiskelijoiden ajankäyttöä matematiikan tehtävissä. Tutkimusta tehdessä merkittiin ylös, milloin opiskelija aloitti tehtävien tekemisen ja kuinka paljon opiskelijalta meni tehtävien tekemiseen aikaa. Lisäksi Saukkonen vertaili tehtävien aloitusaikaa tenttimenestykseen ja minäpystyvyyteen.

Aineiston Saukkonen keräsi lukuvuoden 2020—2021 aikana järjestetyiltä kahdeksalta matematiikan kurssilta. Jokaiselta matematiikan kurssitoteutukselta tutkimukseen osallistui noin 200—300 opiskelijaa, joten tehtävien tekemisestä syntyi paljon aineistoa.

”Sain paljon dataa opiskelijoiden Moodlen käytöstä ja tenttiarvosanoista. Sitä piti käsitellä paljon ennen kuin pääsin varsinaiseen analyysivaiheeseen.”

”Pääsin yhdistämään työssä opetuksellisen ulottuvuuden datan kanssa näpräilyyn. Ne ovat molemmat puolia, joista tykkään.”

Vaikeinta työssä oli aiheeseen relevantin aiemman tutkimuksen löytäminen ja työn viitekehyksen luominen. Myös opiskelijoiden suuri määrä työllisti.

Vaikka työssä oli omat hankaluutensa, ei dippa kuitenkaan Saukkosta hätkäyttänyt.

”Traumoja on tullut jo aikaisemmin joistain kursseista, niin dippatyöstä niitä ei enää syntynyt.”

Yksi keskeinen huomio Saukkosen työssä on, että opiskelumenestyksen ohella myös opiskelijoiden minäpystyvyys oli yhteydessä tehtävien aloitusajankohtaan. Korkean minäpystyvyyden opiskelijat aloittivat tehtävien teon aikaisemmin ja menestyivät tenteissä paremmin kuin muut.

Tältä pohjalta Saukkosella on yksinkertainen ja varmatoiminen vinkki matematiikan opiskeluun.

”Älkää skipatko harjoituksia. Tehkää ne ajoissa ajatuksen kanssa.”

DIPPA

OTSIKKO: ”Tekniikan alan kandidaattiopiskelijoiden matematiikan tehtävien ajankäyttö, minäpystyvyys ja opintomenestys.”
MITTA: 55 sivua.
ALA: Teknis-luonnontieteellinen.
KAUAN KESTI? Ohjaussopimuksesta työn hyväksymiseen noin 7 kk.
JÄIKÖ TRAUMOJA? ”Ei jäänyt,
olen aiemmissa opinnoissa karaistunut.”