Diplomityö selvitti, miten yritys voisi parantaa urheilumarkkinoiden liiketoimintaansa – “Opin, ettei työlle kannata asettaa liian tiukkoja raameja” 

“Laitoimme työnantajan ja yliopiston ohjaajan kanssa päät yhteen, jotta keksimme hyvän diplomityöaiheen. Päädyimme urheilumarkkinoiden liiketoiminnan kehittämiseen, koska se oli sekä tieteellisesti kiinnostava että käytännöllisesti yritystä palveleva aihe. 

Diplomityön tarkoituksena oli selvittää, miten datapohjaista reaaliaikaista järjestelmää voitaisiin kehittää ja minkä tekijöiden pitää olla kunnossa tällaisen järjestelmän toimimiseksi urheilumarkkinoilla. Halusin saada konkreettisen vision siitä, mitä yrityksen kannattaisi tehdä seuraavaksi. 

Urheilumarkkinoihin työ rajautui kohdeyrityksen tarpeiden takia, mutta sattumalta oma kiinnostus urheiluun löytyi valmiiksi. Tutkimustani voi hyödyntää etenkin jääkiekossa ja jalkapallossa, joten oma lajikiinnostus osui sopivasti niihin. 

Datapohjaisella reaaliaikaisella järjestelmällä tarkoitetaan automatisoitua datan keruuta ilman, että ihminen vaikuttaa siihen. Esimerkiksi jääkiekon televisioinnissa mietitään, näytetäänkö katsojille erän kovin laukaisija vai nopein luistelija. Minä selvitin, miten tätä jo tapahtuvaa toimintaa voidaan viedä askel eteenpäin. En itse perehtynyt datan keruun teknisiin yksityiskohtiin, vaan yritin selvittää, miten tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa katsojille. 

Toteutin työn laadullisesti ja haastattelin sekä kohdeyrityksen omia edustajia että heidän asiakkaitaan. Haastatteluaineistoa täydensin benchmarkkaus-menetelmällä, jolla vertailin julkisista lähteistä saatavia tietoja keskenään. 

Olisin halunnut enemmän haastateltavia, mutta kohdeyrityksen asiakaskunta on Suomessa pieni ja aikaa oli rajallisesti, joten piti tyytyä vähempään. Opin, ettei työlle kannata asettaa liian tiukkoja raameja, koska visio tulee muuttumaan työn edetessä. 

Vaikka urheilu oli genrenä tuttu, reaaliaikaiset ja datapohjaiset markkinat olivat minulle suhteellisen vieraita. Halusin saada mahdollisimman hyvän lähtötiedon ennen empiiristä vaihetta, joten tein kirjallisuuskatsauksen täysin valmiiksi ennen haastatteluja. Se osoittautui toimivaksi tavaksi, vaikka kirjallisuuskatsauksen tekeminen oli työläin vaihe. Kun järkevän lähdeaineiston löytäminen tuntui mahdottomalta, sain vertaistukea samaan aikaan diplomitöiden kanssa kamppailevilta läheisiltä.” 

DIPPA

TEKIJÄ: Atte Ilonen
OTSIKKO: Reaaliaikaisten datapohjaisten palveluiden mahdollistaminen urheilumarkkinoilla 
ALA: Tuotantotalous
MITTA: 71 sivua
KAUAN KESTI: 7 kuukautta
JÄIKÖ TRAUMOJA: “No sen verran, että en halua ainakaan seuraavaan kahteen vuoteen sitä itse lukea. Mutta sanotaanko, että kyllä se noin puolen välin jälkeen alkoi muuttua ilon puolelle.”