Diplomityö syventyi ekosuunnitteluun ja kestomagneetteihin – “Usein tuotteiden ympäristövaikutuksia arvioidaan vasta, kun materiaaleihin ei voida enää vaikuttaa”

Teksti ja kuvat: Inka Auranen

Veera Marttila: ”Dippatyöni keskittyy ekosuunnitteluun, joka tarkoittaa sitä, että tuotteen varhaisessa suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon sen ympäristövaikutukset. Tutkimukseni idea oli selvittää, miten ympäristövaikutuksia pystyttäisiin arvioimaan jo tuotekehityksen alkuvaiheessa, jolloin tuotteesta on vasta vähän dataa. Usein tuotteiden ympäristövaikutuksia pohditaan vasta, kun tuote on jo valmis, eikä materiaaleihin voida enää vaikuttaa.

Löysin diplomityötä tehdessäni menetelmän, jota testasin löyhässä case-tutkimuksessa. Tutkimuksessa arvioitiin NdFeB-kestomagneettien kierrätysmenetelmiä. NdFeB-magneetit ovat tällä hetkellä suorituskyvyltään ehkäpä tehokkaimpia saatavilla olevia magneetteja. Niitä käytetään esimerkiksi sähkömoottoreissa, joita löytyy vaikkapa sähköautoista ja tuulivoimaloista.

Työn tuloksena selvisi, että kestomagneettien kierrätyksessä erityisesti energian ja erilaisten kemikaalien käyttöön liittyvät parametrit aiheuttivat suurimmat ympäristövaikutukset. Potentiaalinen primäärimateriaalin käyttö aiheutti myös suuria ympäristövaikutuksia. Jos näihin seikkoihin kiinnitettäisiin huomiota jo tuotesuunnittelun alkuvaiheessa, ja käytettäisiin esimerkiksi fossiilivapaata energiaa, saataisiin ympäristövaikutuksia pienennettyä ehkä merkittävästikin.

Olen oppinut diplomityötä tehdessäni itseni johtamisen taitoja. Näin itsestäni myös uusia puolia. Huomasin, että keskityin vain diplomityöhön ja elämän suorittamiseen, jotta saisin projektin valmiiksi. Kaikki muut asiat jäivät sivuun.

Vaikeinta oli se, kun piti tutkia kuusi kuukautta yhtä ja samaa aihetta päivittäin. Työ oli sellaista yksin puurtamista. Parasta taas oli se, että dippatyö ylipäätään valmistui. Asetin itselleni myös tavoitteita aikataulun ja arvosanan suhteen. Onnistuin saavuttamaan nämä tavoitteet ja tavallaan ylitin itseni.

Haluaisin sanoa tuleville dipan tekijöille, että hankkikaa vertaistukea, jos sitä on mahdollista saada. Silloin asian kanssa ei jäisi yksin, ja pystyisi jakamaan omia fiiliksiä.”

DIPPA
» Otsikko: Materiaalien ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi suunnittelussa: NdFeB-magneettien kierrätyksen ekosuunnittelu.
» Mitta: 70 sivua.
» Ala: Materiaalitekniikka.
» Kauan kesti? 6,5 kuukautta.
» Kuinka rankkaa oli asteikolla 1–5? ”4,5. Elämässä tulee varmasti vielä vastaan jotain rankempaakin, mutta olihan tuo iso rutistus. Etenkin kurssitöihin verrattuna dipan tekeminen on ihan eri tavalla haastavaa.”

Lue lisää: Gradu perehtyi poliitikkojen luotettavuuden aineksiin – “Muista ihmisistä kannattaa välittää, koska se luultavasti parantaa poliittista imagoa”