Gradu perehtyi poliitikkojen luotettavuuden aineksiin – “Muista ihmisistä kannattaa välittää, koska se luultavasti parantaa poliittista imagoa”

Teksti ja kuvat: Inka Auranen

Maria Kekkonen: ”Graduni käsittelee sitä, mistä poliitikkojen luotettavuus rakentuu. Käytin tutkimukseni pohjana politiikan tutkimuksen alalla suhteellisen vakiintunutta teoriaa, jonka mukaan luotettavuutta rakentavat ihmisistä välittäminen, vastuunalaisesti toimiminen, toiminnan ennustettavuus ja poliitikon oma pätevyys.

Kirjoitin kandin keväällä 2022 poliittisen luottamuksen tematiikasta. Ajattelin, että voisin tehdä gradun heti kandin jälkeen, koska teema oli minulle mieleinen. Bongasin kandia tehdessäni luotettavuuden käsitteen, josta ei ollut kovinkaan paljon empiiristä tutkimusta. Sain rakennettua aiheesta kokonaisuuden, ja nyt siitä on sitten kokeellinen, empiirinen katsaus.

Ajattelin, että poliitikon pätevyydellä olisi suurempi vaikutus luotettavuutta tarkasteltaessa. Keräämässäni aineistossa ainoaksi luotettavuutta heikentäväksi tekijäksi nousi kuitenkin se, ettei poliitikko osoita välittävänsä muista ihmisistä. Mielestäni tämä kytkeytyy hyvin viime aikojen keskusteluun siitä, kuuluuko empatia politiikkaan. Ainakin graduni mukaan muista ihmisistä kannattaa välittää, koska se luultavasti parantaa poliittista imagoa.

Olen oppinut tutkimuksen tekemisestä ja aineiston keräämisestä paljon. Nyt tuntuu, että minulla on aika paljon tietämystä luottamus- ja epäluottamustematiikasta. Opin gradua tehdessä myös omasta ajattelustani. Kirjoitan usein sen, mitä mieleen tulee. Tieteellisessä tekstissä ajatus vaatii kuitenkin hieman hiomista.

Vaikeinta tutkimuksen tekemisessä oli aineistonkeruun koordinointi. Stressasin sitä, jos kysely jotenkin kaatuu ja kaikki työ menee hukkaan.

Onnistuin kuitenkin tekemään sellaisen työn, mitä ajattelinkin. Jos voisin tehdä jotain toisin, olisin jättänyt enemmän paukkuja ja henkistä jaksamista työn loppuvaiheeseen.

Tuleville gradun tekijöille haluaisin sanoa, että kannattaa vain luottaa itseensä. Graduun tulevat muutokset ovat osa prosessia, eikä niitä kannata kokea epäonnistumisina. Muutokset vievät tutkimusta kohti parempaa lopputulosta.”

GRADU
» Otsikko: Mikä tekee poliitikoista luotettavia?: Kokeellinen tutkimus poliitikkojen luotettavuutta rakentavista tekijöistä.
» Mitta: 82 sivua.
» Ala: Politiikan tutkimus.
» Kauan kesti? 11 kuukautta.
» Kuinka rankkaa oli asteikolla 1–5? ”3. Olihan se iso työ, koska aihe oli tavallaan tutkimaton, ja keräsin aineiston itse. Aikataulutus, realistiset tavoitteet ja motivaatio aihetta kohtaan auttoivat kuitenkin jaksamaan.”

Lue lisää: Diplomityö syventyi ekosuunnitteluun ja kestomagneetteihin – “Usein tuotteiden ympäristövaikutuksia arvioidaan vasta, kun materiaaleihin ei voida enää vaikuttaa”