Diplomityössä jätevesiä puhdistettiin mikrolevien avulla – ”Hämmennys on tyypillistä biologisten prosessien parissa”

Teksti: Eero Jauhiainen

Kuvat: Henrik Laakkonen

Kirsi Järven diplomityön tavoitteena oli kehittää uusia menetelmiä jätevesien puhdistukseen. Tutkielma keskittyi ravinteiden talteenottoon ihmisvirtsasta mikrolevien avulla. Tavallisesti jätevesistä vain poistetaan vesistöjä rehevöittävät ravinteet. 

”Trendi on menossa siihen suuntaan, että halutaan ottaa ravinteet talteen, koska ne ovat arvokkaita.” 

Lisäksi tavoitteena on, että tulevaisuudessa prosessissa syntyvää mikroleväbiomassaa voidaan käyttää esimerkiksi biopolttoaineiden valmistuksessa. Järvi kuitenkin painottaa, että menetelmä on vasta tutkimusasteella. 

”Tutkimusnäytteet olivat peräisin Hiedanrannan erottelevista käymälöistä. Se oli ihan paikallista tamperelaista virtsaa.”

Kirsi Järvi

Diplomityön aihe valikoitui osittain sattuman kautta. Järven ollessa tutkimusapulaisena hän piti biologisia prosesseja mielenkiintoisina, joten aihetta tarjottiin hänelle. 

Tutkielman alussa laboratoriokokeet olivat kokopäivätyötä, koska Järvi halusi tehdä ne huolella. Kesän 2019 hän vietti lähes kokonaan Tampereen Hiedanrannan koekentällä ja tekemällä laboratoriossa näytteistä ravinneanalytiikkaa.  

”Tutkimusnäytteet olivat peräisin Hiedanrannan erottelevista käymälöistä. Se oli ihan paikallista tamperelaista virtsaa.” 

Intensiivisen laboratoriokesän jälkeen Järvi aloitti kirjoitustyön tosissaan vasta kuluvan vuoden alussa. Hän sanookin työssä vaikeinta olleen juuri kirjoittamisen aloittaminen, kun kaikki aineisto oli vielä levällään. Lisäksi tutkimustulokset olivat paikoin odottamattomia. 

”Hämmennys on tyypillistä biologisten prosessien parissa. Mikrolevät ovat kuitenkin eläviä olentoja, eikä prosessi aina mene juuri niin kuin on odotettu.” 

Diplomityön valmistumisesta Järvi antaa kiitosta molemmille ohjaajilleen, jotka antoivat palautetta eivätkä päästäneet häntä helpolla missään vaiheessa. Tutkielmaansa hän pitää onnistuneena. 

”Olen tyytyväinen, että tutkimukseni toi uutta tietoa tähän maailmaan ja samalla myös kysymyksiä, joihin pitäisi tulevaisuudessa hakea vastauksia.” 

DIPPA 

OTSIKKO: Ravinteiden talteenotto ihmisvirtsasta mikrolevien avulla: Hivenaineiden ja glukoosin vaikutus 
MITTA: 81 sivua 
KAUAN KESTI? Noin vuoden 
JÄIKÖ TRAUMOJA? Välillä oli rankkaa, mutta en traumatisoitunut. 

Lue täältä, kuinka gradussa tutkittiin ikääntyneiden alkoholinkäyttöä.