Gradu alkoholinkäytön syiden jäljillä – ”Minua kiinnosti se, miksi ihminen juo”

Teksti: Eero Jauhiainen

Kuvat: Henrik Laakkonen

Petra Noeskoskea on aina kiinnostanut, miten ihmisestä tulee sellainen kuin on. Siksi hän syventyi pro gradu -tutkielmassaan ikääntyneiden alkoholinkäytön syihin ja merkityksiin. 

Noeskosken tutkielman taustalla vaikutti vahva ajatus siitä, että ihmisen toiminnan syitä ei voida selittää pelkästään biologialla tai sillä, että alkoholinkäyttö on sairaus. 

”Minua kiinnosti se, miksi ihminen juo. Mitä sille ihmiselle on tapahtunut?” 

Jo kandissa aihetta tutkinut Noeskoski osasi odottaa kuulevansa erilaisia elämäntarinoita. 

”Osa haastateltavista oli raitistunut ja sain kuulla mukavia tulevaisuuden suunnitelmia, mutta ihmisille on sattunut myös tosi ikäviä asioita ja niiden tarinoiden kuuntelu oli joskus vaikeaa.” 

Gradua varten Noeskoski teki kuusi teemahaastattelua, mutta haastateltavien löytäminen oli vaikeaa, sillä aihe on tabu. 

”Toivon, ettei alkoholinkäyttäjiin suhtauduttaisi niin, että he ovat vain päättäneet pilata elämäänsä. Eihän kukaan päätä sellaista.”

Petra Noeskoski

Hän otti useasti yhteyttä Pirkanmaan päihteidenkäyttäjien asumisyksiköihin ja pääkaupunkiseudulla alkoholinkäyttäjille järjestettäviin ammatillisiin ryhmiin ennen kuin sopivat haastateltavat löytyivät. 

”Aluksi kuvittelin saavani haastateltavat soittamalla yhteen paikkaan.” 

Gradun tekemisen Noeskoski aloitti jo vuoden 2017 syksyllä, mutta työelämän takia projekti venyi viime kevääseen. Aktiivista työskentelyä tutkielman parissa kertyi reilun vuoden verran. 

Työtahti vaihteli paljon, mutta loppuvaiheessa työ saattoi jatkua kellon ympäri. Välillä piti kuitenkin osata antaa itselleen aikaa. 

”Kun piti pari päivää taukoa, sai tosi hyviä ideoita. Välillä saatoin herätä keskellä yötä, kun tajusin, mitä minun kannattaa tehdä.” 

Noeskosken mukaan hänen tutkimuksessaan keskeistä on se, että alkoholinkäytön syitä ymmärtääkseen tulee ottaa huomioon ihmisen koko elämänhistoria. Ihmisen toiminnan taustalla on aina jokin merkitys. 

Hän sanoo tuntevansa suurta empatiaa haastattelemiaan ihmisiä kohtaan. 

”Toivon, ettei alkoholinkäyttäjiin suhtauduttaisi niin, että he ovat vain päättäneet pilata elämäänsä. Eihän kukaan päätä sellaista.” 

GRADU 

OTSIKKO: ”Toivoni ainoo: tuskaton tuokio pieni.” Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus ikääntyneiden alkoholinkäytönsyistä ja merkityksistä 
MITTA: 82 sivua 
KAUAN KESTI? 2,5 vuotta. Välissä työelämän aiheuttama tauko. 
JÄIKÖ TRAUMOJA? Ei jäänyt traumoja, mutta litterointi oli välillä todella työlästä.

Lue täältä, miten ihmisvirtsa ja mikrolevät liittyvät toisiinsa.