Diplomityöstä tuli laaja tutkimusmatka kaupunkiluontoon: “Olisin voinut päästä helpommalla, mutta näin tämän hyvänä päätöksenä yliopistouralle”

Teksti ja kuvat: Saara Peltola

Sini Antila: ”Kaupunkiluonto kutsui minua, ja siitä lähti ideani samannimiseen diplomityöhöni. Maisterikurssien loputtua ja työelämässäkin hetken oltuani minusta tuntui, ettei rakennusalalla ymmärretä tarpeeksi luonnon prosesseja. Halusin hankkia lisää tietoa rakentamisen vaikutuksista kaupunkiluontoon. Päätin tehdä kirjallisuuskatsauksen kaupunkiluontoa ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevistä lähteistä. Lähteet olivat poikkitieteellisiä, mutta keräsin ja analysoin aineistoa arkkitehdin näkökulmasta. 

Diplomityöstäni tuli eräänlainen tutkimusmatka. Se käsittelee kaupunkirakentamista sellaisilla tavoilla, joita ei tyypillisesti rakennushankkeissa käsitellä. Lopputuloksesta tuli oppikirja ennen kaikkea itselleni, mutta tietenkin myös kollegoille ja muille alan edustajille. 

Kaupunkiluonnon määritelmä on monimutkainen ja liukuva skaala. Kaupunkiluonnolla voidaan tarkoittaa niin keinotekoisia parvekekasvatuksia kuin lähes luonnontilaisia metsiäkin. Työni yksi tarkoitus olikin laajentaa näkemystä kaupunkiluonnosta ja sen tulevaisuudesta. Sen käsitys voisi mielestäni ulottua koskemaan ihan koko kaupunkia, koska kaikkialla voi olla luontoa. 

Tutkielmassa opin eniten kaupunkiluonnon moniulotteisuudesta ja rakentamisen vaikutuksista maaperään. Luontoarvoja pohditaan paljon rakennushankkeissa, mutta asioita yritetään ratkoa lähinnä kestävyystavoitteiden kannalta ja siten ne jäävät usein teknisiksi asioiksi. Harvoin muistetaan ottaa huomioon, että maan alla on elämää ja maaperän käsittelyllä on aina vaikutusta siihen – sekä hyvässä että pahassa.  

Toivoisin, että kestävyyden korostamisen lisäksi suunnittelisimme kaupunkiympäristöä muillekin kuin ihmisille. Sillä tavoin me pystymme rakentamaan monimuotoisempaa ympäristöä, joka tuottaa tutkimusten mukaan hyvinvointia myös ihmisille.  

Aiheen rajaus tuotti minulle vaikeuksia, ja jälkikäteen ajateltuna olisin voinut tiivistää sitä. Työtä suunnitellessani ajattelin, että tämä on viimeinen hetki oppia uutta yliopistossa. Siksi halusin perehtyä itselleni uuteen, henkilökohtaisestikin tärkeään aiheeseen. Olisin voinut päästä helpommalla valitsemalla jonkin tutumman ja helpommin rajautuvan aiheen, mutta näin tämän hyvänä päätöksenä yliopistouralle.” 

DIPPA
Otsikko: Kaupunkiluonto kutsuu, kuuleeko arkkitehti? Arkkitehdin tutkimusmatka kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tekijöihin sekä sitä tukeviin suunnittelukeinoihin. 
Mitta: 79 sivua 
Ala: Arkkitehtuuri
Kauan kesti? Aika lailla tasan vuosi
Kuinka rankkaa oli asteikolla 1–5? ”4,8. Poikkitieteellinen aihe teki työstä haastavan ja ylipäätään työn tekoprosessi ei ollut helpoin.”