Ei erikseen miesten ja naisten vessoja vaan kunnon seinät – vessadippaa tehdessä selvisi, että Antiikissa pöntöllä juteltiin

Teksti ja kuvat: Kaisa Hietalahti

Riina Hagren: ”Antiikin ajalta on löydetty seinämaalaus, jossa ihmiset istuvat vierekkäin ja keskustelevat keskenään. On siis mahdollista, että vessa saattoi olla jopa paikka juttelemiselle ja sosiaalisuudelle. Lopputyötä tehdessä oli kiinnostavaa havaita, miten paljon kulttuuri vaikuttaa vessojenkin suunnitteluun.

Diplomityöni käsittele sukupuolineutraalien vessojen suunnittelua ja sitä, miksi niitä olisi hyvä rakentaa. Kerron samalla historiallisesta taustasta ja ihmisten asenteista.

Suomessakin on alettu rakentaa sukupuolineutraaleja vessoja, mutta niitä ei ole juurikaan tutkittu. Aihe on ollut isommin esillä Yhdysvalloissa, missä asenteista ja niin sanotuista vessalaeista on kirjoitettu paljon. Itse vessoja sielläkään ei ole tutkittu niin paljon.

Idea työhön lähti siitä, että olen todella kiinnostunut feministisestä arkkitehtuurista. Lähdin katsomaan, onko meillä sellaisia suunnittelukäytäntöjä, jotka ovat jollain tavalla haitallisia tai vanhentuneita, ja joita pitäisi uudelleenarvioida. Vessojen erottelu sukupuolen mukaan tuntui sellaiselta asialta – ymmärrys sukupuolesta on parantunut, mutta vessat jaetaan silti kahteen.

Suunnittelijana minun pitää ymmärtää, etten automaattisesti tiedä, mitä muut ihmiset tarvitsevat.

Julkisissa tiloissa aikaa viettävät ihmiset tarvitsevat vessoja. Niiden puute rajaa mahdollisuutta käyttää julkisia tiloja. Siksi mielestäni on todella tärkeää, että tunnistetaan, että muillekin kuin mies- tai naiskategoriaan solahtaville pitää olla tarjolla vaihtoehto.

Urakasta jäi käteen ymmärrys siitä, miten tärkeää osallistava suunnittelu on. Suunnittelijana minun pitää ymmärtää, etten automaattisesti tiedä, mitä muut ihmiset tarvitsevat. En voi olettaa tietäväni, vaan on tärkeää tutkia asiaa ja kuulla tilan käyttäjien mielipiteitä.

Diplomityöni lopussa laadin kolme ohjetta sukupuolineutraalien vessojen suunnitteluun. Vessakoppien pitää tarjota tarpeeksi suojaa ja yksityisyyttä, ja muun tilan tulisi olla avoin ja tilava, mikä lisää turvallisuuden tunnetta ja helpottaa hygieniasta huolehtimista. Kolmanneksi urinaalit olisi syytä sijoittaa erilliselle seinillä rajatulle alueelle, jos sellaisia laitetaan.”

DIPPA
» Otsikko: Sukupuolineutraalin julkisen vessan suunnittelu.
» Mitta: 111 sivua.
» Ala: Arkkitehtuuri.
» Kauan kesti? 8 kuukautta.
» Kuinka rankkaa oli asteikolla 1–5? ”Kolmosen paikkeilla. Aihe oli minulle tosi tärkeä, mikä motivoi, mutta olihan tässä työtä.”

Lue lisää: Vammainen pelaaja törmää yhä esteisiin – nykypelit ovat saavutettavampia, mutta gradu opetti, että tietoa tarvitaan