Hyvä opettaja -palkinnot jaettiin – ”Herään päivittäin onnellisena siihen, että saan tehdä tätä työtä”

Vuosittain jaettava Hyvä opettaja -palkinto on Treyn ja yliopiston tukisäätiöiden yhteinen tunnustus. Tämän vuoden voittajille tärkeintä opettajan työssä on kommunikointi opiskelijoiden kanssa ja jatkuvan palautteen saaminen.

Teksti: Nikke Sillanpää

Vuoden opettaja -palkinnon saajat Veli-Pekka Pyrhönen, Liisa Mustanoja ja Anneli Yliherva. Kuvat: Haastateltavien kotialbumit

Kolme Tampereen yliopiston opettajaa palkittiin Hyvä opettaja -palkinnolla tiistaina 7. syyskuuta.  Lukuvuoden avajaispäivänä jaetun palkinnon saivat logopediaa opettava Anneli Yliherva, automaatiotekniikkaa opettava Veli-Pekka Pyrhönen ja suomen kieltä opettava Liisa Mustanoja.

Logopedian tutkinto-ohjelmassa opettanut ja juuri eläkkeelle siirtynyt Anneli Yliherva sai Hyvä opettaja -palkinnon. Palkinnon saaminen tuntui kolmekymmentä vuotta kestäneen uran jälkeen erityisen hyvältä.

”En odottanut mitään palkintoa ja meinasin lentää pyrstölleni, kun sain viestin palkituista. Katsoin, että miten minun nimeni on tuossa, onkohan tapahtunut jokin virhe”, Yliherva kertoo.

Myös automaatiotekniikkaa opettavalle Veli-Pekka Pyrhöselle palkinto tuli täysin yllättäen. Hänelle tärkeintä palkinnon saamisessa on kuitenkin se, että tunnustus tulee suoraan opiskelijoiden aloitteesta.

”Täytyy muistaa että opiskelijat ovat opettajan työn pääkohderyhmä. Palkinto on siis käytännössä paras tunnustus, jonka opettaja voi saada”, Pyrhönen toteaa.

Suomen kieltä opettava Liisa Mustanoja yllättyi hänkin palkinnon saamisesta ja oli kiitollinen sekä onnellinen.

”Olen aina ihaillut vuoden hyviä opettajia ja ajatellut, että tämä on arvomaailmassani kovin palkinto, jonka Tampereen yliopistossa voi saada”, Mustanoja mainitsee.

Jatkuva palaute on opettajan tärkeimpiä työkaluja

Vuonna 2021 palkinnon erityiskriteerinä oli opetuksen kehittäminen palautteen perusteella. Opiskelijoilta saatavan palautteen tärkeys korostuu opintojakson aikana, eikä pelkkä jakson jälkeinen palaute riitä opetuksen parhaaseen kehitykseen.

Opintojakson lopussa opiskelijoille lähetettävän automaattisen palautelomakkeen keräämät vastaukset ovat vähentyneet erityisesti korona-aikana. Anonyymi palaute lomakkeen kautta mielletään helposti kasvottomaksi ja persoonattomaksi.

Palkitut opettajat painottavat työssään persoonallisen opettamisen ja kommunikaation tärkeyttä. Se näkyy myös palautteen saamisessa. Veli-Pekka Pyrhösen mukaan yksi tärkeä palauteväylä on opiskelijan ja opettajan välinen kommunikaatio, vaikka kyse ei olekaan suoranaisesti palautteen annosta.

”Opettajan pitää pystyä tunnistamaan tietyistä nyansseista tekijöitä, jotka ovat palautetta. Jos jokin asia ei toimi tai on vaikeaa, niin sitä ei ole käsitelty riittävän hyvin ja tämä näkyy vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa.”

Palautetta on tärkeää saada opiskelijoilta myös kurssin alussa. Se tekee tavoitteiden reflektoimisesta mahdollista opintojakson päätyttyä. Palautteen pohjimmaisena tarkoituksena on Anneli Ylihervan mukaan parantaa opetusta, mikä palkitsee myös opiskelijoita.

”Opiskelijat ajattelevat monesti, että palautteen antaminen tarkoittaisi jotakin negatiivista, mutta paras palaute on rakentavaa ja vie opintojaksoa eteenpäin yhdessä opettajan ja opiskelijoiden kesken.”

Opettajat joutuivat muokkaamaan opetustaan korona-aikana

Tärkein asia etäluentoihin siirtymisessä oli, että kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä säilyisi. Palkitut opettajat pyrkivätkin aktiivisesti pitämään ryhmäkokoja pieninä, ja tehtäviä monipuolisina etäluentojen aikana.

”Perinteistä opetusta on välillä korvattu vanhoilla tallenteilla, jotta aikaa vapautuu vuorovaikutukseen. Meillä on ollut esimerkiksi viikkoharjoituksia, joissa asiat tehdään yhdessä ja tämä on ollut yksi keino, jolla selviytyä”, Veli-Pekka Pyrhönen toteaa.

Korona-ajan opetus on ollut haastavaa myös opettajille. Liisa Mustanoja on kiitollinen siitä, että töitä on riittänyt pandemian aikana, mutta etäopetus on ollut sosiaaliselle opettajalle myös vaikeaa.

”Koen että en voi antaa parastani ruudun takana, kun opiskelijat ovat nimikirjainympyröitä ruudun toisella puolella. Kuitenkin jotain olen kuitenkin pystynyt ehkä antamaan, kun palkitseminen meni näin.”

Hyvä opettaja on valmis muuttumaan

Palkittujen opettajien mielestä parasta opettajan työssä on työskennellä opiskelijoiden kanssa. Nuorten ihmisten seura pitää virkeänä ja avoimena uusille ideoille. Erityisen tärkeää on myös valmius tarkastella omaa työtään ulkopuolelta käsin. Hyvän opettajan tulee Liisa Mustanojan mukaan olla läsnä opetustilanteessa ja antaa myös persoonansa näkyä.

”Olen etäilyn aikana ja muutenkin ajatellut, että en kauheasti suojaa itseäni, vaan voin antaa myös itsestäni jotain opiskelijoille. Näen heistä välillä haavoittuviakin puolia. Silloin tärkeintä on olla ihmisenä läsnä.”

Veli-Pekka Pyrhöselle opettajan ammatti on tuntunut kutsumukselta alusta asti, eikä tylsiä hetkiä juurikaan ole ollut.

”Arjen tasolla tämä on tosi vaihtelevaa duunia, sillä opettajathan tekevät paljon muutakin kuin opettavat. Herään päivittäin onnellisena siihen, että saan tehdä tätä työtä.”

Eläkkeelle jäänyt Anneli Yliherva pitää hyvän opettajan merkkinä rehellisyyttä itselleen. Uransa alkuaikoina hän mietti myös ankarasti, minkälainen opettaja hänen pitäisi olla, jotta hän olisi hyvä työssään.

”Lopputulos oli se, että olen ihan oma itseni. Olen tällainen opettaja, eikä minun tarvitse kopioida ketään. Tätä työtä ei voi tehdä ulkokohtaisesti, vaan omalla persoonalla.”

Hyvä opettaja -palkinto jaetaan vuosittain kolmelle ansioituneelle opettajalle Tampereen ylioppilaskunta Treyn esityksestä. Palkinnon jakavat Tampereen yliopiston tukisäätiö ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö. Palkinnon suuruus on 2000 euroa. Ehdokkaat palkintoa varten tulevat suoraan opiskelijoiden ehdotusten perusteella. Tänä vuonna ehdotuksia oli yhteensä 14.