”Käyttöohjeita etsittiin Jodelista” – gradu sukelsi Sisu-suuttumuksen ytimeen

Teksti: Hanna Eskelinen

Kuvat: Heini Luotola

Sykkeen nousua ja suuttumusta. Tältä opintosuunnitelman tekeminen Sisuun voi tuntua. Katri Keränen tutki gradussaan Sisun käyttöön liittyvää opiskelijoiden tiedonhankintaa.

Idea graduun syntyi työn ohessa. Keränen työskenteli yliopistolla Sisu-opintojärjestelmän käyttöönottotiimissä ja luki opiskelijoiden Sisua koskevia yhteydenottoja. Keränen tiesi, että halusi käsitellä gradussaan Sisu-järjestelmää, mutta lopullinen näkökulma työlle syntyi myöhemmin.

Graduaan varten Keränen haastatteli 11:tä opiskelijaa, jotka hän jakoi kolmeen ryhmään. Haastateltavat aloittivat opintonsa ennen Sisun käyttöönottoa, sen aikana tai sen jälkeen. Työssään Keränen vertaili, minkälaista tiedonhankintaa opiskelijat tekivät laatiessaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa Sisuun. Lisäksi Keränen keräsi tietoa siitä, millaisia tiedonlähteitä opiskelijat käyttivät.

Keränen koki, että opiskelijoiden haastattelu oli haastavin osuus työssä, koska koronapandemia muutti suunnitelmia.

”Haastattelut piti toteuttaa koronan vuoksi etänä, joten haasteena oli esimerkiksi nettiyhteyden katkeaminen. Lisäksi osa opiskelijoista oli aika kyrpiityneitä Sisuun. Haastattelujen litterointiinkin meni noin 60 tuntia.”

Gradun tekemisessä Keränen tykkäsi siitä, että työssä voi yhdistää tiedonhankinnan ja tietojärjestelmät. Työn aikana Keränen pääsi myös syventymään Sisun ja muiden verkkopalveluiden käyttökokemuksiin ja toivoo, että pystyi omalta osaltaan vaikuttaa Sisun lopulliseen muotoon.

Osa Keräsen haastattelemista opiskelijoista kertoi, että vaikka he olisivat tarvinneet apua Sisun käytössä, he eivät halunneet kuormittaa yliopiston henkilökuntaa.

“Opiskelijat olivat kuulleet, että henkilökunta on ollut koetuksella opiskelijoiden kysymystulvan vuoksi. Siksi opiskelijat turvautuivat muihin keinoihin.”

Keräsen haastattelemat opiskelijat kokivat yliopiston omat järjestelmät hankaliksi käyttää ja tietoa haettiinkin Googlesta lisäämällä hakusanojen perään ”tuni” tai ”Tampereen yliopisto”. Opiskelijat olisivat myös tarvinneet yliopiston puolelta selkeämpää ohjeistusta Sisun käyttämiseen.

”Tiedonhankinta yliopiston omista palveluista koettiin niin hankalaksi, että opiskelijat turvautuivat Googleen tai johonkin muuhun tiedonhakuun. Tietoa haettiin esimerkiksi muilta opiskelijoilta, somesta tai Jodelista.”

Gradussaan Keränen havaitsi, että opiskelijat kokivat tiedonhankinnan raskaaksi ja kuormittavaksi. Tiedonhankintaan meni paljon aikaa, joka oli pois muusta tekemisestä ja lisäksi järjestelmän monimutkaisuus turhautti ja suututti.

GRADU

OTSIKKO: Kokeileminen, erehdys, Google ja intra – opintojen suunnitteluun liittyvä tiedonhankinta Tampereen yliopiston Sisussa.
MITTA: 86 sivua.
ALA: Informaatiotutkimus.
KAUAN KESTI? Noin puolitoista vuotta.
JÄIKÖ TRAUMOJA? ”Joo kyllä
siitä vähän jäi.”