Kolumni: Etäopiskelu opetti lunttaamaan

Teksti: Inkeri Harju

Kirjoittaja opiskelee neljättä vuotta journalistiikkaa.

Tenttikysymykset lävähtävät eteeni tasan kello 12.00. Suustani pääsee syvä huokaus ja hiljainen ”voi paska”. Päätän kuitenkin yrittää ja tulostan ulkomuistista kurssimuistiinpanoni vastauskenttään.

Parin päivän kuluttua saan sähköpostiini arvosanan 4. Olen tuloksesta yllättynyt. Kurssin oppiaine oli filosofia, joka on maisteripäivieni uusi aluevaltaus. Yllättävän hyvästä arvosanasta huolimatta ärsyttää. Koin, että ten[1]tissä mitattiin osaamiseni sijaan vain muistiani.

Niin ikävää kuin etäopiskelu onkin, on se tuonut mukanaan jotain hyvää – moodle-tentit ja vaihtoehtoiset suoritustavat. Tentit, joissa on luvallista luntata. Tentit, joissa mitataan ymmärrystä.

Tiedustelin kolmelta eri alalta henkilökunnan suhtautumista etätentteihin. Kohteeksi valikoituivat filosofia, matematiikka ja hallintotiede. Kaikilla näillä aloilla vaihtoehtoiset suoritustavat ovat lisääntyneet etäopetuksessa. Aiemmin tenteissä ei juuri lunttausta hyväksytty.

Filosofian apulaisprofessori Panu Raatikaisen mukaan perusasioiden ja käsitteiden hallitsemista on vaikea varmentaa muutoin kuin perinteisellä tentillä. Matematiikan professori Lauri Hella taas piti mahdollisena, että alalla lisätään jatkossa tenttejä, joissa saa käyttää apumateriaalia. Myös hallintotieteen yliopistonlehtori Timo Keski-Petäjä oli sitä mieltä, että ymmärrys ja kokonaisuuksien hallinta ovat asiantun[1]tijalle arvokkaampaa kuin asioiden ulkoa opettelu.

Ymmärrän Raatikaista siinä, että on varmasti vaikea opiskella filosofiaa, jos ei osaa käsitteitä tai keskeisiä teorioita. En kuitenkaan koe, että perinteinen tentti olisi ainoa tapa varmistaa, tietääkö opiskelija, mitä on eettinen relativismi.

Kun tentistäni on kulunut pari viikkoa, joudun taas googlaamaan yhden termin määritelmän. Tentissä vielä muistin sen sanatarkkasti. Tieto olisi tavoittanut pitkäaikaisen säilömuistini paremmin, jos olisin esimerkiksi vertaillut sitä esseessä toiseen etiikan suuntaukseen.

Kun lähes kaiken voi tarkistaa netistä, hyötyvät opiskelijat enemmän taidosta ymmärtää ja soveltaa. Olisiko siis aika jättää taakse tentit, joissa luentomuistiinpanot toistetaan paperille sellaisenaan?