Kone on ihmistä mahtavampi, tietojohtamisen professori Henri Pirkkalainen

Visiirin viisi väitettä -palstalla ajankohtainen henkilö vastaa viiteen väitteeseen.

Teksti: Anni Kanniainen

Kuvat: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Henri Pirkkalainen valittiin tietojohtamisen professoriksi Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekuntaan alkuvuonna 2024. 
 
Pirkkalainen on myös teknis-taloudellisen tutkinto-ohjelman johdossa ja Gameful Realities -tutkimuskeskuksen varapuheenjohtaja. Aiemmin hän on tutkinut työntekijöiden ja teknologian suhdetta. Hänet tunnetaan myös Excalion-yhtyeen rumpalina. 

1. Sait tietojohtamisen professuurin alkuvuodesta 2024. Omaat siis varmasti Duracell-pupumaisen kyvyn johtaa tietoa opiskelijoillesi. 

(Nauraa). Duracell-pupumainen asenne varmasti löytyy. Luonteenpiirteisiini kuuluu ylienergisyys. Koen, että paras tapa saada uutta tietoa on sen etsiminen ja analysoiminen. Pyrin ottamaan opiskelijat mukaan esimerkiksi uusien tietojärjestelmien tutkimukseen ja kyseenalaistamaan vanhoja olettamuksia ja toimintatapoja. Toivon, että Duracell-pupumainen innokkuus tarttuu ja uuden tiedon oppiminen voi olla innostavaa. 

2. Olet tutkinut teknostressiä ja metaversumin vaikutuksia työpaikoilla. Hallitset sekä metatyöstä että -versumeista syntyvän stressin lievittämisen.

 
Ymmärrys auttaa säätelemään omaa teknostressiä, mutta valitettavasti sitä aiheuttavat uudet tilanteet ja niiden yllättävyys. Itsekin huomaan, että kärsin teknostressistä toisina hetkinä enemmän kuin toisina. Mä en välttämättä ole itse aina paras henkilö taklaamaan teknostressiä, mutta mulla on hyvä ymmärrys teknologiasta. Myös vaihtoehtoiset tavat hoitaa omat työt auttavat stressin lievittämisessä. 

3. Sisälläsi on algoritmi, joka tutkimus- ja opetustyön lisäksi purkautuu rumpukomppeina. 

Mitä? (Nauraa.) Tää oli hyvä. Koen kyllä, että tällainen rytmi on luontaisesti ihmisissä rytmittämässä kaikkea mahdollista tekemistä. Välillä se purkautuu uusiksi ideoiksi ja toisinaan rumpusooloiksi. 

4. Kone on ihmistä mahtavampi. 

Kone tekee toistuvaa prosessointia vaativat asiat tehokkaammin. Monimutkaisiin ongelmiin liittyviä sidonnaisuuksia ja ihmiskeskeisiä tekijöitä kone ei pysty löytämään tai käsittelemään. Vaikka koneella on enemmän prosessointitehoa, ihmisen pääkoppa on usein voittamaton. Pitää vain valita taistelunsa hyvin. 

5. Digipalveluiden suorittamasta tiedonkeruusta ei puhuta tarpeeksi. 

Täysin samaa mieltä. Ihmiset käyttävät erinäisiä digipalveluita tiedonkeräämiseen melkein päivittäisellä tasolla työssä ja vapaa-ajalla. Esimerkiksi kielimalleja hyödyntävät tiedonkeruumenetelmät eroavat useista analytiikkaan linkittyvistä työkaluista. Näistä pitää puhua enemmän, jotta tiedetään tarkemmin mihin mikäkin digipalvelu taipuu ja mihin ei.