Konsistorissa tyytymättömyyttä hallituksen valintaprosessiin 

Teksti: Arttu Timonen

Konsistorissa kuohuu jälleen. Kahdeksan konsistorin jäsentä, mukaan lukien kaikki opiskelijajäsenet, julkaisivat joulukuussa kannanoton konsistorin päätöksenteosta yliopiston hallituksen valintaa koskien. Kannanoton allekirjoittaneet haluavat ilmaista tyytymättömyytensä konsistorin päätöksentekoprosessiin, joka liittyy hallituksen nimeämiseen ja avoimeen tiedonsaantiin.  

Opiskelijajäsen Eemeli Lahtinen jätti syyskuussa konsistorille aloitteen siitä, että konsistori saisi tietoonsa kaikkien yliopiston hallitukseen ehdotettujen nimet eikä vain nimityskomitean karsiman ehdotuksen. 

Aloite otettiin käsittelyyn vuoden viimeisessä konsistorin kokouksessa, ja aiheesta käytiin pitkällinen keskustelu. Monen jäsenen vastustelusta huolimatta puheenjohtaja palautti aiheen takaisin valmisteluun, eikä konsistorilla ollut mahdollisuutta päättää asiasta, vaikka useat jäsenet tätä halusivat.  

Konsistorin puheenjohtajan, professori Eeva Moilasen mukaan asia palautettiin takaisin valmisteluun juridisten syiden takia. Moilanen toimi kokouksessa asian esittelijänä, ja hänen mukaansa hän oli hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti palauttanut asian valmisteluun varmistaakseen sen lainmukaisuuden.  

Kokouksessa paikalla ollut yliopiston hallintojuristi totesi, että kokouksessa oli tullut esiin tietosuojaan ja julkisuuslakiin liittyviä kysymyksiä, jotka pitäisi selvittää ennen asian päättämistä, Moilanen kertoo.  

Lahtisen mukaan kulunut kausi konsistorissa on sujunut hyvin ja suuremmilta erimielisyyksiltä on vältytty. Siksi tämän asian palauttaminen takaisin valmisteluun yllätti hänet ja monet muut konsistorin jäsenet. Hän kokee, että demokraattinen prosessi on kokenut kolauksen, kun konsistori ei päässyt tekemään päätöstä erimielisyyttä aiheuttavasta asiasta. 

“Tuntuu, kuin matto olisi vedetty jalkojen alta”, Lahtinen kommentoi Visiirille.  

Lahtinen ja Moilanen uskovat, että tämä asia ei tule vaikuttamaan konsistorin muuhun työskentelyyn tulevana vuonna.  

Konsistori kokoontui tammikuussa tämän lehden mentyä painoon. Tätä kirjoittaessa ei ole varmaa, tuliko asia vielä silloin konsistorin päätettäväksi. Asia oli tätä kirjoittaessa yliopiston juristien selvityksessä.