Lopputyön sankarit

Palstalla dipan ja gradun tehneet jakavat viisauttaan.

Teksti: Saara PeltolaDiplomityö vei roskakatoksille ja jätteiden erotteluun – “Oli hyödyllistä nähdä, kuinka paljon sekajätteessä on sinne kuulumattomia roskia”


Marikki Väisänen: “
Ennen dipan aloittamista olin päättänyt, että haluan tuoda ympäristö- ja energiatekniikan työhöni poikkitieteellistä näkökulmaa. Halusin selvittää, onko sekajätteen koostumuksissa eroa eri asuinalueilla. 

Ajatus tutkimusaiheesta oli alkanut kypsymään muutama vuosi aikaisemmin, kun luin Helsingin Sanomista kiinnostavan artikkelin. Siinä jäteautonkuljettaja kertoi, että varakkaimpien ihmisten asuinalueilla syntyy enemmän kartonkia ja pahvia. Halusin tutkia tarkemmin sosiodemografisten taustojen vaikutusta sekajätteen määrään. Tarjosin ajatusta Pirkanmaan Jätehuollolle ja se yhdistettiin heidän vuosittaiseen lajittelututkimukseensa. 

Osallistuin jätteiden erotteluun ja oli hyödyllistä nähdä omin silmin, kuinka paljon sekajätteessä on sinne kuulumattomia roskia. 

Artikkeleiden lukeminen ja niistä omien ajatusten koostaminen tuntui luontevalta, joten työn teoriaosuus rakentui vaivatta. Vaikeinta minulle oli tutkimusasetelman yksityiskohtien hiominen ja tulosten esittäminen. Jumppasin paljon tutkimustulosten kanssa, koska oli hankalaa päättää miten ja kuinka laajasti esittelen ne. Siinä vaiheessa ohjaajien tuki auttoi paljon. Osana työtä toteutin haastatteluja asuinalueilla, joissa jätteitä kerättiin. En ollut aiemmin toteuttanut haastatteluja, joten sain siitä tärkeää kokemusta. 

Lopputyö kannattaa tehdä omalla tyylillään. Yleisohjeita lopputyön kirjoittamiseen ei kannata noudattaa liikaa, vaan tehdä siten, miten itsestä tuntuu parhaalta. Esimerkiksi minulle sopi hyvin kirjoittamisen aloittaminen nopeasti sen sijaan, että olisin lukenut lähteitä ensimmäiset kaksi viikkoa.” 

Faktaboksi: Dippa

Otsikko: Yhdyskuntien sekajätteen koostumus ja lajittelukäytännöt – Asuinaluekohtainen tarkastelu 

Ala: Ympäristö- ja energiatekniikka 

Pituus: 87 sivua 

Kauan kesti? “Semmoinen seitsemän kuukautta kokonaisuudessaan.” 

Kuinka rankkaa oli asteikolla 1–5? “Ehkä keskiarvo 3,5, koska teorian kirjoittaminen alussa ei ollut ollenkaan rankkaa, mutta sitten tuloksien esittelyvaihe oli haastavampi.” 

 

Gradu tutki perheellisiä opiskelijoita – “Henkilökohtaisen aiheen valitseminen tuntui inspiroivalta” 

Santa Bürkland: “Halusin tutkia gradussani sitä, miten perheelliset kokevat korkeakouluopintonsa. Minulla oli omakohtaista kokemusta yliopisto-opintojen aloittamisesta raskaana, ja halusin tutkia kaltaisteni kokemuksia. Halusin tutkimuksellani ymmärtää kurssijärjestelyiden vaikutusta sekä opettajien ja kurssikavereiden suhtautumista perheellisiin opiskelijoihin. 

Henkilökohtaisen aiheen valitseminen tuntui tosi inspiroivalta. Halusin tehdä gradun aiheesta, joka on linjassa arvojeni kanssa ja jolla on positiivista sosiaalista vaikutusta ympäröivään maailmaamme. Koska pääaineeni on hallinto ja johtaminen, yhdistin aiheen korkeakoulun hallintoon. 

Suurin haasteeni oli ensin ymmärtää suomalaisen korkeakoulun hallintojärjestelmää ja tehdä siitä monimutkaisesta aiheesta selkeä lukijalle. Kirjallisuuskatsaus oli työssäni eniten hankaluuksia aiheuttava vaihe, mutta voitin haasteet tekemällä työtä itselleni parhaiten sopivassa järjestyksessä. Aloitin haastatteluilla sekä niiden analysoinnilla ja siirryin vasta lopuksi kirjallisuuskatsaukseen. Analyysivaihe oli kaikista mieluisin, ja siihen pureutuminen motivoi minua saattamaan työni loppuun. Jos nyt aloittaisin työni alusta, en edes yrittäisi sopeutua siihen laatikkoon, jonka mukaan työ pitäisi tehdä jossain tietyssä järjestyksessä. 

Ymmärsin gradua tehdessäni, että aiheen täytyy olla jollain tavalla henkilökohtainen ja itseä kiinnostava. Neuvoisin muille, että tärkeintä lopputyössä on oma innostus aihetta kohtaan – niin suuri innostus, että voisit tehdä aiheesta jopa puhujakeikkaa!” 

Faktaboksi: Gradu 

Otsikko: Governance role in challenges of parenting students in Finnish higher education 

Mitta: 69 sivua 

Ala: Kauppatieteet 

Kauan kesti? “Kolme vuotta.” 

Kuinka rankkaa oli asteikolla 1-5?: “2, koska vaikeuksista huolimatta luotin koko ajan itseeni.”