Mitä Vittua?! Kuka saa järjestää mielenosoituksen yliopistolla?

Teksti: Toimitus

Yliopiston linjaukset mielenilmausten suhteen ovat herättäneet keskustelua. Palestiinaa tukeva mielenilmaus linjattiin liian poliittiseksi, mutta hallituksen leikkauspolitiikkaa vastustavat valtaukset sallittiin ja yliopisto on itse valaissut keskustakampuksen ulkoseinää esimerkiksi Ukrainan tukemiseksi. 

Tila- ja kiinteistöpalveluiden toiminnasta vastaava palvelualueen johtaja Pertti Iso-Mustajärvi ja yliopiston turvallisuustiimin toiminnasta vastaava johtava asiantuntija Kirsi Reiman vastasivat Visiirin kysymyksiin sähköpostitse. 

Millä perusteilla yliopisto päättää, mistä asioista yliopiston tiloissa saa järjestää mielenosoituksen? 

Korkeakoulun tilat ja laitteet on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi opiskeluun, tutkimukseen ja korkeakouluihin liittyvien työtehtävien suorittamiseen. Yliopistolla on työnantajana ja koulutuksen järjestäjänä velvoite taata kaikille turvallinen työ- ja opiskeluympäristö. Mielenosoitusten järjestäminen yliopiston tiloissa ei ole mahdollista perustuen yliopiston järjestyssääntöihin, turvallisemman tilan periaatteisiin sekä korkeakouluyhteisön turvallisuusteeseihin.  

Tampereen yliopiston toimintaan tai päätöksiin kohdistuva kritiikki on toki tiloissamme mahdollista turvallisen tilan periaatteiden mukaisesti. Vastaus mielenosoituksia koskeviin tiedusteluihin lähetetään yliopiston turvallisuustiimin tai tila- ja kiinteistöpalveluiden palvelusähköpostista.  

Millaisia toimenpiteitä mielenosoittajat aiheuttavat henkilökunnassa? 

Luvattoman mielenosoituksen tapahtuessa pyydetään mielenosoittajia siirtymään pois yliopiston tiloista yleisille alueille. Tarvittaessa yliopisto kääntyy viranomaisten puoleen. 

Kuka päättää yliopiston omista kannanotoista, kuten esimerkiksi ulkoseinän valotaideteoksista? Yliopistoa on valaistu esimerkiksi Ukrainan tukemiseksi ja keskoslasten päivänä.  

Pyynnöt tulevat pääsääntöisesti yliopiston johdolle tai viestintään ulkopuolisilta tahoilta tai sidosryhmiltä, kuten valtioneuvostolta, Tampereen kaupungilta tai YK:n alaisilta järjestöiltä. Harkinnan jälkeen valaistus- tai liputuspyyntö välitetään tila- ja kiinteistöpalveluille.  

Millä perusteilla nämä päätökset tehdään?  

Toteutettavat kannanotot liittyvät tyypillisesti tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen tai muuhun hyvää tarkoittavaan teemaan. Taustalla ovat usein myös valtakunnalliset linjaukset.