Pääkirjoitus: Ulos intran syövereistä

Kirjoittaja on Visiiri-lehden päätoimittaja.

Tätä lehteä varten Visiiri haastatteli Tampereen yliopistossa vuodenvaihteeseen asti apulaisprofessorina työskennellyttä Pauli Rautiaista. Haastattelussa Rautiainen otti opetuskokemustensa kautta esiin yliopiston sisäisen työkulttuurin, jonka hän näkee kankeana, ihmisiä lokeroivana ja jopa innovaatioiden vastaisena.

Rautiaisen haastattelu nostaa esiin ongelmia yliopiston sisällä, mutta on hyvin hankalaa arvioida, kuinka laajoja alueita yliopistosta ne koskettavat. Jutun sisältöä on käyty läpi muutamien eri aloja edustavien ihmisten kanssa, jotka pitivät ilmiöitä hyvinkin tunnistettavina.

Yliopiston kaltaisen instituution hierarkkisuus on asia, josta on vaikea käydä keskustelua yhteisön sisällä. Hierarkia pätee jossain muodossa kaikissa sisäisissä keskusteluissa ja erityisesti arvoasteikon yläpäässä koko keskustelu voi näyttäytyä tunnistamattomana. Ihmiset, joita tilanne oikeasti haittaa, eivät saa ääntään kuuluviin.

Toinen seikka on se, että ilman kokemusta useammasta työkulttuurista voi olla vaikea nähdä, miten asiat edes voisivat olla toisin.

Ulkopuolisen tarkkailijan silmiin yliopisto ei näyttäydy järin loogisena, saati avoimesti viestivänä kokonaisuutena. Päätöksenteon seuraaminen on hankalaa, asiakirjoja ja dokumentteja pitää tonkia milloin mistäkin intran syöveristä, hakukoneen tavoittamattomista. Käynnissä olevista prosesseista on vaikea pysyä kärryillä. Usein tieto ei tunnu kulkevan mihinkään suuntaan.

Järjestelmästä puuttuu myös automaatioita, jonka takia esimerkiksi ylioppilaskunta joutuu toistuvasti punnertamaan päästäkseen mukaan keskusteluihin, joissa heidän kuulemisensa tulisi olla itsestäänselvyys.

On tässä lehdessä luettavaa myös niille, joille yliopiston sisäpolitiikka on kiinnostavaa kuin rasvaton piimä. Visiirin avustajakunta on työntänyt tiedonjanoiset päänsä havaintotodellisuuden suureen saaviin ja hörpännyt sieltä ainetta muun muassa perheistä, roboteista, retkeilystä, rullalautailusta, lapsista ja lisääntymisestä sekä äänikirjoista.

Toivomme, että lukijaan tarttuu edes ripaus työn ilosta, jota tätäkin numeroa tuottaessa on koettu. Ja mikäli olet sitä mieltä, että teemme työmme huonosti, siitä saa sanoa. Mielellään parannusehdotusten kera.