Saavutettavuus sujuvoittaa kaikkien elämää

Opiskelujen ei pidä tyssätä siihen, ettei näe lukea kirjan tekstiä tai vamma estää hiiren klikkailun. Visiiri selvitti, mitä yliopistolla tehdään saavutettavuuden eteen.

Teksti: Hanna Eskelinen

Kuvitus: Pauliina Lindell

Luentovideon alalaidassa juokseva tekstitys jää monelta opiskelijalta helposti huomaamatta. Sen tehtävä on kuitenkin tärkeä. Tekstityksen avulla videon sisältöä voi seurata, vaikka ei syystä tai toisesta kuulisi videon ääntä. Tekstitetyn videon voi katsoa vaikkapa ilman kuulokkeita bussissa matkalla luennolle ilman, että häiritsee nyssellistä matkustajia opettajan rallienglannilla. Kokeiltu ja toimivaksi todettu.  

Saavutettavuus ei auta vain luennolle valmistumisen laiminlyövää opiskelijaa, vaan se pyrkii mahdollistamaan opiskelemisen myös niille, joilla on joku opiskeluun vaikuttava vamma, sairaus tai erityisvaikeus.  

Sisussa on puutteita 

Siinä missä esteettömyys pyrkii poistamaan tilojen fyysiset esteet esimerkiksi liikuntarajoitteisilta, saavutettavuudella pyritään samaan aineettomassa ympäristössä, kuten verkkosivuilla ja palveluissa. Digitaalista saavutettavuutta koskeva laki edellyttää saavutettavuutta muun muassa viranomaisten ja julkishallinnon sähköisiltä palveluilta sekä esimerkiksi kuluttajalle suunnatuilta verkkopankkipalveluilta. 

Opintojärjestelmä Sisussa on lukuisia puutteita, jotka on listattu Sisun saavutettavuusselosteeseen. Saavutettavuusseloste pitää lain mukaan olla jokaisella digitaalisella järjestelmällä, ja seloste kertoo, mitkä palvelun osat eivät täytä saavutettavuuskriteerejä. 

Sisussa käytettävien värien kontrasti ei ole riittävän suuri, mikä voi vaikeuttaa Sisun lukemista. Lisäksi kaikkiin Sisun toimintoihin tai tietoihin ei ole näppäinkomentoa vaan se vaatii hiiren käyttämistä. Tämä vaikeuttaa Sisun käyttöä heille, joilla on tietokonehiiren käyttöä vaikeuttava tai estävä fyysinen vamma tai rajoite.  

Jos Sisua joutuu käyttämään ruudunlukuohjelmalla, ei ohjelma välttämättä pysty tulkitsemaan Sisua oikein. Silloin opiskelijalta jää tietoa saamatta tai hän ei pysty käyttämään Sisua itsenäisesti. Ruudunlukuohjelmalla ei myöskään välttämättä saa selvää kaikista Sisun virheilmoituksista. Ja erilaisia herjojahan Sisussa riittää. 
 
Sisua kehitetään koko ajan, ja suurimmat saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan vuoden loppuun mennessä.  

Aineistoa kaikille ja kuunneltavaa korville 

Kun opiskeluun käytettävä kirjallisuus on saatavana e-kirjoina, ei kirjaston hyllyjen välissä tarvitse nujakoida viimeisestä jäljellä olevasta tenttikirjasta. Opiskelu on myös mahdollista myös heille, joilla on lukemisesteitä. Sähköisen aineiston tekstin kokoa ja kontrastia voi muuttaa tai tekstiä voi lukea ruudunlukuohjelmalla.  

Suomessa saavutettavaa kirjallisuutta tuottava Celia on selvittänyt yleisempien korkeakouluissa käytettävien e-kirjapalveluiden saavutettavuutta. Tampereen yliopistossakin käytössä olevissa Ellibsin, Terveysportin ja Ebook Centralin aineistot ovat luettavissa eri selainten Lue ääneen -ominaisuudella.  

Office-ohjelmiston kautta ladattavat esityspohjat ovat tehty saavutettavaksi. Niissä käytettävät värit ovat yliopiston brändi-ilmeen mukaiset, mutta sen väritys huomioi esimerkiksi värisokeat. Lisäksi värien välinen kontrasti on tarpeeksi suuri heikkonäköisille.  

Erityisjärjestelyllä lisäaikaa tenttiin 

Yliopiston saavutettavuusyhdyshenkilö Elisa Sinikallio toimii opiskelijoiden ja henkilökunnan tukena sekä ohjaa opiskelijoille yksilöllisiä erityisjärjestelyä koskevissa asioissa. Yksilöllisiä erityisjärjestelyjä kutsuttiin aikaisemmin poikkeusjärjestelyiksi.  

Yksilöllisiä erityisjärjestelyjä käytetään silloin, kun opiskelijalla on joku oppimiseen liittyvä erityisvaikeus, kuten vaikka lukihäiriö, tai jos opiskelijalla on sairaus tai vamma, joka vaikuttaa opiskeluun.  

Kuluvana lukuvuotena erityisjärjestelyjä on myönnetty 163 opiskelijalle. Opetuksen erityisjärjestelyjä varten opiskelijan on oltava yhteydessä yliopiston opinto-ohjaukseen.  

”Opinto-ohjaajan kanssa käydään opiskelijan tilanne läpi ja laaditaan hänelle yksilöllinen ehdotus erityisjärjestelystä, jonka opiskelija toimittaa sitten tarvittaessa opettajalle. Yleisin erityisjärjestely on lisäaika tentin tai tehtävien tekemiseen.”, Sinikallio kertoo.  

Erityisjärjestelyn ei tarvitse kestää koko opiskeluaikaa, vaan se voi olla myös lyhytaikainen, esimerkiksi lukukauden mittainen. Erityisjärjestelyjä ei välttämättä tarvita kaikilla kursseilla, vaan opiskelija päättää erityisjärjestelyn pyytämisestä itse.  
 
”Jos on esimerkiksi diagnosoitu joku esiintymistilanteita haittaava sairaus, voi erityisjärjestelyllä esiintymistilanteen hoitaa kaksin opettajan kanssa, etänä tai esiintymisen voi korvata kirjallisella tehtävällä”, Sinikallio kertoo.  

Erityisjärjestelyn hakemista ei tarvitse turhaan murehtia. Erityisjärjestelyjen käyttäminen ei saa vaikuttaa opiskelijan opintosuorituksen arviointiin.