SYL kritisoi hallituksen yliopistolakiesitystä 

Teksti: Anni Kanniainen

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on antanut lausunnon hallituksen ammattikorkeakoululakia ja yliopistolakia koskevasta esityksestä.  
 
Hallituksen esityksen mukaan vieraskielisten korkeakoulututkintojen lukukausimaksuja tulisi korottaa nykyisestä 1500 eurosta ja opiskelulupiin tulisi palauttaa aiemmin korkeakoululaeissa ollut hakemuksen käsittelymaksu. Lisäksi hallitus esittää, että lukukausimaksun kiertoa väärän oleskeluluvan turvin tulisi estää. 

SYL:n mukaan esitys on ristiriidassa hallituksen koulutusta ja työllistämistä koskevien tavoitteiden kanssa. Hallitus pyrkii kolminkertaistamaan kansainvälisten opiskelijoiden määrän siten, että 75 prosenttia opiskelijoista työllistyisi Suomeen.