Tasaiset äänimäärät johdattivat vaalivoittoon

Tampereen ylioppilaskunta TREYn edustajistovaalit käytiin marraskuun alussa. Vaaleissa annettiin ääniä yhteensä 5 276 ja vaalien äänestysprosentti oli näin ollen 29,94prosenttia. Edelliset edustajistovaalit pidettiin vuonna 2018, jolloin ääniä annettiin 6 867 ja äänestysprosentti oli 38,91 prosenttia.

Teksti: Petra Viitanen

Kuvitus: Pauliina Lindell

Vaikka vaalirenkaiden paikkamäärät pysyivät lähes muuttumattomina, koki edustajiston kokoonpano muutoksen. Vanhoista edaattoreista vain yhdeksän onnistui saamaan tarpeeksi ääniä jatkokautta varten.

Vaalien suurimmiksi voittajiksi paikkamäärissä mitattuina nousivat Pro Kasvatustieteilijät (entinen Sitoutumattomat kasvatustieteilijät), Hallintotieteiden liitto sekä Vihreä lista. Jokaisen listan paikkamäärä nousi kahdesta neljään. Poikkitieteellinen teekkariliitto Kyltyrböndet ja Luuppi-puolue saivat molemmat yhden lisäpaikan.

Eniten äänimääräänsä vuodesta 2018 kasvatti Kokoomus-oikeisto-opiskelijat. Vuonna 2018 Oiko sai 189 ääntä, kun nyt ääniä tuli 297. Näin ollen vaalirenkaaseen kuulumaton liitto sai yhden lisäpaikan, jonka se vei Tekijä-vaalirenkaalta.

Pro Kasvatustieteilijöiden ja Hallintotieteiden liiton ehdokasmäärät nousivat viime edustajistovaaleista ja molemmat liitot saivat tasaisesti suurehkoja äänimääriä. Vihreän listan ehdokasmäärä pysytteli samoissa lukemissa, mutta vuoden 2018 ääniharava Iiris Suomela ei ollut enää ehdolla ja äänet jakautuivat tasaisemmin. Myös Kyltyrböndetin äänimäärä jakaantui tasaisemmin kuin vuonna 2018. Oikon menestystä selittänee liiton ääniharava Samuli Lähteenmaa, joka sai 70 ääntä.

Tekijä-vaalirenkaaseen kuuluvan Luuppi-puolueen saama äänimäärä laski vuodesta 2018, mutta tästä huolimatta luuppilaiset saivat yhden paikan lisää, kiitos aiempia vaaleja matalamman äänestysinnon.

Vähentyneet ehdokasmäärät söivät paikkoja

Vuonna 2018 eniten ääniä – ja paikkoja – saanut Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto Viva menetti kaksi paikkaa edustajistosta. Edellisissä vaaleissa 576 ääntä saaneen vaaliliiton ehdokasmäärä putosi rajusti 53 ehdokkaasta 18 ehdokkaaseen. Ääniä Viva sai näissä vaaleissa 302. Läpipäässeet ehdokkaat tosin saivat samansuuruisia äänimääriä kuin vuoden 2018 läpimenijät.

Tietoteekkarit menettivät yhden paikan ja Bosa Beer Party putosi edustajistosta kokonaan. Tietoteekkarien ehdokasmäärä ei kokenut suuria muutoksia, mutta vuoden 2018 ääniharavan Veli-Matti Korpelaisen äänimäärä tippui 95 äänestä 25 ääneen. Poikkitieteellisen Bosa Beer Partyn ehdokasmäärä väheni ja kärkiehdokkaiden äänimäärät puolittuivat. Bosan aiemmista ehdokkaista useampi siirtyi toiseen vaaliliittoon.

Kampustenvälistä paikkajakoa vertaillessa hervantalaiset listat menettivät kolme paikkaa keskustakampuksen listoille.

TREYn hallituksissa vaikuttaneista ehdokkaista vain Merve Caglayan, Noora Tapio ja Ville Jäppinen onnistuivat uusimaan paikkansa. Noora Tapio nousi Vivan varajäsenestä varsinaiseksi edaattoriksi.