Lue Visiirin suuri vaalikysely – Kuka on mitäkin mieltä, ja onko näillä mitään eroa

Edustajistovaalit ovat taas nurkan takana. Opiskelijat pääsevät äänestämään ennakkoäänestyksessä 26.–28.10. ja varsinaisella vaaliviikolla 31.10–2.11.

Teksti: Toimitus

Visiiri-lehti kysyi jokaiselta edustajiston vaalilistalta, mitä tavoitteina näillä on edustajistokaudelle .

Tämän vuoden edustajistovaaleissa listoja on yhteensä 19, joista kolme on yhden ehdokkaan listoja (Anarkia, MaRa, TanaVipa) ja loput ovat useamman ehdokkaan vaaliliittoja. Kyselyn perusteella yhteisiksi teemoiksi ovat nousemassa yhdenvertaisuuden edistäminen ja opiskelijajärjestöjen tukeminen. Järjestöjen tukemisen on nostanut asialistalleen peräti kymmenen listaa, ja lähes kolmasosa vaalilistoista liputtaa yhdenvertaisuuden puolesta. Muita tärkeitä aiheita olivat turvallisen tilan periaatteen käyttöönotto kaikessa yliopiston ja ylioppilaskunnan toiminnassa. Suurin osa listoista haluaisi myös joko pysäyttää jäsenmaksujen korotukset, tai pienentää jäsenmaksua. Kolme listaa mainitsee haluavansa tarkastella uudestaan Visiiri-lehden rahoitusta.

Koronavuosien jälkeen myös yhteisöllisyyden lisääminen on nousemassa yhdeksi suurista vaalien teemoista. Kuusi listaa on nostanut sen itselleen tärkeäksi aiheeksi. Hallintotieteiden liitto listasi vaaliteemoikseen muun muassa yksinäisyyden ehkäisyn ja opiskelijoiden mielenterveyden tukemisen.

”Tukemalla järjestöjä ja esimerkiksi laajentamalla ja kohdistamalla koulutuksia siitä, miten ottaa erilaisia ihmisiä huomioon ja miten tuetaan jaksamista yhteisössä, voidaan saada laajamittaista hyötyä koko opiskelijakenttään”, vastataan Hallintotieteiden liitosta Visiirin kyselyyn.

Poliittisia listoja löytyy näistä vaaleista neljä: Keskeiset, Oikeisto-opiskelijat, Vihreä lista ja Viva. Poliittisten listojen sisältä löytyi kova halu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja opiskelijoiden edunvalvontaan, tosin opiskelijoiden edunvalvontaa pidettiin tärkeänä toimintana muillakin listoilla. Oikeisto-opiskelijat ja Keskeiset kiinnittivät huomiota ylioppilaskunnan ydintehtäviin ja vastuulliseen rahankäyttöön. Myös kauppatieteiden opiskelijoiden ryhmä Vapaaboomarit kiinnittäisi huomiota ylioppilaskunnan talouteen.

”Kokemuksemme mukaan korostamme muita listoja enemmän taloudellista vastuullisuutta, sillä näemme, että oikeus kerätä jäsenmaksua tuo mukanaan tavallista yhdistystä suuremman vastuun siitä, että käytämme jäsentemme rahoja tarkoituksenmukaisesti”, vaastaavat Vapaaboomarit.

Myös ekologisuus ja turvallisen tilan periaate nousi esiin useissa vastauksissa, joista erityisesti asiaan kiinnitti huomiota vihreä vasemmisto.

“Syrjinnän, häirinnän ja rasismin kitkeminen pois yliopistoyhteisöstä on tehtävä, johonylioppilaskunnan tulee yliopistoa kirittää, ja tehdä yliopistoyhteisöstä kaikille aidosti turvallisempaa tilaa. Liian usein syrjivää käytöstä katsotaan sormien lävitse, eikä siihen uskalleta tai pystytä puuttumaan. Tähän tarvitaan koulutusta niin opiskelijakentän toimijoille kuin yliopiston henkilökunnallekin”, kerrotaan Vivasta.

Kansainvälisyyskärjellä vaaleihin osallistuva International Representatives Group puolestaan haluaa tuoda suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat lähemmäksi toisiaan.

”Our main theme is equal representation in student affairs regardless of background, study field or language as well as holistic sustainability. This means improving social accessibility for internationals and lowering the threshold between international and Finnish students, so that everyone can benefit from diversity and internationalization.”

Ehdokkaita asettaneet vaaliliitot ovat muodostaneet vaaleissa keskenään vaalirenkaita, joiden sisällä renkaan saamat edustajistopaikata jakautuvat suhteellisesti jokaisen listan saaman äänimäärän mukaan. Vaaliliittojen esittely ja lisätietoa vaalirenkaista löytyy Treyn vaalisivuilta. Vaalien ehdokaslista ehdokasnumeroineen puolestaan on tämän linkin takana.

Visiirin vaalikysely ja vastaukset

1. Miten teidän listanne eroaa kaikista muista?
How does your electoral list differ from all the others?

Brothers and Sisters of Alpha-Chemistry:

Olemme Hiukkasen, Bionerin, Ykin ja Mikin opiskelijoista koostuva yhteisöhenkinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton lista.

Hallintotieteiden liitto:

HALLI on perinteisesti ollut aktiivisin ryhmä. Meillä on vahva sisäinen demokratiakasvatus ja meillä on matala kynnys lähteä toimintaan. Olemme pääosin hallintotieteilijöistä koostuva ryhmä, mutta hallin ovet ovat perinteisesti olleet auki kaikille, jotka allekirjoittavat meidän arvot ja tavoitteet.

International Representatives Group:

We are a multidisciplinary and diverse group of international and Finnish students. Because of this, the IRG has a unique perspective on student life from both a Finnish and an international point of view.

Kahden Tähden Teekkarit:

Kahden Tähden Teekkarit on perinteisistä kiltalistoista poiketen yhteiselle arvopohjalle perustuva lista. Meille on tärkeää ylläpitää teekkarihenkeä sekä perehtyä hyvin asioihinja pohtia niitä monelta eri kannalta. Arvostamme suuresti myös poikkitieteellisyyttä, silläjuuri eri taustoista tulevien ihmisten kohtaaminen mahdollistaa hyvin eri näkökulmienhuomioimisen. Listaltamme löytyykin myös muita kuin teekkareita!

KeltainenPunainenSininen:

Edustetaan Automaatio-, Kone- ja Sähkötekniikan opiskelijoita ja ajetaan näiden etua. Edustamme yhtiä suurimpia ja vanhimpia aloja Hervannassa. Edarissa olemme ajamassa niin oman alan etuja ja ajatuksia kuin ylipäätänsä teekkarikulttuuria.

Keskeiset:

Poliittista listaa äänestämällä ylioppilaskunnan jäsen saa parempaa kuluttajansuojaa, koska poliittiset listat kertovat tavoitteistaan tarkemmin ja kantavat vastuun. Keskeisten lista eroaa kaikista muista listoista sillä, että kannatamme alueellista opintolainahyvitystä. Etenkin itäinen Suomi on kärsinyt pahasti pakotteista. Tietenkään tästä ei Treyn edustajistossa päätetä, mutta edustajiston kautta vaikutetaan ylioppilaskunnan hallitukseen ja täten esim. SYL:iin.

Kontakti:

Kontakti on aidosti monitieteinen ja sitoutumaton lista. Kontakti yhdistää pieniä humanistisia, yhteiskuntatieteellisiä ja luonnontieteellisiä aloja, jotka usein jäävät vähemmälle huomiolle päätöksenteossa. Me kannattelemme ääntäsi, olit sitten fuksi tai jatko-opiskelija!

Kyltyrböndet:

Olemme monialainen ryhmä harvinaisen fiksuja ja filmaattisia yksilöitä, joille järjestötoiminta, kulttuuri ja yhteisö on lähellä sydäntä

Luuppi_Puolue:

Listamme eroaa muista siinä, että edustamme luuppilaisten asiaa edustajistossa.

Medaattorit:

Medaattorit on lääkisopiskelijoista koostuva ja ainoa Kaupin kampukselta tuleva ryhmä.

Oikeisto-opiskelijat:

Äänestämällä meitä, tiedät äänesi aidosti edustavan kantojasi. Oikeisto-opiskelijat on poikkitieteellinen ryhmä, joka edustaa oikeita arvoja. Ehdokkaitamme yhdistää arvomaailma, jonka peruspilareita ovat usko vapauteen, demokratiaan, sivistykseen, sekä kestävään kehitykseen. Olemme rationaalisia vastuunkantajia ja seisomme suoraselkäisesti arvojemme takana. Listamme koostuu osaajista, joilla on vahvoja näkemyksiä ja kokemusta päätöksenteosta. Arvomme, tavoitteemme ja linjauksemme ovat selkeitä ja opiskelijan asialle omistettuja.

Pro Kasvatustieteilijät:

Olemme kasvatustieteilijöitä ja tuomme kasvatustieteellistä asiantuntemusta edustajistoon. Kasvatustieteet antavat toimivan pohjan koulutuspoliittiseen päätöksentekoon.


Rakennustekniikan, Arkkitehtuurin, Tuotantotalouden ja Tietojohtamisen opiskelijat (RATTOISA):

Edustamme poikkitieteellistä puoluesitoutumatonta edunvalvontaa. Haluamme olla mahdollistamassa opiskelijoille matalan kynnyksen vaikuttamisen sekä keskustelun ylioppilaskunnan asioista.

Vapaaboomarit:

Vapaaboomarit on ennen kaikkea ainejärjestöhenkisten ihmisten lista.  Opiskelijakulttuurille tärkeät ainejärjestöt, harrastekerhot ja muut järjestöt ovat sydäntämme lähellä. Olemme monipuolinen joukko, josta löytyy talouden, kopon, sopon, tutoroinnin ja järjestöjen osaajia. Emme ota edustajistotoimintaa liian vakavasti, sillä kyse on yhdessä tekemisestä. Me emme näe keinotekoisia rajoja eri ryhmien tai renkaiden välillä, vaan kyse on yhteisestä työstä ylioppilaskunnan parhaaksi. Kokemuksemme mukaan korostamme muita listoja enemmän taloudellista vastuullisuutta, sillä näemme että oikeus kerätä jäsenmaksua tuo mukanaan tavallista yhdistystä suuremman vastuun siitä, että käytämme jäsentemme rahoja tarkoituksenmukaisesti. Olemme siksi suhtautuneet varauksellisesti uusiin ja kalliisiin avauksiin, kuten Visiiri-lehden kotiinkuljetukseen.

Vihreä lista:

Vihreä lista kokoaa yhteen Treyn edustajistovaalien vihreämieliset ehdokkaat. Listan keskeisiä arvoja ovat yhdenvertaisuus, ekologisuus sekä opiskelijoiden etujen ajaminen. Näihin arvoihin sitoutuvat kaikki listan ehdokkaat. Ylioppilaskunnan tulee olla aktiivinen vaikuttaja paitsi paikallisesti myös valtakunnallisesti. Kipukohtia, kuten elämiseen riittämätöntä opintotukea, mielenterveyskriisiä tai YTHS-jonoja ei ratkaista paikallisesti. Ne vaativat valtakunnallista vaikuttamistyötä ja aktiivista edunvalvontaa. Tarvitaan elämiseen riittävä perustulo, terapiatakuu ja valtion lisärahoitusta YTHS:lle. Meille Trey ja opiskelijaliike ovat opiskelijoiden äänenkannattaja, olipa kyse sitten kampuskehityksen tilaleikkauksista, mielenterveyspalveluista tai ilmastokriisistä. Haluamme olla tekemässä vaikuttavampaa, kestävää ja jäsentensä näköistä ylioppilaskuntaa! Äänestäessään meitä voi olla varma saavansa arvojensa mukaisia edaattoreita.

Viva:

Viva on paljon enemmän kuin pelkästään edustajistossa toimiva lista. Viva on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija niin yliopiston sisällä kuin sen ulkopuolellakin, ja Vivan tarkoitus on muistuttaa, että politiikka on osa opiskelijatoimintaa, ja että opiskelijatoiminta on osa yhteiskuntaa. Vivan edustajistolistan taustalla toimii myös aktiivinen opiskelijajärjestö, joten Viva pystyy kokonaisuudessaan järjestämään tempauksia ja tapahtumia sekä ottamaan kantaa aktiivisesti aina kun tilanne sitä vaatii. Vivan lista on poikkitieteellinen, ja sen pyrkimys ei ole edistää pelkästään yhden oppialan opiskelijoiden asiaa, vaan Viva pyrkii edistämään ihan kaikkien opiskelijoiden asemaa sekä hyvinvointia yliopistossa ja yhteiskunnassa laajemmin.

Antti Sarjanen (Anarkia):

Menen sinne minne oma nenä näyttää.

Matias Rajalin (MaRa):

Minä tiedän mitä tulee tehdä.

Tanapaksorn Vipavin (TanaVipa):

I see that the TREY student union holds a crucial role in the student life course. Not only it exercises the executive power as student representatives, but also a support unit to reinforce students to achieve the optimum potential. I grew up in the capital city of Thailand, lived in the USA and South Korea, and have accumulated more than 10 years with a professional business background in project management for the retails and service industry. I will promote the importance of diversity and bring the values of international environment development to Tampere University. 

2. Millä kärjellä lähdette kampanjointiin?
What is the leading theme in your electoral campaign?

Brothers and Sisters of Alpha-Chemistry:

Yhteisö- ja järjestölähtöisyydellä. Pyrimme myös tuomaan ylioppilaskuntaa lähemmäs opiskelijaa ja keskitymme opiskelijan arkea lähellä oleviin asioihin.

Hallintotieteiden liitto:

Meidän kärkiä on 1. Yhteisöllisyys ja yhteistyö 2. Laadukas koulutus ja koulutuspolitiikka 3. Hyvä hallinto ja yhteiskuntavastuu.

HALLI:n arvoihin kuuluvat yhdenvertaisuus, järjestölähtöisyys sekä vahva ylioppilaskunta.

International Representatives Group:

Our main theme is equal representation in student affairs regardless of background, study field or language as well as holistic sustainability. This means improving social accessibility for internationals and lowering the threshold between international and Finnish students, so that everyone can benefit from diversity and internationalization.

Kahden Tähden Teekkarit:

Toivomme innostavamme erityisesti teekkareita, mutta myös muita opiskelijoita sankoin joukoin äänestämään. Teekkarien matala äänestysprosentti nousuun!

KeltainenPunainenSininen:

Ollaan killoille tuttuja naamoja ja meidän äänestäminen on varma tapa saada killoille tärkeitä asioita ajavia ihmisiä edariin. Tutut naamat herättää luottamusta ja koemme olevamme helposti lähestyttävä porukka edariasioissa.

Keskeiset:

Renkaassamme jaamme käsityksen siitä, mitä vastuullinen rahankäyttö on ylioppilaskunnassa. Voidaan kysyä, mitä ovat ylioppilaskunnan ydintehtävät ja miten voisimme ne paremmin hoitaa.

Kontakti:

Pienet opintoalat esiin. Monenlaisten alojen porukkana tiedämme, miten muistuttaa pienten alojen olemassaolosta ja yliopistomme monialaisuuden tärkeydestä sekä rakentaa yhteistyötä edustajiston ja yliopiston sisällä. Meistä moni opiskelee aloilla, joiden osaajat ja opiskelijat ovat vain kapea puro suuren yliopistomme koskessa. Siksi haluammekin tuoda päätöksenteossa huomioon pienten alojen usein heikommat resurssit toteuttaa ylioppilaskunnan ja yliopiston toiveita.

Kyltyrböndet:

Terävällä.

Luuppi_Puolue:

Yhtenäisempi ja yhdenvertaisempi ylioppilaskunta 2022.

Medaattorit:

Olemme Kaupin kampuksen ja järjestölähtöisen ylioppilaskunnan asialla.

Oikeisto-opiskelijat:

Oikeisto-opiskelijat haluaa edistää joustavampaa ja vapaampaa opiskelijaelämää. Uskomme yksilön vapauteen: jokaisella tulee olla mahdollisuus rakentaa opintopolustaan omanlaisensa. Tutkinnon suorittaminen ei voi olla kiinni turhista läsnäolopakoista. Opiskelijoiden tulevaisuus tulee rakentaa kestävälle pohjalle ja huolehtia, että kaikki pysyvät mukana. Mielenterveysongelmat ovat räjähtäneet käsiin, eikä YTHS palvele opiskelijoita riittävällä tasolla. Tähän haluamme muutoksen. Ylioppilaskunnan ja yhteiskunnan varat pitää käyttää järkevästi ja harkiten, panostaen aidosti olennaisiin asioihin. Tahdomme purkaa päällekkäisyyksiä, jotta toimijat voisivat keskittyä ydintehtäviinsä.

Pro Kasvatustieteilijät:

Lähdemme edistämään ylioppilaskunnan avointa ja näkyvää toimintaa, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta ja yhteiskunnallista aktiivisuutta. Lisäksi kasvatustieteiden opiskelijoita puhututtaa erityisesti Virta-rakennuksesta luopuminen. Siksi haluamme edistää järjestö- ja opetustilojen turvaamista ja olemassaoloa. Lisää seiniä!

RATTOISA:

Opiskelijajärjestöjen edun ajaminen muuttuvassa korkeakouluympäristössä.

Vapaaboomarit:

Ainejärjestöissä on tehty koronan aikaan paljon töitä uusien opiskelijoiden kiinnittämiseksi opiskelijayhteisöön. Olemme huolissamme siitä, että ylioppilaskunta on jäänyt kaikesta huolimatta etäiseksi monelle opiskelijalle. Tämä todennäköisesti näkyy myös äänestysprosentissa. Pidämme edustuksellisuuden kannalta tärkeänä, että mahdollisimman moni ylioppilaskunnan jäsen käyttäisi äänioikeuttaan. Vain sillä tavalla saadaan oikeasti moniäänistä opiskelijakenttäämme edustava edustajisto. Me Vapaaboomarit uskomme, että puhumalla konkreettisista, opiskelijan arkea lähellä olevista asioista, kuten Treyn tarjoamista palveluista, neuvonnasta, koulutuksista ja tuesta järjestöille, autamme opiskelijoita ymmärtämään, miksi ylioppilaskunnan vaaleissa äänestäminen on tärkeää.

Vihreä lista:

Yhdenvertainen ylioppilaskunta ja yliopistoyhteisö vaatii työtä. Trey on tehnyt hyvää työtä yhdenvertaisuuden periaatteiden jalkauttamisessa järjestöihin, mutta esimerkiksi turvallisemman tilan periaatteet tulisi saada osaksi jokaisen järjestön toimintaa.Yliopistoyhteisön tulee olla jokaiselle turvallinen, syrjinnästä, häirinnästä ja rasismista vapaatila oppia uutta ja tehdä tiedettä. Yliopiston tulee kouluttaa henkilökuntaayhdenvertaisuussuunnitelmasta ja saada kaikki yhteisön jäsenet aidosti sitoutumaanperiaatteisiin. Trey voi näyttää yhdenvertaisuusasioissa mallia yliopistolle.Osana yhdenvertaisuutta ovat myös riittävät tukipalvelut sekä toimivat ja saavutettavattietojärjestelmät. Opiskelijoilla on oikeus saada apua yliopistolta opintoihin liittyviinongelmiinsa oikea-aikaisesti ja yksilökohtaiset tarpeensa huomioiden. Opintopsykologeja onlisättävä, ja yhteistyön YTHS:n, kaupungin ja hyvinvointialueen välillä on toimittava.

Viva:

Vivan tavoitteena on edistää yhdenvertaisempaa, solidaarisempaa ja demokraattisempaa yliopistoa sekä yhteiskuntaa, ja nämä ovat ylivuotisia teemoja, jotka ovat esillä myös tulevana edarivaalikautena.

Tänä vuonna kärkiteemojamme ovat turvallinen opiskelijuus, ilmastokatastrofi sekä poliittinen ja demokraattinen yliopistoyhteisö. Turvallisuuteen liittyy moni meitä jokaista koskettava teema, kuten opiskelijoiden hyvinvoinnin ja toimentulon turvaaminen, turvallisemman tilan periaatteiden korostaminen yliopistolla ja opiskelijayhteisössä sekä opiskelijoiden tulevaisuuden näkymien turvaaminen. Toisena teemana on ilmastokatastrofi, sillä ilmastokriisi on jo edennyt liian pitkälle, ja ilmastoasiat koskettavat meitä jokaista opiskelijaa sekä tulevia opiskelijasukupolvia. Kolmantena kampanjakärkenä on yliopiston ja ylioppilaskunnan politisoiminen yhteisömme sisällä sekä ulkopuolella ja päätöksenteon avoimuus, läpinäkyvyys sekä demokraattisuus.

Antti Sarjanen (Anarkia):

 En tiedä mitä tässä kysytään.

Matias Rajalin (MaRa):

Ei tarvitse teititellä, lähden kampanjoimaan konkreettisilla kehitysehdotuksilla, lupauksilla sekä aatteilla.

Tanapaksorn Vipavin (TanaVipa):

The theme of my campaign is “Active Citizen.” My main objective is to encourage collaborations and participation across student, faculties and staff bodies. The Finland society is changing rapidly and even the city of Tampere is steering towards internationalization, and communication is the master key. I think all members of Tampere University are free to contribute their opinions and express their ideas to shape the future of our institution. The university should be a safe space and achieve a beacon of internationalization for the kind of future society we are heading to.  

3. Millä edustajistovaalit ja vaikuttaminen saataisiin kiinnostamaan opiskelijoita?
How would you promote voting activity and general interest in student politics?

Brothers and Sisters of Alpha-Chemistry:

Liittämällä äänestämisen tärkeys opiskelijan arkeen, sekä dänkeillä meemeillä.

Hallintotieteiden liitto:

Tämä on kestoaihe. Vaalit ja vaikuttaminen pitää saada kokemuksena ja ajatuksena tärkeäksi kaikille opiskelijoille. Edustajiston ja ylioppilaskunnan toimintaa pitää tuoda näkyväksi yhä laajemmalle joukolle.

International Representatives Group:  

We can increase voting activity by bringing awareness to the international community about council elections and providing pertinent information in English. It is important to highlight the rights of all students in influencing and being part of decision making within the university.

Kahden Tähden Teekkarit:

Tuodaan tempauksia ja pöhinää kampuksille! Korona-ajan jälkeen kampuksilla liikkuu taas paljon ihmisiä, joten mennään ja tehdään siellä. Yliopiston tuki edustajistovaaleista viestimisessä ei sekään haittaisi. Ja stikkerpäkit toimii aina. Tehdään edarivaalit Näkyväksi!

KeltainenPunainenSininen:

Muistutellaan kiltojen jäsenistöjä siitä, että nyt on taas tosi iso ja helppo vaikuttamisen paikka käsillä.

Keskeiset:

Viestimällä siitä, miten tällä hetkellä asiat hoidetaan ja miten asiat tulisi hoitaa.

Kontakti:

Ihmislähtöisellä viestinnällä. Opiskelijalle voi usein jäädä epäselväksi, mistä asioista edustajistossa ja ylioppilaskunnassa päätetään. Ylioppilaskunnan neljä ensimmäistä vuotta ovat kuluneet toimintaa luodessa ja vakiinnuttaessa. Seuraavien kahden vuoden aikana meidän tärkein tehtävämme on rakentaa entistäkin yhteisöllisempää tamperelaista opiskelijakulttuuria. Ylioppilaskunnasta tulee kiinnostava silloin, kun se koetaan omaksi ja tärkeäksi.

Kyltyrböndet:

Tehtäisiin tätä vähän rennommalla otteella.

Luuppi_Puolue:

Koemme tämän olevan edustajistoryhmien vastuulla. Ryhmien tulisi tuoda viestinnällään edustajiston päätöksenteko lähemmäksi opiskelijoita. Koemme itse onnistuneemme tässä hyvin aikaisimpina vuosina.

Medaattorit:

Ylioppilaskunnan ja edustajistotoiminnan näkyvyyttä tulisi parantaa.

Oikeisto-opiskelijat:

Vastuu sujuvista ja kiinnostavista vaaleista on jokaisella yhteisön jäsenellä, mutta ennen kaikkea meillä, jotka vaalityötä teemme. Listallamme on hyvä meininki ja matala kynnys lähteä mukaan. Asioista keskustellaan avoimesti, suoraan ja monipuolisesti kuunnellen kaikkia yhteisön jäseniä. Näitä periaatteita aiomme tuoda myös edustajistoon. Haluamme toiminnallamme kannustaa kaikkia lähtemään mukaan vaikuttamaan ylioppilaskunnassa ja äänestämään edustajistovaaleissa, sillä se on paras keino vaikuttaa juuri nyt! Opiskelijoilla on oikeus tietää, miten ylioppilaskunnan varoja käytetään ja minkälaisia päätöksiä edustajiston kokouksissa tehdään. Näin jokainen pystyy itse muodostamaan mielipiteitä ylioppilaskunnan toiminnasta. Hyödynnetään matalan kynnyksen viestintää ja tuodaan päätöksenteko lähemmäksi opiskelijan arkea.

Pro Kasvatustieteilijät:

Ajankohtainen vaikuttaminen ja siitä viestiminen niin vaalien kuin edustajistokauden aikana. Läsnäolo kampuksilla ja tapahtumissa. Treyn tuki on myös tärkeässä asemassa edustajistoryhmien kampanjoinnin ja viestinnän edistämisessä.

RATTOISA:

Kehittämällä tiedotusta edustajiston toiminnasta ja päätöksistä niin kampuksella kuin sosiaalisessa mediassa. Järjestämällä mahdollisuuksia opiskelijoille tutustua ja kuulla edustajiston toiminnasta.

Vapaaboomarit:

Opiskelijat kiinnostuvat heille merkityksellisistä asioista. Edustajiston merkitys saattaa kuitenkin olla hämärä myös monelle pitkään järjestöissä toimineelle. Olemme puhuneet paljon edunvalvonnan merkityksestä ainejärjestössämme, mutta se ei yksin riitä, vaan Treyn toimintaa tulee tehdä näkyvämmäksi, myös edustajiston tekemää työtä. Esimerkiksi koordinoitu vaikuttaminen kampuskehitysasioissa on kerännyt kiitosta, ja konkretisoi yhteisen edunvalvonnan merkitystä. Paljon Treyn vaikuttamistyöstä tapahtuu riviopiskelijan näkökentän ulkopuolella. Ottamalla ainejärjestöissä toimivat vahvemmin mukaan, sitoutamme heitä ylioppilaskunnan toimintaan. Ja kun järjestöissä aktiiviset ovat sitoutuneita, he siirtävät tietoisuutta merkitykselliseksi katsomastaan ylioppilaskuntatoiminnasta eteenpäin.

Vihreä lista:

Vaikuttaminen kiinnostaa opiskelijoita. Yhteisten, kaikkia opiskelijoita koskettavien asioiden hoito ei saisi tuntua kaukaiselta norsunluutornilta vaan lähestyttävältä ja ymmärrettävältä. Tässä on työnsarkaa paitsi Treyllä myös yliopistolla. Mikäli tavoitteena on kansainvälisesti kilpailukykyinen sivistysyliopisto, on tarpeen lisätä demokraattista päätöksentekoa yhteisön sisällä. Yliopiston päätöksenteon kaukaisuus on omiaan etäännyttämään opiskelijat vaikuttamismahdollisuuksista. Päätöksenteon demokraattisuuden takaisi parhaiten tasakolmikannan mukainen edustus hallinnon kaikilla tasoilla, sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan edustuksen tuominen yliopiston hallitukseen. Tulevalla edustajistokaudella edustajisto ja Trey tulee saada näkymään entistä paremmin opiskelijoiden arjessa myös vaalien ja Wapun ulkopuolella. Edustajisto päättää ylioppilaskunnan yhteisistä suurista linjoista, eikä niitä päätöksiä voi tehdä ilman opiskelijakunnan tukea.

Viva:

Edarivaalit ja vaikuttamismahdollisuudet pitää tuoda mahdollisimman lähelle opiskelijoita ja heidän arkeansa, suoraan ruohonjuuritasolle. Monet lähtevät edarivaaleihin ehdolle vasta, jos joku tuttu heitä suoraan pyytää, sillä monilla on epävarmuutta omasta osaamisesta ja kokemus siitä, että edustajisto ja ylioppilaskunta olisivat kaukaisia. Edarivaalien ja muun vaikuttamismahdollisuuksien vieminen ruohonjuuritasolle tarkoittaa siis jalkautumista opiskelijoiden keskuuteen, suoraa yhteistyö ja mainontaa erilaisten opiskelijajärjestöjen kautta sekä toiminnan mainostamista esimerkiksi tapahtumien yhteydessä. Lisäksi on tärkeää korostaa, että edustajistossa ja ylioppilaskunnassa tehdään päätöksiä ja vaikuttamistyötä, jotka vaikuttavat kaikkien meidän opiskelijoiden arkipäiväisiinkin asioihin kuten vaikkapa tapahtumakulttuuriin, opintoihin sekä hyvinvointipalveluihin.

Antti Sarjanen (Anarkia):

Vuorovaikuttamalla oppii ja opettaa muita.

Matias Rajalin (MaRa):

Ylioppilaskunnan pakkojäsenyys on poistettava, jotta edustajisto voidaan hyväksyä legitiiminä vaikutuskanavana.

Tanapaksorn Vipavin (TanaVipa):

We should promote voting and student political activities through email marketing and attractive copywriting. All students have their unique accounts and are habitually checking for what is mandatory or interesting. We might first have to shift the view of student political mundane to highlighting what concerns the student life and their personal benefits through appropriate communications and flexible locale of participation. With the empathetic mindset of the executive body, we might see more involvement in the student legislative decisions.

4. Valitkaa yksi asia, jonka haluatte saada aikaan edustajistossa.
Choose one thing that you want to get done in the council.

Brothers and Sistersof Alpha-Chemistry:

Jokaisella Treyn piirissä olevalla järjestöllä olisi edellytykset toteuttaa omannäköistä toimintaa jäsentensä parhaaksi.

Hallintotieteiden liitto:

Näitä on monia. Mutta tärkein että tietoisuus ja kiinnostus ylioppilaskuntaa kohtaan saataisiin nousuun. Näin saadaan vahvempi pohja myös edustajistolle tehdä vaikuttavaa työtä myös tulevaisuudessa.

International Representatives Group:

If anything was possible, we would like to remove the language barrier in representation, such as faculty council and educational council representative roles.

Kahden Tähden Teekkarit:

Haluamme edistää hyvää keskustelukulttuuria ja aktiivisuutta edustajistovaikuttamisessa. Perehdytään itse asioihin hyvin ja innostetaan muita, jotta voitaisiin tehdä laadukkaita päätöksiä yhdessä.

KeltainenPunainenSininen:

Opiskelijoiden mielenterveydestä puhuminen ja ylioppilaskunnan tuki niin rahallisesti kuin aattellisesti sidosryhmille, jotka työskentelevät aiheen parissa.

Keskeiset:

Tällä hetkellä ylioppilaskunta tekee poliittisia kannanottoja, joita eivät voi kaikki jäsenet allekirjoittaa. Tämä enemmistön tyrannia aiheuttaa pahaa mieltä suurelle osalle ylioppilaskunnan pakkojäsenistä.

Kontakti:

Välitön dialogi sekä edustajiston sisällä että edustajiston ja muun yhteisön välillä. Haluamme omalla toiminnallamme rakentaa avointa ja kannustavaa keskustelukulttuuria ylioppilaskunnassa mahdollistaen yhteisön äänen kuulumisen päätöksenteossa.

Kyltyrböndet:

Opiskelijoiden parempi osallistaminen päätöksenteossa.

Luuppi_Puolue:

Toivomme, että järjestölähtöinen toimintakulttuuri pidetään ylioppilaskunnan ytimessä.

Medaattorit:

”Rivijäsenen” edun ajaminen ja näkökulman esiin tuominen päätöksenteossa.

Oikeisto-opiskelijat:

Tulevaisuudessa ylioppilaskunnan pitää keskittyä kaikista olennaisimpaan, eli opiskelijoiden etujen ajamiseen. Se on ylioppilaskunnan tärkein tehtävä. Me Oikeisto-opiskelijat haluamme tuoda opiskelijoita ja ylioppilaskuntaa lähemmäs toisiaan ja nostaa esiin mitä riviopiskelijoilla on sanottavana.

Pro Kasvatustieteilijät:

Treyn toiminnan tuominen lähemmäksi opiskelijoita heti fuksisyksystä alkaen. Koronavuosien jälkeen yhteisöllisyys on yhä merkittävämmässä asemassa ja Treyllä on mahdollisuus vaikuttaa poikkeusajan jättämiin jälkiin.

RATTOISA:

Haluamme saavuttaa hyvinvoivan ja yhtenäisen korkeakouluyhteisön, jossa kaikki otetaan yhdenvertaisesti huomioon. 

Vapaaboomarit:

Edustajistossa parasta on ollut yhteinen tekemisen meininki. Verrattuna moniin muihin ylioppilaskuntiinedarissa on tehty vaikeitakin päätöksiä esimerkiksi Juveneksen tulevaisuuteen liittyen hyvässä hengessä. Tätä yhdessä tekemisen henkeä haluamme vaalia, koska korona on syönyt tätä henkeä. Edustajisto ei ole käynyt vielä pitkän aikavälin talouskeskustelua siitä, mihin Treyn talouden suunta halutaan tuleville vuosille asettaa. Juveneksen tilanne ja heikentynyt sijoitusvarallisuuden tuotto haastavat niitä näkymiä, joiden varaan rakensimme edellisen talouden visiomme. Edustajisto on talouden arvotyössään linjannut, että jäsenmaksun tason tulisi olla 60 euroa tai alle (nykyisin 65 euroa), ja pidämme keskeisenä, että ensi kaudella meille muodostuu käsitys siitä, miten tähän tavoitteeseen päästään.

Vihreä lista:

Syrjinnän, häirinnän ja rasismin kitkeminen pois yliopistoyhteisöstä on tehtävä, johon ylioppilaskunnan tulee yliopistoa kirittää, ja tehdä yliopistoyhteisöstä kaikille aidosti turvallisempaa tilaa. Liian usein syrjivää käytöstä katsotaan sormien lävitse, eikä siihen uskalleta tai pystytä puuttumaan. Tähän tarvitaan koulutusta niin opiskelijakentän toimijoille kuin yliopiston henkilökunnallekin. Olemme tehneet töitä feministisen ja antirasistisen Treyn eteen edustajistossa, ja kuluneella kaudella saimmekin nämä kirjaukset linjapaperiin. Feminismi ja antirasismi eivät kuitenkaan ole itseisarvoja. Niiden tarkoituksena on antaa työkaluja kohti yhdenvertaisuutta, jossa kaikilla on oikeus syrjinnästä, häirinnästä, seksismistä ja rasismista yliopistoyhteisöön sekä esteettömään opiskeluympäristöön.

Viva:

Se että Trey ja opiskelijayhteisö eivät pelkäisi ottaa aktiivisesti kantaa aktiivisesti yhteiskunnallisiin ja poliittisiin asioihin. Edelleenkin joissakin opiskelijaporukoissa poliittisuus tuntuu kirosanalta, vaikka se ei sitä ole. Yhteiskunnalliset asiat, keskustelut ja ilmiöt kuten esimerkiksi ilmastonmuutos, inflaatio ja terveyspalvelut vaikuttavat jokaisen opiskelijan elämään nyt ja tulevaisuudessa. Trey ja edustajisto eivät ole ja elä tyhjiössä, vaan olemme osa laajempaa yhteiskuntaa. Tämän lisäksi yliopiston ja ylioppilaskunnan tehtävänä on kasvattaa opiskelijoista tulevaisuuden vaikuttajia ja päätöksentekijöitä, joten edustajisto on täydellinen paikka aloittaa tämän harjoittelu. Meidän opiskelijayhteisön ja siten myös edustajiston ja ylioppilaskunnan tulee olla siis valmiita vaikuttamaan ja kapinoimaan omien oikeuksien puolesta kovaan ääneen ja julkisesti.

Antti Sarjanen (Anarkia):

Istun kokouksissa.

Matias Rajalin (MaRa):

Kampusnavigaattori, olen idealisti, mutta kampusnavigointi on realistinen tavoite.

Tanapaksorn Vipavin (TanaVipa):

The one thing I am looking to succeed if I am chosen to be a part of edustajisto is the ”international integrations.” By this, I do not only mean for international students to integrate into the Finnish society, but also create means for Finnish students to integrate with the international students. I definitely promote traditional culture integrity and it should always remain visible regardless of how much internationalization the society would be. My intention is rather to bring diversity and equal opportunities to the table.

5. Ja kaksi konkreettista asiaa, joita aiotte ajaa
List two concrete subjects that you are going to pursue in the council.

Brothers and Sisters of Alpha-Chemistry:

Jäsenet ja järjestöt ovat tietoisia ylioppilaskunnan toiminnasta ja palveluista. Palvelut ovat mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia.

Hallintotieteiden liitto:

Omien kärkien ja arvojen lisäksi opiskelijoiden yksinäisyyden ehkäiseminen ja mielenterveyden tukeminen on ollut HALLI:ssa puhututtava teema. Tukemalla meidän järjestöjä ja esim. laajentamalla ja kohdentamalla koulutuksia, siitä miten ottaa erilaisia ihmisiä huomioon ja miten tuetaan jaksamista yhteisössä, voidaan saada laajamittaista hyötyä koko opiskelijakenttään.

International Representatives Group:

The IRG will prioritize sustainability in its holistic sense, from a social, political and environmental perspective.

We will continue pushing for bilingual access to information and student activities within the university.

Kahden Tähden Teekkarit:

Ensiksi, toimivat tilat opiskeluun ja yhdessäoloon kampuksilla. Hervannassa sähkötalon peruskorjauksen yhteydessä rakennetaan uusia opetustiloja ja peruskorjataan nykyisiä järjestötiloja, ja Treyn tulee varmistaa, että opiskelijoiden tarpeet huomioidaan tässä hankkeessa. Samalla keskustakampuksella yliopisto aikoo luopua Pinni A rakennuksesta, eikä kaikilla järjestöillä ole tälläkään hetkellä tiloja käytössä.

Toiseksi, lisää vapaaehtoistoimintaa ylioppilaskunnalle. Vapaaehtoistoimintaa lisäämällä voidaan osallistaa ja tuoda yhteen paljon opiskelijoita eri taustoista ja sitä tulisi lisätä niin laadullisesti kuin määrällisestikin.

KeltainenPunainenSininen:

Edellisen kohdan lisäksi:

Halutaan päätöksillä saada opiskelijat kokemaan Treyn omakseen sekä tuoda hallitusta ja päättäviä elimiä lähemmäksi opiskelijoita. Opiskelijakulttuurin kehittäminen yhdenvertaisemmaksi ja sellaiseksi jonka jokainen ylioppilaskunnan jäsen tuntisi omakseen.

Keskeiset:

Lisäisimme järjestöille jaettavia tukia. Trey on huomattavasti tehottomampi varojen käyttäjä, koska sen hankkeet toteutetaan työntekijöiden toimesta. Järjestöissä tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja motivaatioon, jolloin samalla rahalla saadaan järjestöissä enemmän aikaan.

Toisena asiana painostaisimme yliopiston muuttamaan järjestelmiään siten, että NUM LOCK jäisi päälle kirjautumisen jälkeen.

Kontakti:

Aiomme edistää joustavampaa opiskelua, jota voidaan edesauttaa muun muassa lisäämällä toimivia järjestö- ja opiskelutiloja sekä laajentamalla kulkuoikeuksia kaikilla kampuksilla. Tavoitteemme on myös aidosti koko yhteisön huomioiva ja läpileikkaava kaksikielisyys, jonka myötä jokaiselle opiskelijalle avautuu mahdollisuus vaikuttaa ylioppilaskunnassa.

Kyltyrböndet:

Leipää ja sirkushuveja sekä järjestötilojen tärkeyttä.

Luuppi_Puolue:

Yhdenvertaisuustyössä digitaalisen saavutettavuuden huomiointia ja varsinkin keskustakampuksen tilapolitiikassa opiskelijatilojen määrän kasvattamista ja laadun kohottamista.

Medaattorit:

Järjestöjen vahvempi tukeminen ja Kaupin kampuksen aseman edistäminen

Oikeisto-opiskelijat:

Me Oikeisto-opiskelijoissa aiomme olla mukana helpottamassa opiskelijoiden jokapäiväistä elämää. Haluamme, että ylioppilaskunnan päätöksenteko näkyy opiskelijan arjessa, esimerkiksi erilaisten opiskelumahdollisuuksien aktiivisena edistämisenä. Tavoittelemme, että ylioppilaskunta keskittyy sen ydintehtävään, eli opiskelijoiden etujen valvontaan. Aiomme siis pitää huolta ylioppilaskunnan taloudesta keskittymällä olennaiseen ja tämän kautta alentaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua pitkällä aikavälillä.

Pro Kasvatustieteilijät:

Järjestö- ja opiskelutilojen turvaaminen sekä Treyn toiminnan ja päätöksenteon näkyväksi tekeminen.

RATTOISA:

Kampuksille tulee saada mahdollisuus iltaruokailuun sekä saatava ruokailu sujuvammaksi opiskelijoiden palatessa kampuksille.

Turvataan opiskelijajärjestöjen tilat ja kehitetään yhteisiä tiloja opiskelua varten.

Vapaaboomarit:

Olemme huolissamme Treyn talouden isosta kuvasta. Vuosittain perittävän jäsenmaksun trendi on ollut nouseva. Pidämme tärkeänä, että Treyn taloudellinen perusta on vakaa, sillä se on ainoa tapa toteuttaa toimintaa kestävästi. Siksi haluamme, että edustajisto toimiston ja talousvaliokunnan asiantuntijoiden tukena käy rehellisen keskustelun siitä, mitä Treyn ydintoiminnot ovat, ja millä rahoitamme niiden toteuttamisen. Mahdollinen ylijäämä voidaan käyttää jäsenmaksun laskemiseen. Toinen teemamme on järjestökeskeisyys. Tampereella ei olisi elinvoimaista opiskelijakulttuuria ilman vahvaa järjestökenttää. Ylioppilaskunnan ja järjestöjen suhdetta tulee vahvistaa, sillä toisen tekeminen ei ole toiselta pois. Ylioppilaskunta voi vahvistaa suhdettaan järjestöihin kehittämällä järjestöyhteistyötään.

Vihreä lista:

Treyllä, ja laajemmin koko opiskelijaliikkeellä, on tärkeä rooli kirittämässä korkeakouluja ja valtiota ilmastokriisin ja luontokadon torjunnassa. Ilmastokriisi ja luontokato ovat aikamme suurin uhka, jonka torjumiseen tarvitaan kaikkia yhteiskunnan osia. Opiskelijaliikkeellä ei ole varaa jättää toimimatta tämän kriisin edessä, sillä ilmastokriisi on sukupolvikysymys. Me ja tulevat sukupolvet kantavat vastuun paitsi edellisten sukupolvien toimista myös nykyisten päättäjien toimimattomuudesta kriisin edessä. Vaadimme opiskelijaliikkeeltä entistä aktiivisempaa ilmastovaikuttamista. Haluamme edistää entistä moninaisempaa ja moniäänisempää yliopistoyhteisöä. Tämä edellyttää opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien ja kuulemisen lisäämistä koko yhteisössä aina opiskelijan arjesta yliopiston hallitukseen saakka. Tavoitteenamme on tasakolmikanta kaikille yliopiston hallinnon tasoille sekä pysyvä opiskelija- ja henkilökuntaedustus yliopiston hallitukseen.

Viva:

Turvallisemman tilan periaatteiden tietoisuuden lisääminen koko yliopistoyhteisössä. Jokaisella opiskelijalla tulee olla tervetullut ja turvallinen olo osallistuessaan yliopisto-opetukseen, opiskelijayhteisön tapahtumiin ja ylioppilaskunnan toimintaan. Turvallisemman tilan periaatteiden tulee olla jokaisen yliopistoyhteisöön kuuluvan henkilön tiedossa, ja on kouluttaa sekä opiskelijoita, opiskelija-aktiiveita että henkilökuntaa turvallisemman toimintakulttuurin edistämiseksi.

Tamperelaisen yliopistoyhteisön ruokakulttuurin kehittäminen. Tällä hetkellä Tampereen yliopistolla ei saa ruokaa lainkaan esimerkiksi ilta-aikaan tai viikonloppuisin. Edullinen ja monipuolinen ravinto on yksi tärkeimmistä asioista, joka tukee opiskelijoiden hyvinvointia sekä opintojen etenemistä, ja tällä hetkellä ruokaa on tarjolla vain toimistoaikoihin, vaikka opiskelijuus ei näitä kellonaikoja seuraa. Lisäksi kasvis- ja vegaanipainotteisten ruokatarjoilujen määrää tulee lisätä entistä enemmän.

Antti Sarjanen (Anarkia):

Päätöksissä otetaan kokonaiskuva huomioon ja käytännön huomiointi.

Matias Rajalin (MaRa):

Kampusnavigaattorin käyttöönottoa sekä ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden perumista.

Tanapaksorn Vipavin (TanaVipa):

First thing I will pursue is arranging “Student Open Stage” to promote various student interests, talents, or innovations, and connect students through networking. It shall be a kind of event where all students are eligible to sign up to showcase their presentation according to various categories or skillset. This event can either be held online or offline. The second thing will be “Campus Open House Week” where all students can visit all three campuses and learn what facilities, programs, accessibility that each campus has to offer.

6. Miten muuttaisit yo-kunnan taloutta: mihin lisää rahaa ja mistä pois?
How would you alter Trey’s economy – where to invest, where to cut?

Brothers and Sistersof Alpha-Chemistry:

Vähentäisimme kuluja tapahtumista ja palveluista, jotka ovat vähiten suosittuja, esimerkiksi lukuisat teemaviikot. Laskisimme jäsenmaksun suuruutta tai korottaisimme järjestöille myönnettäviä tukia. Yritysyhteistyötuottojen kasvattamiseen tulisi panostaa.

Hallintotieteiden liitto:

Muuttuvasta maailmantilanteesta on kärsinyt myös Trey. Tuleen ei saa jäädä makaamaan. Tulevaisuudessa ylioppilaskunnan tulee laajentaa yhteistyö- ja rahoituspohjaa. Uusia avauksia voitaisiin saada esim. erilaisina projekti- ja hanketukina. Yksittäistä leikkauskohdetta on haastava osoittaa, sillä ylioppilaskunnankin talous on kokonaisuus ja leikkaukset ovat arvokysymyksiä.  Ylioppilaskunnan talouden tulee olla tasapainossa.

International Representatives Group:

For example, as a large part of the budget  Visiiri, in printed and digital form, should include bilingual content for the students who pay student union fees but do not know Finnish yet as well as national students.

When thinking about potential cuts however, we want to emphasize the sustainability of the budget. For examp le, we could consider moving resources from branding products to services that directly benefit student wellbeing like mental health services.

Kahden Tähden Teekkarit:

Yritysyhteistyöhön haluamme lisää paukkuja. Yritysten ja opiskelijoiden mahdollisuuksia verkostoitua keskenään voisi lisätä ja yhteistyön kautta voitaisiin saada myös lisää tuloja muuhun toimintaan. Järjestöjä tukemiseen voisi lisätä resursseja, esimerkiksi tarjoamalla enemmän koulutuksia ja tuomalla järjestöjä yhteen. Vapaaehtoistoiminnan lisääminen vaatii myös lisää resursseja.

KeltainenPunainenSininen:

Kutos kohtaan ei saatu oikeen tällä aikataululla ideaa.

Keskeiset:

Treyn hallituksen palkkioihin menee yli 110 000 € vuosittain. Ainakaan minulle ei ole selvää, mitä kaikkea tuolla rahalla saa.

Kuten mainittua: lisäisimme merkittävästi rahaa järjestöille. Järjestöt ovat hyvin epätasa-arvoisessa asemassa keskenään, koska markkinaorientoituneet alat saavat kymmeniä kertoja enemmän rahaa sponsoreita kuin vähiten saavat. Tätä epäkohtaa pitäisi ylioppilaskunnan tasoittaa.

Kontakti:

Emme halua ajatella ylioppilaskunnan taloutta nollasummapelinä, sillä se on kokonaisvaltaista tarkastelua vaativa kokonaisuus, jonka tärkein tehtävä on mahdollistaa kattavat jäsenpalvelut sekä vaikuttavaa edunvalvontaa. Tärkein kysymys on, mistä ylioppilaskunta voisi saada uusia tulonlähteitä, ei niinkään se, mistä supistetaan.

Kyltyrböndet:

Järjestöille lisää rahallista tukea, eikä jäsenmaksuihin saa tulla korotuksia. Tarkasteltaisiin Visiirin kulurakennatta uudestaan.

Luuppi_Puolue:

Nykyinen talouden hallinta on hyvällä tolalla, mutta toivomme, että hyviä toimintatapoja ja yleistä toimintaa vakiinnuttamalla löytäisimme keinoja tasapainottaa ylioppilaskunnan taloutta.

Medaattorit:

Jäsenmaksua ei tule ainakaan nostaa, pikemminkin laskea. Nipistää voisi palveluista, jotka eivät hyödytä opiskelijoita. Lisää rahaa järjestöjen tukemiseen.

Oikeisto-opiskelijat:

Tahdomme edistää vastuullista taloudenpitoa. Ylioppilaskunnan varoja tulee käyttää harkiten ja tärkeimpiä kohteita priorisoiden. Jäsenmaksujen yleisen linjan tulee olla vakaasti laskeva, toisin kuin kehityssuunta on viime vuosina ollut. Jäsenmaksun myöskään ei pidä jojoilla vuodesta toiseen – ennustettavuuden ja pitkäjänteisyyden pitää kulkea edellä. Oikeisto-opiskelijat haluaa priorisoida perustoiminnan edellytyksiä ja korostaa järjestölähtöisyyttä ylioppilasyhteisössä. Monille järjestöille jo pelkkä yhteen saattaminen ja viestinnällisten työkalujen antaminen voisi tuottaa merkittävää lisäarvoa toiminnalle ja koko ylioppilaskunnalle. Lukuisat ylioppilaskunnan ydintoiminnan ulkopuoliset projektit vievät resursseja ja kuormittavat koko toimistoa. Fokuksen tulee olla vakaudessa ja perusasioiden toimivuudessa.

Pro Kasvatustieteilijät:

Laadukas edunvalvonta vaatii riittävän rahoituksen ja olemme Prokassa tyytyväisiä Treyn luomaan tämänhetkiseen talousarvioon. Kuuntelemme kuitenkin herkällä korvalla jäsenistöä ja järjestöjä muuttuvien tarpeiden varalta. Tulevalla kaudella olemme valmistautuneet esimerkiksi keskusteluihin kaksikielisen työskentelyn mahdollistamisesta Treyssä.

RATTOISA:

Yliopiston tukipalveluiden näkyvyyteen ja saavutettavuuteen tulisi panostaa enemmän varoja. Visiirin digiversion suosiminen painetun lehden sijaan, ja näiden varojen vapauttaminen järjestö- ja tutortoimintaan sekä niiden kehittämiseen.

Vapaaboomarit: 

Ylioppilaskunnan toiminnan lähtökohdan pitää olla taloudellisesti kestävä. Toiminnan laajuus tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Treyn ydintoimintaa on opiskelijoiden edunvalvonta, kouluttaminen ja yhteisöllisyyden edistäminen. Treyn suurin yksittäinen menoerä on henkilöstö, mutta henkilöstö toteuttaa Treyn päivittäistä toimintaa. Lisäisimme resursseja Treyn ja järjestöjen yhteistyöhön, jotta yhä useampi opiskelija pääsisi toiminnan piiriin. Tarkastelisimme kriittisesti Visiiri-lehden jatkoa. Lehden mainosmyynti ei kata lehden painatuskustannuksia. On tärkeää tarkastella kyselyn kautta sen tavoitettavuutta ja opiskelijoiden mielikuvaa siitä. Lehden ylläpito ei ole itseisarvoista, jos se ei tavoita jäseniä ja on kohtuuttoman kallis osa talouden kokonaisuutta.

Vihreä lista:

Ylioppilaskunnan ydin on edunvalvonnassa ja yhteisöllisyydessä. Niistä leikkaamisen tulisi olla viimesijaisia keinoja ylioppilaskunnan taloustilanteen parantamiseksi. Suhtaudumme kielteisesti jäsenmaksun korottamiseen. Opiskelijan budjettiin syksyttäinen jäsenmaksu tuntuu suurelta, eikä sen merkittävään korotukseen ole varaa. Jäsenmaksun kehityksen tulisi tulevaisuudessa olla entistä ennakoitavampi, eikä sitä tulisi kevein perustein korottaa nykyisestä. Ylioppilaskunnan on tunnistettava sen toiminnan ydin, ja panostettava määrän sijaan laadukkaaseen toimintaan kaikilla Tampereen kampuksilla. Näin voidaan saada aikaan myös säästöjä.

Viva:

Yhtenä asiana on varmistaa, että ylioppilaskunnan jäsenmaksun hinta ei jatka nousemista lainkaan, kuten muutamana aikaisempana vuotena. Olisi suotavaa saada jäsenmaksun hinta käännettyä laskuun hiljalleen. Jäsenmaksun tulot ovat Treyn toiminnan kannalta äärimmäisen tärkeä tulonlähde, joten tätä tulee tarkastella realistisesti.

Treyn talouden kohdalla voisi tarkastella esimerkiksi tapahtumia ja tapahtumakustannuksia. Onko kaikki Treyn järjestämät tapahtumat tarpeellisia? Monet Treyn järjestämät tapahtuvat ovat kalliita järjestää lähtökohtaisesti, ja ne vievät myös Treyn henkilökunnan ajallisia resursseja, mikä myös lisää tapahtumien kustannuksia epäsuorasti. Treyn järjestämien tapahtumien vähentäminen mahdollistaisi asiantuntijoiden keskittyvän opiskelijoiden edunvalvontatyöhön. Tampereella opiskelijajärjestöt järjestävät vuosittain satoja mahtavia tapahtumia, joten muutaman tapahtuman vähentäminen ei tätä tarjontaa juurikaan supistaisi.

Antti Sarjanen (Anarkia):

En tiedä.

Matias Rajalin (MaRa):

Lisäisin hyvinvointipalveluja leikkaamalla pahoinvointipalveluista. Yksittäisen opiskelijan kuluja leikkaisin tarjoamalla ehkäisyvälineitä maksutta yliopiston jokaisella toimipisteellä.

Tanapaksorn Vipavin (TanaVipa):

I think the magazine print costs should be cut and moved to online publication, through university platforms. The print version can be handled economically with a paid membership subscription which could also increase sentimental value to the prints. On the other hand, I would put more money into the online communication and student united experience. For example, if a homecoming ice hockey game should be arranged at Nokia Arena where special discount tickets are sold for university members only, the online communication should reach work to ensure the offer is reaching all students, faculties and staff.

Juttua muokattu 17.10. kello 13.04: Osa kysymyksen neljä vastauksista oli väärässä paikassa.
Juttua muokattu 20.10. kello 12.28: Vaihdettu Vapaaboomareiden vastaus kysymykseen kolme oikeaan.