YTHS-kantelut kielivät ongelmista

YTHS on ollut suurten muutosten keskellä, ja opiskelijoiden mukaan se on näkynyt palveluntarjonnassa. Visiiri kysyi, millaisia muutoksia on luvassa ongelmien ratkaisemiseksi.

Teksti: Tilda Enne

Joulukuussa 2022 oikeusasiamies antoi ratkaisun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä (YTHS) koskevaan kanteluun, joka koski palvelupisteiden saavutettavuutta etenkin koronan aiheuttaman etäopiskeluvelvoitteen aikana. Ratkaisussa todettiin, että ”kantelijan kohdalla ei ole menetelty lainvastaisesti, vaikka hän ei ole saanut hoitoa asuinpaikkakunnaltaan”. 

Oikeusasiamiehen mukaan YTHS:ää koskevien kanteluiden määrä on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana. Joulukuussa ratkaistun tapauksen lisäksi kanteluita on tullut myös YTHS:n hoitotakuusta ja Kelan hoitomaksusta, oikeusasiamies Maija Sakslin kertoo Visiirille. 

”Kanteluiden mukaan opiskelijoiden tarpeen mukaisia palveluita ei ole ollut saatavilla. Otin tämän kysymyksen selvitettäväksi kanteluissa esitetyn pohjalta omana aloitteena. YTHS:ää koskevia kanteluita on tullut vuoden 2021 alun jälkeen oikeusasiamiehelle yhteensä 54.” 

YTHS on ollut suurien muutosten alla vuodesta 2021, jolloin ammattikorkeakoulut yhdistettiin hoidon piiriin ja Kelan hoitomaksu otettiin käyttöön. Lisäksi YTHS on muiden terveysalan palveluntarjoajien tavoin joutunut kohtaamaan koronan aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet. 

 ”Kyseessä oli ennakoimaton muutos, jota emme pystyneet täysin hallitsemaan meille annetun tehtävän, lain ja käytössä olevien resurssien rajoissa. Palvelumme ovat toteutuneet kuitenkin pääsääntöisesti hoitotakuun mukaisesti”, YTHS:n tuore keskisen aluejohtaja Reetaleena Hietala kommentoi Visiirille. 

Tällä hetkellä YTHS:n palveluntarjonnassa opiskelijoille taataan ei-kiireelliset terveydenhoitopalvelut saavutettavuuden kannalta yhdenvertaisesti opiskelijoiden opiskelupaikkakunnan perusteella. Etäopiskeluvelvoitteen aikana Kela myönsi matkakulujen korvauksia lähimpään mahdolliseen palvelupisteeseen niille opiskelijoille, joiden kotikunnissa ei ollut YTHS:n omaa toimipistettä.  

Joulukuisen ratkaisun kohdalla matka lähimpään toimipaikkaan oli kyseiselle opiskelijalle 200 kilometriä. Lähempää olisi löytynyt YTHS:n toimipisteitä, joissa palvelut on tilattu muilta terveysalan palveluntarjoajilta alihankintasopimuksella. Nämä toimipisteet ovat kuitenkin käytössä vain opiskelijoille, jotka opiskelevat kyseisellä paikkakunnalla. 

”YTHS:llä on lakisääteinen velvollisuus tuottaa palvelut pääsääntöisesti omana tuotantona. Ristiinkäytön täysi vapauttaminen myös alihankkijoiden palveluihin olisi siis vastoin säädöksiä.” kertoo Hietala. 

”Palvelujen saatavuuden laajentamiseksi pitäisi paitsi muuttaa lakia, myös varata lisää palvelua eli resursseja palvelupisteisiin. Tämä nostaisi merkittävästi opiskeluterveydenhuollon kuluja ja heijastuisi myös opiskelijoiden maksamaan maksuun. On hyvä muistaa, että opiskelija voi aina käyttää myös kunnallisia terveyspalveluita, ja kiireellisissä tilanteissa näin kuuluukin toimia.” 

Selvitystyö käynnissä 

Resurssit jaetaan YTHS:n eri palvelupisteille opiskelijoiden opiskelupaikkakunnan perusteella, sillä tiedot kotikunnista tai harjoittelupaikkakunnista eivät tämänhetkisen opiskelijaterveydenhuoltolain puitteissa päädy Kelalle. Oikeusasiamiehelle antamassaan lausunnossa Kela totesi aloittaneensa selvitystyöt tilanteen parantamiseksi jo syksyllä 2021.  

Kela kommentoi selvitystyön etenemistä Visiirille sähköpostitse. 

”Kelan näkökulmasta on kannatettavaa, että YTHS:n palvelujen ristiinkäytön mahdollisuuksia kehitetään opiskelijoiden terveydenhoitopalveluiden parantamiseksi.”  

Kelan mukaan kehittämistyö on tehtävä huolellisesti, koska se vaatii lakimuutoksia ja esimerkiksi sen selvittämistä, miten opiskelijoiden tiedot saataisiin käytännössä mahdollisimman kattavasti Kelalle ja YTHS:lle. Kela pyrkii viemään asiaa eteenpäin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, jossa mahdolliset lainsäädäntömuutokset valmisteltaisiin.  

Kela tai YTHS eivät kommentoineet selvitystyön etenemisen tai sen tarkemman aikataulun yksityiskohtia. 

Tällä hetkellä YTHS:n hoitotakuu lupaa, että yhteyden saa samana päivänä ja hoidontarpeen arviointiin pääsee kolmen vuorokauden kuluttua. Hoitoon pitäisi päästä yleis- ja mielenterveysasioissa 90 vuorokauden sisällä ja suunterveyden hoidossa 180 vuorokauden sisään.  

YTHS:n mukaan lähitulevaisuudessa on tulossa lisää muutoksia, jotka koskevat erityisesti odotusaikoja ja hoitotakuita. Uudet tavoitteet on tarkoitus ottaa käyttöön porrastaen siten, että vuoden 2024 marraskuussa perusterveydenhoitoon pääsisi jo viikossa ja suun terveydenhuoltoon kolmessa kuukaudessa. Hietala kertoi Visiirille, että opiskelijoiden terveydenhoitomaksun noston lisäksi YTHS on saanut myös ennakkorahoitusta hoitotakuun toteutumiseksi jatkossakin. 

”Olemme pyrkineet ennakoimaan hoitotakuun kiristymisen toiminnassamme, mutta tavoite on haasteellinen, jos palveluiden kysyntä ja etenkin mielenterveyspalveluiden kysyntä säilyvät korkealla.” Hietala toteaa. 

Odottavan aika on aina pitkä, etenkin terveydenhoidon asioissa. Vaikka kanteluita ja valituksia on tullut, tilastojen valossa YTHS on pärjännyt suhteellisen hyvin. Kun vertaa YTHS:n ja THL:n keräämää dataa hoitoonpääsyajoista, YTHS on pysynyt hoitotakuussaan paremmin kuin kunnallinen terveydenhoito. Hoitotakuun päivittäminen ja resurssien lisääminen takuissa pysymiseksi kuulostaa oikealta suunnalta, mutta selvää on, että resursseja tarvitaan lisää.  

Siihen tuskin riittää opiskelijoiden hoitomaksun nostaminen. 

Lue lisää: YTHS:llä on käytössä 310,90 euroa per opiskelija – Hoitotakuu kiristyy, mitäs sitten?