Dipan aihe tuli diplomityöpaikalta: mielenkiinto heräsi tekemisen kautta

Teksti: Kristiina Baltzar

Kuvat: Heini Luotola

Aerosolit – nuo koronankin myötä tutuksi tulleet pienhiukkaset, joita löytyy hengitysilmastamme kaikkialta. Aerosoli on ilman ja siinä leijuvien nestemäisten tai kiinteiden hiukkasten muodostama systeemi. Ville Silvonen perehtyi diplomityössään sisäilmaan aerosoliympäristönä ja selvitti, mitkä seikat vaikuttavat aerosolien kulkeutumiseen ulkoa sisälle.  

“Parhaimmillaan diplomityön tekeminen oli mahtavaa, mielenkiintoista ja haastavaa. Toisinaan turhauttavaa ja kamalaa. Ihan kuin elämä ylipäätään siis”, kertoo Silvonen. 

Silvonen ei aluksi tiennyt aiheesta mitään, vaan löysi sen diplomityöpaikkailmoituksia selatessaan. Mielenkiinto aihetta kohtaan heräili työn edistymisen myötä. 

Vaikeinta työn tekemisessä oli aiheen rajaaminen. Sivuraiteille oli helppo ajautua, ja joskus tuli tutkittua myös työn kannalta epäoleellisia asioita. Diplomityötä Silvonen työsti yhteensä noin 14 kuukautta. Työvaiheita hän tunnisti kuusi. 

“Innostuminen, intohimo, epätoivo, ahdistuminen, toivo, voimaantuminen. Näitä toistettiin, kunnes oli valmista.” 

Tutkimuksen lopputulokseksi tuli, että ulkoilman aerosolihiukkaset, eli esimerkiksi autojen moottoreista tai puun poltosta peräisin olevat hiukkaset, kulkeutuvat ulkoa sisäilmaan. Kulkeutumisen voimakkuuteen vaikuttaa rakennuksen ilmanvaihdon toteutus, hiukkaskoko ja esimerkiksi tuulen suunta. Vaihtelu eri rakennusten välillä on suurta. Silvosen diplomityön mittauksia on hyödynnetty sisäilman hiukkaspitoisuuksia ennustavan mallin todentamisessa. 

Tuleville diplomityön tekijöille Silvonen antaa neuvoksi kiinnittää huomiota ajankäyttöön. 

“Diplomityö ei ole kuin hyvä viini, joka paranee ajan kanssa. Siihen kannattaa suhtautua kuin limsapulloon. Se on ihan hyvää, kunhan sitä ei jätä avattuna jääkaappiin vuodeksi.” 

DIPPA

OTSIKKO: “Ulkoilman aerosolihiukkasten kulkeutuminen sisäilmaan: Kirjallisuusselvitys ja tapaustutkimus”
MITTA: 64 sivua
ALA: Fysiikka
KAUAN KESTI: noin 14 kuukautta
JÄIKÖ TRAUMOJA?: ”Vain väliaikaisia.”