Diplomityö tutki, vaikuttavatko henkilöstökysely ja työntekijöiden osallistaminen työhyvinvointiin

Teksti ja kuvat: Inka Auranen

Roosa Palonen: “Diplomityöni käsittelee työhyvinvoinnin kehittämistä henkilöstökyselyn avulla ja sitä, kuinka työntekijät pääsevät osallistumaan työhyvinvoinnin kehittämiseen itse. Idea työhön tuli osittain kohdeyrityksestä. Kun luin artikkeleja sekä tutustuin taustamateriaaliin ja kirjallisuuteen, niin jotenkin se aihe sieltä muodostui.

Loin työhyvinvoinnin kehittämisen prosessimallin kolmesta eri olemassa olevasta prosessista kirjallisuuskatsauksen perusteella, ja otin tässä mukaan myös kohdeyrityksen. Prosessimalli koostui liiketoimintatiedon hallinnan mallista, työhyvinvoinnin kehittämisen vaiheista sekä henkilöstötutkimuksen prosesseista.

Tutkimukseni tuloksista käy ilmi, että työntekijöitä on mahdollista osallistaa koko prosessiin ja varsinkin sen kolmeen eri vaiheeseen. Nämä kolme vaihetta ovat tiedon hankinta, tiedon prosessointi ja analysointi sekä tiedon hyödyntäminen ja palaute. Eri vaiheiden kautta työntekijät pääsevät osallistumaan työhyvinvoinnin kehittämiseen esimerkiksi ilmaisemalla oman mielipiteensä tai osallistumalla päätöksentekoon. Ainakin oman tutkimukseni perusteella voidaan tulla siihen lopputulokseen, että henkilöstökysely voi edistää työntekijöiden hyvinvointia.

Opin lopputyötä tehdessäni todella paljon – myös itsestäni. Etenkin sen, että täytyy oikeasti tehdä hommia, jos jotain haluaa saavuttaa. Parasta oli se, kun näki, että pystyy tuottamaan jotain tuollaista. Vaikeinta tutkielman teossa puolestaan oli aiheen rajaaminen ja kirjoittamaan ryhtyminen. Tyhjän paperin kammo oli suuri haaste.

Jälkikäteen tarkasteltuna olisin voinut lukea työn alussa vielä enemmän aineistoja, koska lähteiden vähäinen määrä oli yksi tutkielmani ongelmista. Olisin myös haastatellut enemmän ihmisiä, jotta olisin saanut laajemman aineiston diplomityötä varten.

Tuleville diplomityön tekijöille haluan sanoa, että valitkaa työllenne sellainen aihe, joka oikeasti kiinnostaa teitä, koska tulette viettämään sen parissa paljon aikaa. Dippaohjaajia kannattaa myös hyödyntää mahdollisimman paljon. Tutkielman tekemiseen kannattaa lisäksi varata niin paljon aikaa kuin pystyy.”

DIPPA
Otsikko: Työhyvinvoinnin kehittäminen osallistavasti henkilöstökyselyn avulla.
Mitta: 89 sivua.
Ala: Tietojohtaminen.
Kauan kesti? 6 kuukautta.
Kuinka rankkaa oli asteikolla 1–5? ”4,5. Olin töissä samaan aikaan ja olin välillä kipeänä. Kyllä diplomityö on aikaa vievä ja vaativa asia.”