Hallitus suunnittelee lisää maksuja opiskelijoille

Teksti: Anni Kanniainen

 
Hallitus kaavailee hakemusmaksua lisäaikaa kaipaaville yliopisto-opiskelijoille, selviää opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 18. tammikuuta tekemässä uutta asetusehdotusta käsittelevässä muistiossa. 
 
Hallitus suunnittelee korottavansa lukuvuosi-ilmoittautumisesta myöhästyneen yliopisto-opiskelijan opiskeluoikeusmaksua 35 eurosta 50 euroon ja lisäävänsä 50 euron hakemuskäsittelymaksun niille opiskelijoille, jotka hakevat lisäaikaa yliopisto-opintoihinsa. 


Sekä opiskeluoikeusmaksu että 50 euron lisäaikamaksu ovat olleet käytössä ammattikorkeakouluissa jo vuodesta 2016. OKM:n mukaan asetus yhtenäistäisi korkeakouluja koskevia lakeja. 
 
Lisäksi suunniteltiin, että avoimen yliopiston ja väyläopintojen kurssien enimmäismaksua korotettaisiin opintopistettä kohden 15 eurosta 45 euroon.  
 
OKM:n arvioiden mukaan muutokset voivat vähentää avoimen yliopiston kurssien kysyntää sekä pienituloisten osallistumista kursseille. 
 
Avoimen yliopiston opiskelijoilla vuonna 2018 teetetyn kyselyn mukaan 14 prosenttia avoimen yliopiston opiskelijoista on pienituloisia, ja noin 75 % kokee selviytyvänsä 15 euron opintopistettä koskevista maksuista itse. 

OKM pyrkii asetuksella kannustamaan aliedustettujen alojen, kuten tekniikan alojen kouluttautumista. Korkeampien maksujen kautta voidaan muistion mukaan todennäköisemmin järjestää opetusta, joka tukee monipuolista osaamisen kehittämistä. Avoimen yliopiston kursseille ministeriö haluaa muistion mukaan houkutella korkeakoulutettuja, maksukykyisiä osallistujia.  
 
Jos asetus hyväksytään, sen on määrä astua voimaan jo vuoden 2024 maaliskuussa. 

AYY kritisoi kaavailua lisäaikamaksuista

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsen Carl-Victor Schauman kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituspalstalla 25. helmikuuta, ettei opintojen lisäajan maksullisuus lisää valmistumisen todennäköisyyttä. 
 
Schaumanin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus yliopistotutkinnon lisäaikaa koskevasta hakemusmaksusta tuli yllätyksenä sekä opiskelijoille että yliopistolle, eikä perustelu ammattikorkeakoululain ja yliopistolain yhtenäistämisestä ole riittävä.