Linnasta ei luovuta – Tilasäästöjen raamit lukkoon

Hallitus päätti tilasäästöjen toisen vaiheen päätavoitteista. Säästötavoite pieneni merkittävästi. Yliopisto luopuu Virta-rakennuksesta ja pääosasta Konetaloa.

Teksti: Toimitus

Kuvat: Aapo Laakso

Opiskelijat ja yliopiston henkilökunta valtasivat Linna-kirjaston marraskuussa 2021 vastalauseena yliopiston tilasäästöille.

Tampereen yliopiston hallitus päätti tilasäästöohjelman jatkovalmistelusta tiistaina 16. toukokuuta. Hallituksen valitsemassa vaihtoehdossa yliopiston kirjastorakennus Linna säilyy yliopiston käytössä.

Nyt tehty päätös koskee säästöjä tilakustannuksissa vuosina 20262030, eli niin sanotusti toimitilaohjelman toista vaihetta. Vuosille 20222025 ajoittuvaa ensimmäistä vaihetta koskevat päätökset tehtiin viime vuoden joulukuussa.

Hallitus päätyi toimitilaohjelman toisen vaiheen osalta vaihtoehtoon, jossa yliopisto luopuu kokonaan keskustakampuksen Virta-rakennuksesta. Lisäksi luovutaan Hervannan Konetalon tilojen käytöstä siten, että yliopiston käyttöön jäävät talon E- ja F-osat, eli Hermiakadun puoleinen matala sivu.

Hervannan kampuksella toteutetaan lähivuosina Sähkötalon mittava remontointi, jossa valtaosa tekniikan alojen laboratorioista on tarkoitus siirtää Sähkötaloon rakennettavaan Research Hub -kokonaisuuteen.

Laskennallisesti ensimmäisen ja toisen vaiheen tilavähennyksistä saadaan yhteensä 4,2 miljoonan euron säästöt. Lopullinen nettosäästö riippuu tilavähennyksistä aiheutuvien tilamuutosten kustannuksista.

Yhteisö vaikutti, tavoite puolittui

Tilaohjelman säästötavoitetta säädettiin valmistelussa huomattavasti alkuperäistä maltillisemmaksi. Ohjelmalle oli alun perin asetettu 8 miljoonan euron säästötavoite, kun nyt tavoite on 4,2 miljoonaa.

Yliopiston hallituksen taustamateriaalissa todetaan, että tilaohjelman valmistelussa kerätyt yhteisön näkemykset ja pandemiakokemukset sekä ”toiminnan edellyttämien kehittämistoimenpiteiden painottaminen” alensivat säästötavoitteita aiemmin suunnitellusta.

Tilasäästöt herättivät yliopistoyhteisössä vastustusta, sillä tilojen vähennyksiä pidettiin epätarkoituksenmukaisina ja ylimitoitettuina. Tilavähennyksiä ja yleisemmin yliopiston johdon sanelupolitiikkaa vastustamaan syntyty Linnasta ei luovuta -liike järjesti marraskuussa 2021 Linna-kirjaston valtauksen. Myös ylioppilaskunta Trey järjesti oman mielenilmauksensa, kun yliopiston hallitus kokoontui päättämään tila-asioista.

Toimitilaohjelman toinen vaihe tietää myös remontteja yliopiston käyttöön jääviin tiloihin myös keskustakampuksella. Tilamuutoksilla pyritään pääasiassa tekemään lisää opiskelutiloja. Päätalossa muunnettavaksi kaavailtu ala on 6000- ja Linnassa 3000 neliömetriä.

Toimitilaohjelman valmistelu jatkuu kesällä ja alkusyksystä yhteisöpalautteen keräämisellä. Kattava päätös toimitilaohjelman toisen osan sisällöstä on tarkoitus tehdä marraskuussa.

Yliopiston toimitilaohjelman taustamateriaali (pdf)