Yhteisöä kuultiin: Tilasäästöjen ohjelma pilkottiin, ensimmäiset päätökset ennen joulua

Tampereen yliopiston hallitus ei pitänyt valmisteltua tilasäästöohjelmaa toteutuskelpoisena, vaan yhteisöä halutaan kuulla laajemmin.

Teksti: Toimitus

Tampereen ylioppilaskunta järjesti tilasäästöjä vastustaneen mielenosoituksen Sorsapuistossa ennen hallituksen kokousta. Mielenosoittajille puhumassa kokoukseen matkalla ollut yliopiston rehtori Mari Walls. Kuva: Anriika Kauppi / TT-Kamerat

Tampereen yliopiston hallitus päätti kokouksessaan perjantaina 12. marraskuuta palauttaa tilasäästöjä valmistelleen toimenpideohjelman valmisteltavaksi.

Kokouksesta julkaistun intra-tiedotteen mukaan hallitus ei pitänyt yhtäkään esitetyistä kolmesta toteutusvaihtoehdosta riittävän valmiina.

Päätösesityksen mukainen ja tilaohjelmaa valmistelleen työryhmän yksimielisesti kannattama vaihtoehto olisi vähentänyt yliopiston tiloja neliömetreissä mitattuna 29 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Valtaosa vähennyksistä oli esityksessä kohdistettu keskustakampukselle, jonka nykyisistä tiloista olisi leikattu yli 40 prosenttia.

Tämä päätösesityksen vaihtoehto kulkee yliopiston päätöksenteossa ja viestinnässä nimellä VE7. Kyseisen vaihtoehdon lisäksi valmistellut työryhmä piti parhaina vaihtoehtoja VE6 ja VE9, joissa leikkaustoimet olivat melko samansuuntaisia ja pyörivät keskustakampuksen Linna- ja Pinni-rakennusten liepeillä. Yhteensä työryhmä valmisteli 12 eri toteutusvaihtoehtoa tilavähennyksille, mutta kolmea mainittua lukuun ottamatta mallien sisällöstä ei ole ollut saatavissa tietoa.

Kokouksessa syntyi neljäs vaihtoehto

Kokouksessa yliopiston hallitus hahmotteli esitettyjen vähennysvaihtoehtojen oheen uuden mahdollisen vaihtoehdon, jota ei ole vielä esitelty. Kokoustiedotteen mukaan tällä vaihtoehdolla ”kampusten tasapuolisuus ja yliopiston taloudelliset tavoitteet voitaisiin saavuttaa” .

Tilasäästöohjelma päätettiin myös jakaa kahteen osaan, joista nyt käsitellään vain ensimmäistä, vuoteen 2025 ulottuvaa vaihetta. Hallitus päättää tilasäästöjen toteutuksesta kokouksessaan 20. joulukuuta. Sitä ennen tiedekuntaneuvostoja, konsistoria ja yliopistoyhteisöä tullaan kuulemaan laajasti. Valmistelun kerrotaan olevan avoin myös jo esitetyistä poikkeaville vaihtoehdoille, mikäli yhteisö kuulemisissa sellaisia esittää.

Tilaohjelman toinen osa kattaa vuodet 2026–2030. Sen osalta suunnittelun on tarkoitus alkaa keväällä 2022.

Yhteisö vastusti

Kesän ja syksyn aikana Tampereen yliopistoyhteisö osoitti laajasti vastustavansa tilaleikkauksia ja niiden valmistelun huonoa avoimuutta. Tilojen vähennystä ja valmistelutapaa ovat kritisoineet niin Professoriliitto, Tampereen yliopiston tieteentekijöiden ammattiyhdistys TATTE kuinTampereen ylioppilaskunta Trey.

Tilasäästöjä vastaan osoitettiin mieltä kolmesti. Linnasta ei luovuta -kansanliike järjesti ensimmäisen mielensoituksen jo heinäkuussa, ja marraskuun 5. päivä liike organisoi yliopiston kirjastorakennus Linnan valtaukse. Ylioppilaskunta Trey järjesti oman mielenosoituksensa samana päivänä, kun yliopiston hallitus teki päätöstä tilaohjelmasta.