Tilasuunnitelmat julki: Ensin pölkylle Pinni A, sitten Linna, Virta ja Festia

Myös osasta Hervannan Konetalon ja Kaupin Arvo 1:n tiloja aiotaan luopua osana säästöjä. Suunnitelman toteutuessa keskustakampuksen tilat vähenisivät lähes puolella nykyisestä.

Teksti: Toimitus

Kuva: Teppo Nieminen / Aviisin arkisto. Kuvankäsittely: Nikke Sillanpää

Tampereen yliopiston tilasäästöjä koskeva päätös on tulossa yliopiston hallituksen käsittelyyn perjantaina 12. marraskuuta. Hallituksen kokouksen esityslistan mukaan tilasäästöjä esitetään toteutettavaksi tavalla, jossa luovuttaisiin kolmesta keskustakampuksen ja yhdestä Hervannan kampuksen rakennuksesta.

Tilavähennyksiä valmistellut työryhmä loi yhteensä 12 erilaista toteutusvaihtoehtoa. Näistä toteuttamiskelpoisina pidettiin kolmea eri vaihtoehtoa ja työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään toteutettavaksi yhtä näistä.

Kaikissa kolmessa viimeiseen vaiheeseen edenneessä toteutuksessa lähtökohdaksi on otettu Pinni A:sta, Festiasta ja Virta-rakennuksesta luopuminen. Yksi vaihtoehto säästäisi Linna-kirjaston, mutta luopuisi myös Pinni B:stä. Tätä vaihtoehtoa ei päädytty esittämään.

Toteutettavaksi esitetyssä vaihtoehdossa tiloista luovuttaisiin alustavan aikataulun mukaan siten, että Pinni A:sta luovuttaisiin aikavälillä 2022–2025 ja Linnasta, Virrasta sekä Festiasta vuosien 2026–2030 aikana. Lisäksi Hervannan Konetalossa ja Kaupin Arvo 1:ssä luovuttaisiin osasta tiloja. Niissä tilavähennykset aloitettaisiin jo 2022–2023.

Esityksen mukaan Hervannassa tilat vähenisivät 26 200 neliömetrillä, Kaupissa 5 600:lla ja keskustakampuksella 35 100 neliömetrillä vuoteen 2030 mennessä. Vähennys vastaa 40 prosenttia keskustakampuksen nykyisistä tiloista. Keskustan tiloihin on mukaan luettu Atalpa, jossa sijaitsee ainoastaan liikuntatiloja ja Normaalikoulun lukion tiloja.

Tilasäästöjä valmistellut työryhmä on koottu Tampereen yliopiston, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskasen, A-Insinöörien ja Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n asiantuntijoista.

Yliopiston tilakustannusten on arvioitu nousevan vuokrahintojen indeksikorotusten myötä vuoteen 2030 mennessä 5,0–7,7 miljoonalla eurolla. Yliopisto ei omista käyttämiään tiloja, vaan on niissä vuokralla. Pääosan tiloista omistaa Suomen yliopistokiinteistöt Oy (SYK). Tampereen yliopisto on SYK:n toiseksi suurin omistaja 14,37 prosentin omistusosuudella. SYK:n pääomistaja on Suomen valtio 33,33 prosentin osuudella. Yhtiön muut omistajat ovat muita pääkaupunkiseudun ulkopuolisia yliopistoja.

Indeksikorotusten lisäksi tilakustannuksiin vaikuttaa Sähkötalon peruskorjaus, joka tulee maksamaan arviolta 2,7 miljoonaa euroa. Remontin on tarkoitus edetä hankesuunnitelmavaiheeseen tammikuussa 2022. Tilasäästösuunnitelmassa remontin on valmistuessaan laskettu vähentävän sähkötalon vuokraneliöitä noin 4000 neliömetrillä.

Yliopiston hallituksen esityslista 12.11.2021. Tila-asiat kohdassa 8.

Lue lisää: Yhteisöä kuultiin: Tilasäästöjen ohjelma pilkottiin, ensimmäiset päätökset ennen joulua