Yliopisto selvittää Linna-kirjastosta luopumista: ”Resursseja ihmisiin ja tekemiseen, ei seiniin”

Yliopiston tavoitteena on vähentää tilojaan 25 prosentilla. Kampuskehityksen johtajan mukaan valmistelussa on Linnan ohella muitakin vaihtoehtoja.

Teksti: Toimitus

Kuvat: Teppo Nieminen / Arkisto

Vuonna 2006 valmistunut Linna rakennettiin varta vasten yliopiston pääkirjastoksi.

Tampereen yliopiston kampuskehityksen työryhmä selvittää mahdollisuutta luopua Linna-rakennuksesta. Kalevantiellä sijaitseva Linna on yliopiston kirjaston suurin toimipaikka. Rakennuksessa toimii myös valtaosa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laitoksista.

”Valmistelussa on vaihtoehtoja siitä, millä ratkaisuilla yliopiston asettamiin kampuskehitystä koskeviin taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin voitaisiin päästä”, kertoo yliopiston kampuskehityksen johtaja Satu Hyökki.

Linnasta luopuminen on yksi näistä vaihtoehdoista. Tavoitteilla Hyökki viittaa yliopiston hallituksen lokakuussa 2020 hyväksymään kampuskehitystrategiaan, jossa asetetaan tavoite vähentää yliopistoyhteisön tiloja 25 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Strategiassa tavoite on otsikoitu ”ekologisen vastuun” alle, ja sen yhteydessä mainitaan yliopiston pyrkimys hiilineutraaliuteen. Hyökin mukaan tavoitteessa painavat myös taloudelliset syyt.

”Yliopiston tilakustannukset ovat meidän toiseksi suurin kustannuserä ja on nähty tärkeäksi osoittaa resursseja ihmisiin ja tekemiseen, ei seiniin.”

”Tarkasteluja ei tehdä pelkästään taloudellisesta näkokulmasta, vaan huomiota kiinnitetään myös toiminnallisuuteen ja muuntojoustavuuteen”, sanoo Hyökki.

Hyökki toteaa, että valmistelussa on Linnasta luopumisen ohella muitakin vaihtoehtoja, joilla tavoitteeseen realistisesti voidaan päästä. Tavoite on joka tapauksessa niin suuri, että sen seurauksena yliopiston tilankäyttään joudutaan tekemään suuria muutoksia. Hyökki käyttää tässä yhteydessä termiä ”tiivistäminen”.

”Tiivistystavoite on sellainen, että siihen ei jotakin käytävää vähentämällä päästä, vaan se tarkoittaa merkittäviä vähennyksiä.”

Varsinaisia päätöksiä asiasta ollaan tekemässä loppuvuodesta.

”Tämän vuoden loppupuolella tehdään toimenpideohjelma, joka tulevia vuosia vasten määrittää, millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan.”

Yliopiston hallitus on tekemässä lopulliset päätökset tila-asioista toimenpideohjelman pohjalta niin ikään loppuvuoden aikana.


Linnalla poikkeava omistus

Linna-kirjasto poikkeaa omistusjärjestelyjensä vuoksi pääosasta muita yliopiston rakennuksia. Valtaosan yliopiston tiloista omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK), joka on suomalaisten yliopistojen yhdessä omistama kiinteistöyhtiö.

Vuonna 2006 valmistuneen Linnan rakennuttaja ja omistaja on sen sijaan Tampereen yliopiston tukisäätiö.

Tampereen yliopiston tukisäätiön tarkoitus on tukea tieteellistä tutkimusta ja opetusta Tampereen yliopistossa. Säätiö jakaa muun muassa avustuksia ja apurahoja.

Yliopiston rakennuksia myös ainakin Linnan takana sijaitsevaa Virta-rakennusta vuokrataan SYK:n ulkopuoliselta toimijalta.