Mari Walls hakee jatkokautta kritiikistä huolimatta – Visiiri kysyi Wallsilta, aikoisiko hän toimia toisin

Wallsin mukaan yhteistyö opiskelijoiden kanssa on ollut hyvää ja työhyvinvoinnin eteen tehdään monenlaisia asioita.

Teksti: Miira Parhiala ja Maria Muilu

Mari Walls.

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls on mukana rehtorihaussa. Nykyisen rehtorin toimintaa on kritisoitu toimikauden aikana, viimeisimpänä esimerkiksi tammikuussa järjestetyssä mielenosoituksessa. Yliopistoon kaivattiin vallan vaihtumista ja muutosta, ja Wallsin toimintaa rehtorina kritisoitiin suorin sanoin.

Mari Walls, toimisitko mahdollisella jatkokaudellasi jotenkin toisin?

”Varmasti siinä mielessä, että aika on erilainen kuin silloin, kun neljä vuotta sitten tähän lähdettiin. Fuusio on toteutunut. Alkuvaiheessa on ollut hyvin raskaita vaiheita, mutta nyt näen, että olemme vakauttamisen ja vakiintumisen vaiheessa. Perusasioita on saatettu eteenpäin”, Walls sanoo.

Visiiri kysyi Wallsilta, miten hän pyrkisi saamaan yhteisön tukea mahdollisella jatkokaudellaan. Wallsin mukaan kritiikki aiotaan ottaa huomioon, ja keskusteluja käydään yliopistolla monissa pöydissä. Hänen mukaansa myös pääluottamushenkilöiden ja opiskelijoiden kanssa käydään keskustelua päiväkohtaisista asioista.

”Yliopistodemokratia on sitä, että on mahdollisuus esittää kritiikkiä ja käydä keskustelua. Uskon, että yhteisössämme on monenlaisia näkemyksiä. Tämä kritiikki, jota nyt on tullut viime vaiheissa, on asia, jota meidän täytyy käydä läpi”, Walls sanoo.

Niukkenevat resurssit työyhteisön vaivana

Kyselytutkimusten mukaan Tampereen yliopiston henkilöstö on kuormittunutta. Kysyimme, mitä konkreettista työhyvinvoinnin eteen tulisi tehdä.

”Me teemme työhyvinvoinnin eteen hyvin monenlaisia asioita. Tarvitsemme edelleen selkeämpiä prosesseja ja sitä, että tutkimuksellamme ja opetuksellamme on hyvä tuki. Meillä on oltava kokonainen työyhteisö, joka tätä asiaa tekee ja vie eteenpäin. Tässä on tietenkin kyse myös siitä, että meillä on ollut niukkenevat resurssit, joihin olemme joutuneet sopeutumaan. Meidän täytyy yhdessä löytää tapoja, joilla toimintaa viedään vakaalla pohjalla eteenpäin.”

Wallsin mukaan yliopistodemokratia on Tampereen yliopiston tärkeä lähtökohta.  

“Me olemme demokraattinen yhteisö. Meillä on hyvin monenlaisia näkemyksiä asioista ja se, mikä on tärkeää, on että me arvostamme toisiamme ja tätä yliopistoa. Yliopisto on erityinen instituutio ja tarjoaa kriittisellekin keskustelulle paikan, kuten olemme huomanneet tässä yliopiston alkuvaiheissa. Haemme yhteistä suuntaa.”

Kohtaamisen paikkoja tarvitaan

Visiiri kysyi, miten Walls aikoisi huomioida opiskelijoita mahdollisella jatkokaudellaan.

”Meillä on ollut erittäin hyvä yhteistyö opiskelijoiden kanssa. Treyn kanssa on välitön vuoropuhelu, ja opiskelijat ovat mukana monissa hyvin keskeisissä prosesseissa”, Walls sanoo.

Tällaisia prosesseja ovat Wallsin mukaan esimerkiksi uudet oppimisympäristöt ja toimitilaohjelman vieminen eteenpäin.

“Kampuskehitysstrategiaa on viety eteenpäin. Alku oli haastava, mutta käsitykseni mukaan opiskelijat ovat hyvin tässä mukana.”

Walls ajattelee, että opiskelijoiden tulokulma on se, että yliopistolla pystyttäisiin tarjoamaan mahdollisimman hyvät oppimisen edellytykset.

”Tarvitsemme kohtaamisen paikkoja, kirjaston lukumahdollisuuksia ja hyviä opiskelijaruokailu- ja liikuntamahdollisuuksia.”

Walls sanoo olevansa valmis keskusteluun ja muistuttaa, että hän on tavattavissa kampuksilla.

”En näe, että on vaikeaa tavoittaa tai kohdata rehtoria. Tätä asiaa viedään eteenpäin yhdessä.”

Korkeakoulusäätiön hallitus päättää haastateltavista 31. tammikuuta, ja kärkiehdokkaaksi valikoituneet hakijat ovat yliopiston kuultavina 16. maaliskuuta.

Wallsin kausi jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.