Yt-neuvottelujen tulos – työt päättyvät kokonaan 107 ihmiseltä

Tukipalveluita koskeneet yt-neuvottelut kestivät kahdeksan viikkoa ja neuvottelukertoja oli yksitoista. Kaikille irtisanottaville on nyt lähtenyt kutsu muutoskeskusteluun.

Teksti: Toimitus

Tampereen yliopisto on ilmoittanut tukipalveluita koskevien yt-neuvotteluiden tuloksesta työntekijöille lähetetyssä tiedotteessa. Kutsut kaikille muutoskeskusteluihin kutsuttaville on lähetetty viimeistään 30. marraskuuta.

Muutoskeskusteluihin kutsutaan 215 työntekijää ja keskustelut käydään loppuun 16. joulukuuta mennessä. Yt-neuvotteluiden tarkasta lopputuloksesta pyritään tiedottamaan henkilöstölle 17. joulukuuta.

Yt-neuvotteluiden tuloksena työt päättyvät kokonaan 107 ihmiseltä ja uutta tukipalveluihin liittyvää työtehtävää tarjotaan 81 työntekijälle. Syyskuusta alkaen toiselle työnantajalle siirtyneitä tai eläkkeelle jääneitä työntekijöitä on yhteensä 39. Vapaa-ehtoisen eläkeratkaisun ja siihen liittyvän eläköitymisen paketin on ottanut 27 henkilöä. Tämän lisäksi taloushallintoyhtiö Certialle siirtyy 46 työntekijää.

Irtisanomispaketin valinneet työntekijät saavat korvauksena 3–9 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Eläköitymispakettia tarjotaan kaikille työntekijöille, jotka saavuttavat vanhuuseläkeiän kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Eläköitymispaketti on arvoltaan yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava summa. Työntekijöiden piti ilmoittaa halukkuutensa pakettiin viime perjantaihin mennessä.

Tampereen yliopiston tukipalveluita koskevia yt-neuvotteluja käytiin syksyllä kahdeksan viikon ajan, ja neuvottelukertoja oli yksitoista. Yhteistoimintaneuvotteluissa päästiin yksimielisyyteen tukipalveluiden työsuhteen päättymisen paketista, eläköitymispaketista ja työllistymisen tuen toimenpiteistä. Yt-neuvotteluissa ei saavutettu yksimielisyyttä neuvottelujen taloudellisista ja toiminnallisista perusteista.

Tampereen yliopiston tavoitteena on ollut syksyn aikana vähentää henkilöstöä 215 henkilötyövuodella. Syksyn aikana käydyt yt-neuvottelut koskivat 1 100:aa tukipalveluiden työntekijää. Heistä muutoskeskusteluihin kutsuttiin 215 työntekijää.