Sukupuolineutraalit wc-tilat jakautuneet epätasaisesti – vessojen merkintätavalle etsitään vaihtoehtoja

Laki ei suoraan velvoita tarjoamaan sukupuolineutraaleja vessoja. Kaikista yliopiston rakennuksista niitä ei löydy, ja merkintätavoissakin on ongelmia.

Teksti: Simu Perälä

Kuvat: Silja-Riikka Seppälä

Yhdenvertaisuuslaissa julkisia toimijoita velvoitetaan toiminnassaan edistämään yhdenvertaisuutta. Tasa-arvolaki taas kieltää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Suoraa velvoitetta sukupuolineutraalien wc-tilojen tarjoamiseen ei laeista kuitenkaan löydy.  

”Yhdenvertaisuuden edistäminen on TREYssä jatkuvaa toimintaa. Linjapaperissa on asetettu tavoitteeksi, että joka rakennuksessa olisi sukupuolineutraaleja wc-tiloja”, TREYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kaipia kertoo. 

Pisuaarit tiellä

Vielä tavoitetta ei ole saavutettu. Sukupuolineutraalit toiletit puuttuvat ainakin Linna-rakennuksesta.  

Yliopiston uudemmissa rakennuksissa sukupuolineutraalit tilat on otettu jo suunnittelussa huomioon. Vanhempien rakennusten suunnitteluratkaisut taas hankaloittavat muutoksia. Esimerkiksi pisuaarillisia wc-tiloja ei voida muuttaa sukupuolineutraaliksi ilman isoja remontteja. 

Syyskuussa yliopisto julkaisi intrassa listan sukupuolineutraaleista wc-tiloista korkeakouluyhteisön kampuksilla. Vessat ovat jakautuneet hyvinkin epätasaisesti, osassa rakennuksia wc-tiloja löytyy vain yksi tai muutama, mutta esimerkiksi Kaupissa puolestaan Arvo 2 -rakennuksen kaikki wc-tilat ovat sukupuolineutraaleja. Hervannassa selvitys on vielä kesken. 

Merkintätapana nainen ja mies

Vuonna 2017 keskustakampuksen yleisten tilojen kaikki soveltuvat wc-tilat merkittiin sukupuolineutraaleiksi silloisen ylioppilaskunta Tamyn ja yliopiston yhdenvertaisuustyöryhmän pyynnöstä. Tämän jälkeen sukupuolineutraaleja wc-tiloja ei ole keskustaan rakennettu lisää. 

Yliopiston tila- ja kiinteistöpalveluiden kehittämispäällikkö Taina Vimparin mukaan sukupuolineutraalit wc:t tunnistaa merkistä, jossa on sekä nais- että mieshenkilön symboli.  

Asiantuntijoita ei konsultoitu, kun merkintätapaa mietittiin. Vimpari kertoo päätyneensä nais- ja miessymbolit sisältävään merkkiin, koska sukupuolineutraalia wc:tä symboloiva merkki ei ole hänen mielestään kansainvälisesti kyllin tunnettu. 

”Olemme kuitenkin kansainvälinen yhteisö.” 

Ratkaisuna ”WC”

Tampereen ylioppilaskunnan sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Laura Kaipialle sukupuolineutraalien wc-tilojen merkintätapa tulee yllätyksenä. Päätös merkintätavasta on tehty yksin tila- ja kiinteistöpalveluissa. Ylioppilaskunnassa luvataan ottaa asia välittömästi työn alle. 

Kun otan asiasta uudelleen yhteyttä kehittämispäällikkö Taina Vimpariin, on TREYstä on jo ehditty olla häneen yhteydessä. 

Vimpari sanoo, että hänen mielestään nais- ja miessymbolit wc:n ovessa eivät sulje ketään pois, vaan jättävät tilaa myös muille sukupuolille.  

THL:n tasa-arvotiedon keskuksen kehittämispäällikkö Reetta Siukola on eri mieltä. 

”Wc ei ole sukupuolineutraali, jos se on merkitty näin. Sen voi tulkita niin, että se sulkee ulos muunsukupuoliset, sukupuolettomat ja ei-binääriset.” 

Nyt viimeisin tieto on, että tilapalvelut on alkanut etsiä wc-tilojen merkintätavalle vaihtoehtoja yhteistyössä TREYn kanssa. 

Esimerkiksi osassa yliopiston henkilökunnan vessoista asia on ratkaistu merkitsemällä tilat pelkällä wc-tekstillä ilman symboleita.