Tilasäästöt: Hallitukselle esitetään Pinni A:sta ja Festiasta sekä osin Arvo 1:stä luopumista

Yhteisön kuulemisessa ei löydetty varteenotettavaa uutta toteutusmallia. Tilaohjelman toista vaihetta aletaan valmistella keväällä yhteisön kuulemisella.

Teksti: Toimitus

Yliopiston tilasäästöjen käsittely jatkuu yliopiston hallituksen kokouksessa maanantaina 20. joulukuuta. Kokouksen esityslistan mukaan tilasäästöjä esitetään toteutettavaksi mallilla, jossa vuoteen 2025 mennessä luovuttaisiin keskustakampuksen Pinni A-rakennuksesta ja Hervannan kampuksen Festiasta. Lisäksi yliopiston käyttämien tilojen määrää Kaupin kampuksen Arvo 1:ssä vähennettäisiin merkittävästi.

Vähennysten toteuttamistapa noudattaa mallia, jonka yliopiston hallitus pani alulle kokouksessaan 12. marraskuuta. Hallitus loi oman mallinsa, koska ei pitänyt sille esitellyistä kolmesta vaihtoehdosta yhtäkään suoraan toteuttamiskelpoisena.

Esityslistan mukaan yhteisön kuulemisessa sekä hallituksen esitys että aiemmin toteutettavaksi esitetty vaihtoehto VE7 saivat tasaväkisen kannatuksen ja kaikki seitsemän tiedekuntaa olivat valmiita etenemään asiassa. Konsistori esitti asian palauttamista käsittelyyn.

Yliopistoyhteisölle tarjottiin myös mahdollisuutta esittää oma vaihtoehtonsa tilavähennysten toteuttamiseen. Esityksiä tuli 182 kappaletta, mutta esityslistan mukaan ”Yhteisön kuulemisesta ei noussut varteenotettavaa omaa vaihtoehtoa, joka tuottaisi toimitilakehitykselle asetettuja tavoitteita vuoteen 2025”.

Mainittu tavoite on 5 miljoonan euron vuosittainen säästö tilakustannuksissa.

Jatkosäästöjen suunnittelu alkaa keväällä

Tilaohjelman toisen vaiheen suunnittelun on tarkoitus alkaa keväällä 2022. Toinen vaihe ajoittuu vuosille 2026–2030. Kevään 2022 aikana on tarkoitus järjestää yliopistoyhteisölle erinäisiä kuulemistilaisuuksia. Toimenpideohjelman toisen vaiheen tavoitteena on aiempien tietojen mukaan noin 3 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Summa voi olla myös korkeampi, sillä esityslistan liitteiden mukaan nyt toteutettavaksi esitetyllä ensimmäisen vaiheen mallilla ei päästä asetettuihin 5 miljoonan euron säästöihin.

Yliopiston hallituksen kokouksen 20.12. esityslista liitteineen löytyy täältä. Se on 356 sivua pitkä.